Diecezja Łomżyńska

Strona główna » Kuria Diecezjalna » Struktura i obsada personalna » Archiwum Diecezjalne

ARCHIWUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY (ArŁm)

śr, 16 kwietnia 2003
Każdy zasób archiwalny jest powiązany z instytucjami, które go tworzyły. Do rozbiorów administracja kościelna była stabilna, zakres terytorium diecezji ściśle określony i przez całe wieki jednakowy. Ten "porządek" nagle się zachwiał. Zdarzało się, ze część terytorium danej diecezji przypadła jednemu zaborcy, reszta terytorium podlegała władzy innego. Biskup nie mógł wówczas sprawować władzy w parafiach oddzielonych. Trzeba było tworzyć dla nich nowe ośrodki administracyjne.
Więcej

AKTA PARAFIALNE

śr, 16 kwietnia 2003
Jak wskazuje sama nazwa, dotyczą poszczególnych parafii. Ułożone są alfabetycznie według nazw parafii. W ramach zaś poszczególnych parafii, o ile akt jest więcej, uwzględniono wcześniejszą datę, np. Parafia Miastkowo 1798-1838, Parafia Miastkowo 1839-1862, W sumie jest 647 tych jednostek archiwalnych.
Więcej

AKTA OGÓLNE

śr, 16 kwietnia 2003
Drugi zespół stanowią akta zwane "ogólnymi". Jest to nazwa umowna. Dotyczą one życia diecezji jako całości. Pierwsi biskupi mieszkali w Warszawie.
Więcej

AKTA ZAKONNE

śr, 16 kwietnia 2003
W zespole akt ogólnych są akta dotyczące zakonów. Odnoszą się one wszakże do wszystkich klasztorów diecezji, w ramach ogólnych rozporządzeń.
Więcej

AKTA METRYKALNE

śr, 16 kwietnia 2003
Akta urodzeń, ślubów i zgonów prowadzili księża w dwu egzemplarzach. Jeden pozostawał w parafii, drugi przekazywano władzy cywilnej.
Więcej
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi