Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: select * from bip_kategoria where kategoria = '' and dzial =... ^ in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 27 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 32 Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Strona główna »

Wystąpił błąd!

Biskup Stanisław Stefanek TChr

GRUDZIEŃ 2012

1 grudnia - Udział w uroczystościach 21. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu.
2 grudnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. i homilia z racji jubileuszu 25-lecia życia zakonnego s. Samueli Oknińskiej w kaplicy Sióstr Nazaretanek w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. dla młodzieży KSM w kaplicy WSD w Łomży.
3 grudnia - Wykłady dla diakonów WSD w Łomży. Spotkanie z Rektorem SGGW w Warszawie.
7 grudnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
8 grudnia - Uczestniczenie w uroczystości ingresu biskupa Ryszarda Kasyny w Pelplinie.
9 grudnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej dla Związku Pszczelarzy. Przewodniczenie Mszy św. w par. pw. Nawiedzenia NMP i w par. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.
10 grudnia - Wykłady w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.
11 grudnia - Przewodniczenie Mszy św. pogrzebowej śp. s. Kolumby Celiny Grądzkiej z Zakonu Mniszek Benedyktynek w Łomży.
13 grudnia - Udział w spotkaniu opłatkowym w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
14 grudnia - Uczestniczenie we Mszy św. pogrzebowej śp. ks. Jerzego Bajdy w Bochni. Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
15 grudnia - Przewodniczenie Mszy św. dla sióstr zakonnych z Diecezji Łomżyńskiej zgromadzonych na miesięcznym dniu skupienia w klasztorze Mniszek Benedyktynek w Łomży. Udział w konsekracji biskupiej biskupa Henryka Ciereszki w Białymstoku.
16 grudnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych.
18 grudnia - Udział w posiedzeniu Rady Wydziału Studiów nad Rodziną oraz w Konferencji Familiologów Polskich w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.
21 grudnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”. Obecność na uroczystym spotkaniu wigilijnym księży biskupów i pracowników instytucji centralnych diecezji, w gmachu WSD w Łomży.
23 grudnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. w katedrze łomżyńskiej i posługa w konfesjonale.
24 grudnia - Udział w spotkaniu opłatkowym pracowników SpesMediaGroup w Łomży. Obecność na wieczerzy wigilijnej w Domu Wspólnoty Kapłańskiej, w Domu Biskupim oraz we wspólnocie Sióstr Nazaretanek w Łomży.
25 grudnia - Przewodniczenie Mszy św. pasterskiej w par. pw. św. Wojciecha BM w Porytem. Przewodniczenie Mszy św. z homilią: „Świat wypełniony Bogiem, Słowem Wcielonym”, w Katedrze łomżyńskiej. Życzenia bożonarodzeniowe w Radiu Maryja, w audycji dla rolników.
26 grudnia - Posługa duszpasterska w par. pw. Świętego Krzyża w Łapach.
27-29 grudnia - Prowadzenie rekolekcji dla Wspólnoty Świętej Rodziny w Łomiankach. Temat I dnia: „Wiara sercem przyjęta, ustami wyznana” (por. Rz 10, 10); II dnia: „Błogosławieni, którzy uwierzyli, któraś uwierzyła ” III dnia: „Ujrzał i uwierzył”.
29 grudnia - Przewodniczenie Mszy św. z racji zaślubin Patrycji i Piotra Lewańczuk w katedrze łomżyńskiej.
30 grudnia - Posługa duszpasterska i przewodniczenie Mszy św. odpustowej z homilią w par. pw. Świętej Rodziny w Puławach.
31 grudnia- Obecność na koncercie sylwestrowym w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Stała posługa duszpasterska Księdza Biskupa Stanisława Stefanka obejmuje:
- Piątkowe audycje w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”.
- Niedzielne audycje w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych.
- Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny dla diakonów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
- Wykłady w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną UKSW, Łomianki.
- Cykl artykułów: „Rodzina: praca i świętowanie – Mediolan 2012” oraz „Rozmowy w Nazarecie” publikowane w „Głosie Katolickim”.

LISTOPAD 2012

1-3 listopada - Doroczne, indywidualne rekolekcje.
2 listopada - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
4 listopada - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Posługa duszpasterska w par. pw. Bożego Ciała w Łomży oraz przewodniczenie wieczornej Mszy św. w par. pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.
5 listopada- Wykłady dla diakonów w WSD w Łomży.
6 listopada - Udział w publicznej obronie doktoratu Ks. Roberta Bączka na UKSW w Warszawie.
6-8 listopada - Udział w pielgrzymce Rodziny Radia Maryja w Rzymie. Udział we Mszy św. dla pielgrzymów w Bazylice św. Piotra oraz obecność na audiencji generalnej z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Spotkania z księżmi.
11 listopada - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. z okazji 40-lecia małżeństwa państwa Jadwigi i Mariana Chodkowskich w par. pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie.
12 listopada - Udział w sympozjum zorganizowanym przez Instytut Nauk o Rodzinie UKSW, Łomianki nt.: „Rodzina – sól ziemi”. Konferencja pt.: „Ceremonia zaślubin małżeńskich. Wyznanie wiary we wspólnocie Kościoła”. Wykłady w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.
16 listopada - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
17 listopada - Wykłady dla Studium Życia Rodzinnego w WSD w Łomży. Udział we Mszy św. odpustowej w kaplicy WSD w Łomży.
18 listopada - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Posługa duszpasterska w par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce. Inauguracja Roku Wiary w parafii.
19 listopada - Wykłady dla diakonów w WSD w Łomży. Udział w spotkaniu księży biskupów metropolii białostockiej w Domu Biskupim w Łomży z racji imienin Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.
20 listopada - Udział w spotkaniu pracowników instytucji centralnych diecezji z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, w Domu Biskupim, z racji imienin Pasterza Diecezji.
22 listopada - Przewodniczenie Mszy św. i homilia w par. pw. Krzyża św. w Łomży dla osób zaangażowanych w DPS w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. czwartkowej i homilia dla Alumnów WSD w Łomży.
23 listopada - Wykłady dla Studium Zaocznego w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW, Łomianki. Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
25 listopada - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie uroczystościom jubileuszowym z racji 80- lecia założenia Towarzystwa Chrystusowego. Msza św. z homilią: „Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem” (Dn 7, 14); Poznań. Spotkania braterskie. Poświęcenie kaplicy i nowej części domu dla księży seniorów Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie.
26 listopada - Wykłady w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW, Łomianki.
29 listopada - Udział w spotkaniu andrzejkowym WSD w Łomży.
30 listopada - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.

PAŹDZIERNIK 2012

1 października - Udział w posiedzeniu Rady Wydziału w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach. Przewodniczenie Mszy św. z homilią.
4 października - Udział w inauguracji roku akademickiego na UKSW w Warszawie. Uczestniczenie w czwartkowym spotkaniu modlitewnym i wygłoszenie konferencji: „Wprowadzenie w Rok Wiary” – WSD w Łomży.
5 października -Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
6 października - Przewodniczenie Mszy św. z homilią „Z Nim byłem od początku” na inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przewodniczenie uroczystości zaślubin Magdaleny Aspras i Pawła Chmielińskiego w katedrze łomżyńskiej.
7 października - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie uroczystościom odpustowym w par. pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.
8 października - Wykłady dla diakonów WSD w Łomży.
9 października - Udział w Radzie Wydziału Instytutu Nauk o Rodzinie UKSW, Łomianki.
12 października - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”. Udział w uroczystościach inauguracji Roku Wiary: spotkanie z Kard. Re oraz udział w okolicznościowym koncercie.
13 października - Udział w uroczystej Mszy św. z okazji inauguracji Roku Wiary w Katedrze łomżyńskiej; udział w spotkaniu braterskim w domu biskupim z Kard. Re.
14 października - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. z homilią dla małżonków obchodzących 50-lecie małżeństwa, par. pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.
15 października - Wykłady w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW, Łomianki.
16 października - Udział w inauguracji Roku Akademickiego WSD w Łomży.
17 października. - Przewodniczenie uroczystościom 10-lecia w Zespole Szkół w Wyszkowie.
19 października - Udział w zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w WSD w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. w pierwszą rocznicę śp. Krzysztofa Choińskiego w par. pw. Krzyża Świętego w Łomży. Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
20 października - Udział w XVII Łomżyńskich Dniach Społecznych w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży na temat: „Rodzina pierwszym miejscem przekazywania wiary”. Referat pt. „Rodzina miejscem przekazu wiary”.
21 października - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. z homilią w par. pw. św. Stanisława w Kobylinie.
22-24 października - Uczestniczenie we Mszy św. papieskiej i wygłoszenie homilii: „Bł. Jan Paweł II - Jakie piękne są stopy zwiastuna Ewangelii!” w archikatedrze szczecińskiej. Spotkanie z Księdzem Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą (22.10). Przewodniczenie Mszy św. jubileuszowej państwa Wiechowskich w Szczecinie (23.10). Uczestniczenie w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Człowiek – Religia – Zdrowie” zorganizowanej przez Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie nt. „Wokół problemu uporczywej terapii” - Dziwnów. Referat pt. „Człowiek w swoim cierpieniu pozostaje nietykalną tajemnicą – List Apostolski Salvifici Dolores Jana Pawła II” (23-24.10). Przewodniczenie Mszy św. z homilią.
25 października - Udział w spotkaniu biskupów metropolii białostockiej i warmińskiej w Domu Biskupim w Łomży z racji imienin biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego.
26 października - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
27 października - Przewodniczenie Mszy św. z racji 50-lecia małżeństwa Barbary i Jana Matusik w par. pw. św. Wojciecha w Wyszkowie. Przewodniczenie Mszy św. wieczornej dla młodzieży KSM zgromadzonej na rekolekcjach w WSD w Łomży.
28 października - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Posługa duszpasterska w par. pw. św. Jana Chrzciciela w Łapach. Przewodniczenie Mszy św. z homilią w par. św. Stanisława BM w Lubielu i wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II.
29 października - Wykłady w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW, Łomianki.

WRZESIEŃ 2012

1 września - Posługa duszpasterska w par. pw. św. Idziego w Wyszkowie. Przewodniczenie Mszy św. odpustowej z homilią: „Patron - jego obecność nie tylko w głównym ołtarzu…, obecność w Bogu i z Bogiem”.
2 września - Udział w uroczystości poświęcenia rozbudowanej szkoły katolickiej i sztandaru w Łapach, w par. pw. Świętego Krzyża.
4 września - Uczestniczenie we Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej, z okazji uroczystości rocznicy poświęcenia Katedry.
8 września - Przewodniczenie Mszy św. odpustowej z homilią i bierzmowanie w par. pw. Zmartwychwstałego Chrystusa w Połoni. Spotkanie z księżmi obecnymi na uroczystości odpustowej.
9 września - Udział w spotkaniu na zakończenie studium naprotechnologów w Instytucie Nauk o Rodzinie UKSW Łomianki. Przewodniczenie Mszy św. z homilią w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Spotkanie braterskie z księżmi oraz udział w koncercie.
12 września - Przewodniczenie Mszy św. jubileuszowej z racji jubileuszu 25-lecia małżeństwa państwa Elwiry i Zenona Chojnackich w Koninie. Udział w ingresie Księdza Biskupa Edwarda Janiaka w Kaliszu.
14 września - Przewodniczenie Mszy św. na zakończenie misji świętych w par. pw. Świętego Krzyża w Łapach.
15 września - Udział w sympozjum naprotechnologów w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach. Przewodniczenie Mszy św. i uroczystościom zaślubin Anny i Dariusza Brakonieckich w par. pw. NMP Częstochowskiej w Łomży.
16 września - Przewodniczenie Mszy św. z homilią nt. „Wiara i uczynki” w par. pw. NMP Częstochowskiej w Ławsku z racji dożynek powiatu grajewskiego.
17 września - Przewodniczenie Mszy św. pogrzebowej śp. Henryka Kuligowskiego w Krasnosielcu – ojca Ks. mgra lic. Dariusza Kuligowskiego, wikariusza w parafii Zalas.
18 września - Udział w uroczystości nawiedzin figury Matki Bożej w centrum radiowym Radia Maryja w Toruniu. Udział w audycji dla małżonków i rodziców w Telewizji Trwam i Radiu Maryja w Toruniu pt. „Chrzest święty w rodzinie”.
20 września - Przewodniczenie Mszy św. jubileuszowej z homilią z racji 80-lecia powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Potulicach.
21-22 września - Przewodniczenie Mszy św. z homilią z racji 20-lecia Liceum Katolickiego w Szczecinie.
Prowadzenie adoracji i przewodniczenie Mszy św. na Jasnej Górze dla pielgrzymów Krucjaty Różańcowej.
22 września - Okolicznościowy wykład dla diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradczyń rodzinnych, zgromadzonych na Pielgrzymce małżeństw i rodzin w Częstochowie.
23 września - Przewodniczenie Mszy św. z homilią w czasie Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasnej Górze.
24 września - Udział w rozprawie doktorskiej ks. Sławomira Bartnickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
25 września - Przewodniczenie Mszy św. z racji pierwszej rocznicy śmierci śp. Ks. Ryszarda Napiórkowskiego, Suwałki.
26 września - Udział w uroczystości pożegnania Sztandaru Wojska Polskiego Batalionu Remontowego w Łomży.
27 września - Przewodniczenie Mszy św. z racji 70.urodzin Genowefy Zdeb w Kłodnicy. Udział w uroczystościach nadania tytułu doktoratu honoris causa dla kard. Gianfranco Ravasi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
28 września - Udział w Kongregacji Księży Dziekanów w WSD w Łomży.
30 września - Uczestniczenie we Mszy św. z okazji I rocznicy otwarcia kaplicy adoracyjnej w Sokółce (Archidiecezja Białostocka).

Stała posługa duszpasterska Biskupa Seniora Stanisława Stefanka obejmuje:

- Piątkowe audycje w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”.
- Niedzielne audycje w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych.
- Cykl artykułów: „Rodzina: praca i świętowanie – Mediolan 2012” publikowane w „Głosie Katolickim”.

SIERPIEŃ 2012

1 sierpnia - Uczestniczenie we Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Przewodniczenie Mszy św. w Sanktuarium Kodeńskim z udziałem rodziny.
2 sierpnia - Uczestniczenie we Mszy św. dla teściowych i okolicznościowa homilia: „Bo w Bogu nic nie jest niemożliwe” (por. Łk 1, 37) w Sanktuarium w Lipsku, Diecezja Ełcka.
4 sierpnia - Przewodniczenie Mszy św. pogrzebowej śp. adwokata Bogusława Dukacza w kaplicy cmentarnej w Łomży.
5 sierpnia - Przewodniczenie Mszy św. odpustowej oraz udział w festynie rodzinnym w par. pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem.
8 sierpnia - Spotkanie z Księdzem Arcybiskupem Gerardem Müllerem u Państwa Śledziewskich w Piątnicy.
11 sierpnia - Uczestniczenie w Ingresie Biskupa Mariana Rojka w Zamościu. Odwiedziny rodziny w Niedrzwicy Kościelnej; spotkanie braterskie z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem.
12 sierpnia - Przewodniczenie Mszy św. jubileuszowej w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy (Archidiecezja Lubelska) i wygłoszenie homilii: „Naśladowcy Boga” z okazji 100. rocznicy urodzin p. Julii Gziut w Kłodnicy.
15 sierpnia - Przewodniczenie Mszy św. z homilią: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziana Ci od Pana” (Łk 1,39 n) z racji Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin, na Górze Chełmskiej (Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska).
19 sierpnia - Posługa duszpasterska w par. pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie.
21 sierpnia - Spotkanie w domu z Księdzem Arcybiskupem Gerardem Müllerem i Ks. Prałatem Sławomirem Śledziewskim.
22 sierpnia - Przewodniczenie Mszy św. z homilią dla młodzieży KSM w kaplicy WSD w Łomży.
24 sierpnia - Przewodniczenie Mszy św. odpustowej w par. pw. św. Bartłomieja Apostoła i homilia: „Skąd mnie znasz?”, w Niedrzwicy Kościelnej (Archidiecezja Lubelska).
26 sierpnia - Przewodniczenie Mszy św. odpustowej z homilią w par. MB Częstochowskiej w Żabiej Woli (Archidiecezja Lubelska).

LIPIEC 2012

1 lipca- Przewodniczenie uroczystościom ślubów wieczystych w par. Ostrożany, Diecezja Drohiczyńska.
7-8 lipca- Udział w Pielgrzymce Radia Maryja na Jasną Górę. Przewodniczenie wieczornej Mszy św. na Wałach i homilia: „Nie jesteś niewolnikiem, lecz synem i dziedzicem” (8 lipca). Uczestniczenie we Mszy św. dla pielgrzymów Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze.
12 lipca- Przewodniczenie Mszy św. odpustowej ku czci św. Brunona w par. pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży. Spotkanie z księżmi.
14 lipca- Przewodniczenie Mszy św. dla Oazy Rodzin w Skarżynie Starym.
15 lipca - Przewodniczenie Mszy św. odpustowej w par. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej oraz bierzmowanie w Starych Wnorach. Udział w gali na zakończenie koncertowania w ramach Dni Drozdowo-Łomża.
16 lipca - Przewodniczenie Mszy św. i homilia: „Nasze w Bogu ‘rodzinne’ zakorzenienie i obecność”, na Diecezjalnej Pielgrzymce Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim.
17 lipca - Udział w audycji dla małżonków i rodziców w Telewizji Trwam i Radiu Maryja w Toruniu, nt. „Przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi”.
21 lipca - Przewodniczenie uroczystościom zaślubin Karoliny i Pawła. Msza św. i homilia: „Jedno jest Ciało i jeden Duch…” (por. Ef 4, 1-6), Rydzyń k. Leszna.
22 lipca - Przewodniczenie Mszy św. odpustowej i homilia: „Rodzina obrazem Boga” oraz udział w festynie rodzinnym w Prostyni, Diecezja Drohiczyńska.
24 lipca - Przewodniczenie Mszy św. ku czci św. Krzysztofa w par. pw. Świętego Krzyża w Łapach, z racji imienin proboszcza parafii ks. mgra lic. Krzysztofa Jurczaka.
25 lipca - Przewodniczenie Mszy św. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej z racji imienin Księdza Dyrektora Krzysztofa Chodkowskiego.
27 lipca - Przewodniczenie Mszy św. w miejscu cudu eucharystycznego w Sokółce (Archidiecezja Białostocka) w ramach pielgrzymki rodzinnej.
29 lipca - Przewodniczenie Mszy św. odpustowej w Końskiej Woli, Archidiecezja Lubelska. Spotkanie z księżmi.
30 lipca - Przewodniczenie Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej z udziałem rodziny.

CZERWIEC 2012

5 czerwca - Udział w Kongregacji Księży Dziekanów. Bierzmowanie w par. pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie.
6 czerwca - Przewodniczenie Mszy św. w kościele seminaryjnym.
7 czerwca - Przewodniczenie Mszy św. i procesji Bożego Ciała w par. pw. Ducha Świętego w Kadzidle.
8 czerwca - Przewodniczenie Mszy św. z racji imienin s. Jadwigi Zasuwik w domu prowincjalnym Sióstr Służek w Łomży. Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”.
9 czerwca - Uczestniczenie we Mszy św. i homilia – Pogrzeb dzieci utraconych w par. pw. Bożego Ciała w Łomży. Jubileusz Państwa Kalinowskich i ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, Kulesze Kościelne.
10 czerwca - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. w par. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Uczestniczenie w uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi parafialnemu w Sokołach.
11 czerwca - Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW, Łomianki.
12 czerwca - Udział w spotkaniu z biskupami z racji imienin Ks. Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza w Drohiczynie. Bierzmowanie w par. pw. św. Ojca Pio w Grajewie.
13 czerwca - Uczestniczenie w jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Abpa Wielgusa i jego kolegów rocznikowych w Bełżycach k. Lublina.
14 czerwca - Bierzmowanie w par. pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu.
15 czerwca - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”. Przewodniczenie Mszy św. dla wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katedrze łomżyńskiej. Bierzmowanie w par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej.
16 czerwca - Udział w Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej.
17 czerwca - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie uroczystościom 10-lecia parafii księży werbistów w Kleosinie. Udział w festynie rodzinnym w par. Świętego Krzyża w Łapach.
18-19 czerwca - Uczestniczenie w uroczystościach nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej w Jantarze, diecezja elbląska. Przewodniczenie Mszy św. i wygłoszenie homilii na przywitanie i pożegnanie obrazu Matki Bożej; przewodniczenie modlitwom Apelu Jasnogórskiego. Wizyty rodzinne.
20 czerwca - Bierzmowanie w par. pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.
21 czerwca - Udział w spotkaniu Senatu UKSW w Zuzeli i Ciechanowcu. Przewodniczenie Mszy św. w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży.
22 czerwca - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”.
23 czerwca - Przewodniczenie uroczystościom odpustowym w par. pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie Szczecińskim, archidiecezja szczecińsko-kamieńska.
24 czerwca - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. i uroczystościom patriotyczno-kościelnym z poświęceniem wody z racji św. Jana Chrzciciela w Cedyni, na Górze Racibora, archidiecezja szczecińsko-kamieńska.
25 czerwca - Udział w zebraniu rady księży profesorów w WSD w Łomży.
26 czerwca – Zebranie Rady Wydziału Nauk o Rodzinie, Łomianki.
27 czerwca - Udział w uroczystościach zakończenia roku akademickiego w WSD w Łomży.
29 czerwca - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”. Przewodniczenie uroczystościom zakończenia roku oraz poświęcenie sztandaru szkoły w par. pw. Świętego Krzyża w Łapach. Przewodniczenie Mszy św. odpustowej w par. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, spotkanie z księżmi.
30 czerwca - Przewodniczenie Mszy św. i nabożeństwu czerwcowemu w par. pw. św. Wojciecha BM w Wyszkowie. Odwiedziny w rodzinie Państwa Matusiaków.

Stała posługa duszpasterska Księdza Biskupa Stanisława Stefanka obejmuje:

- Piątkowe audycje w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”.
- Niedzielne audycje w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych.
- Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny dla diakonów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
- Wykłady w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną UKSW, Łomianki.
- Cykl artykułów: „Rodzina: praca i świętowanie – Mediolan 2012” oraz „Rozmowy w Nazarecie” publikowane w „Głosie Katolickim.”

MAJ 2012

2 maja - Uczestniczenie w pogrzebie śp. Andrzeja Luberskiego, ojca ks. Adama Luberskiego, w par. Kozioł.
3 maja - Przewodniczenie uroczystościom ku czci MB Królowej Polski w parafii Osuchowa. Bierzmowanie w par. pw. NMP Częstochowskiej w Łomży.
4 maja - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”.
5 maja - Katecheza sobotnia pt. „Święto jako czas poświęcony wspólnocie" w Radiu Maryja w ramach przygotowania do VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie (30 maja – 3 czerwca 2012) z cyklu „Rodzina: praca i święto”.
6 maja - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. w par. pw. św. Brunona. Spotkanie z rodzinami adopcyjnymi.
7 maja - Spotkanie braterskie z biskupami w domu biskupim w Łomży z racji patronalnego święta św. Stanisława BM. Przewodniczenie Mszy św. pogrzebowej śp. Heleny Oleksy, matki ks. prał. Czesława Oleksego, par. Pruska (Diecezja Ełcka).
8 maja - Uroczystość św. Stanisława. Przyjmowanie życzeń imieninowych od osób indywidualnych i przedstawicieli różnych grup oraz instytucji.
9 maja - Udział w publicznej rozprawie doktorskiej ks. kan. Jacka Czaplickiego na UKSW w Warszawie.
10 maja - Bierzmowanie w par. pw. Krzyża Świętego w Łapach.
11 maja - Bierzmowanie w par. pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży. Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”.
12 maja - Uczestniczenie w święceniach diakonatu w Katedrze łomżyńskiej.
13 maja - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Uczestniczenie w uroczystościach jubileuszowych 50-lecia I Komunii św. grupy katechetycznej Bpa Ryszarda Karpińskiego w Lublinie. Odwiedziny rodziny w Niedrzwicy Kościelnej.
14 maja - Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Bierzmowanie w par. pw. Wniebowzięcia NMP, Ostrowi Mazowieckiej.
15 maja - Bierzmowanie w par. pw. św. Jana Apostoła w Nurze.
16 maja - Bierzmowanie w par. pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.
17-28 maja - Wizyta duszpasterska wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych.
18 maja – Msza św. dla parafian w Baltimore.
19 maja - Spotkanie z Radą Parafialną w Silver Spring.
20 maja - Bierzmowanie w par. pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maksymiliana Marii Kolbe oraz spotkanie z Polonią w Silver Spring.
22 maja - Spotkanie w Ambasadzie RP w Waszyngtonie.
23 maja - Wylot do Phoenix.
24 maja - Spotkanie z Polonią w Phoenix.
25 maja - Msza św. wieczorna i sakrament pokuty dla bierzmowanych – Phoenix.
27 maja - Bierzmowanie i uroczystość I Komunii świętej w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Phoenix. Powrót do Polski.
29 maja – 4 czerwca - Udział w Kongresie teologiczno-pastoralnym nt. „Rodzina: praca i święto” oraz w VII Światowym Spotkaniu Rodzin z Ojcem Świętym (30 maja – 3 czerwca) w Mediolanie.

KWIECIEŃ 2012

1-4 kwietnia - Prowadzenie rekolekcji wielkopostnych w par. katedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie. Temat wiodący nauk rekolekcyjnych: „Spotkać Jezusa w sakramentach świętych”.
5 kwietnia - Uczestniczenie we Mszy św. Krzyżma w Katedrze łomżyńskiej. Przewodniczenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.
6 kwietnia - Uczestniczenie w modlitwach brewiarzowych i Drodze Krzyżowej w Katedrze. Przewodniczenie liturgii wielkopiątkowej w par. pw. Świętego Krzyża w Łapach.
7 kwietnia - Uczestniczenie w modlitwach brewiarzowych w Katedrze. Przewodniczenie Mszy św. Wigilii Paschalnej w par. pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.
8 kwietnia - Przewodniczenie Mszy św. Rezurekcyjnej w par. pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.
9 kwietnia - Msza św. i spotkanie we wspólnocie Sióstr Nazaretanek w Łomży.
10 kwietnia - Przewodniczenie Mszy św. w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży z okazji drugiej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Spotkanie w domu z Wielkim Rycerzem Rycerzy Kolumba, Piotrem Kłysem.
13 kwietnia -Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
14 kwietnia - Katecheza sobotnia pt. „Święto jako czas poświęcony Bogu” w Radiu Maryja w ramach przygotowania do VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie (30 maja – 3 czerwca 2012) z cyklu „Rodzina: praca i święto.” Wykłady w Instytucie Teologicznym w Łomży - studium licencjackie.
15 kwietnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży.
16 kwietnia - Obecność na otwarciu i poświeceniu Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
17 kwietnia - Udział w audycji dla małżonków i rodziców w TV Trwam i Radiu Maryja w Toruniu „Rodzina drogą Kościoła” pt. „Chrzest święty w rodzinie.”
19 kwietnia - Rozmowy z przedstawicielami wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestniczenie we Mszy św. papieskiej w Bazylice Krzyża Świętego w Warszawie.
20 kwietnia - Przewodniczenie Mszy św. w kaplicy domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży. Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja: „Z życia Kościoła”.
21 kwietnia - Udział w „Dniu pastoralnym” nt. „Nowa Ewangelizacja” z referatem: „Rodzina miejscem przekazu wiary”, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży.
22 kwietnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. i homilia na „Konferencji Rodzin” w ośrodku salezjańskim w Kaniach k. Warszawy.
23 kwietnia - Uczestniczenie we Mszy św. ku czci św. Wojciecha w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
24 kwietnia - Udział w spotkaniu z księżmi biskupami z racji imienin Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego w Ełku.
25 kwietnia - Udział w spotkaniu z księżmi biskupami z racji imienin Bpa Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
27 kwietnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Z życia Kościoła”.
28 kwietnia - Udział w pogrzebie śp. Bpa Jana Szlagi w Pelplinie.
29 kwietnia - Audycja w Diecezjalnym Radiu Nadzieja z cyklu: „Rozważania na niedzielę” – medytacja do czytań niedzielnych. Przewodniczenie Mszy św. w par. pw. Krzyża Świętego – zaprzysiężenie Zarządu Rycerzy Kolumba. Udział w uroczystości poświęcenia ronda im. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach.
30 kwietnia - Uczestniczenie w uroczystościach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

MARZEC 2012

3 marca – Katecheza sobotnia pt: „Święto jako czas poświęcony rodzinie” w Radiu Maryja w ramach przygotowania do VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie (30 maja-3 czerwca 2012) z cyklu „Rodzina: praca i święto”.
Udział w rozpoczęciu peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Iławie (Diecezja Elbląg).
4 marca – Msza św. w dzień św. Kazimierza i Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach z okazji nazwania pierwszego ronda imieniem Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.
5 marca – Homilia w czasie tej Mszy św. w uroczystość metropolitalną ku czci św. Kazimierza w Białymstoku.
7 marca – Udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Łomżyńskiej Rady Rycerzy Kolumba w Łomży.
11 marca – Posługa duszpasterska (Msza św. i udzielenia chrztu św.) w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.
12 marca – Uczestnictwo w zebraniu familialogów w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach.
13 marca – Udział w Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie; Msza św. w Archikatedrze Warszawskiej.
15-24 marca – Wyjazd do USA. Prowadzenie rekolekcji wielkopostnych dla Polonii. Temat wiodący rekolekcji: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
25 marca – Zakończenie rekolekcji wielkopostnych w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce, nauki nt.: „Prawo Boże jest w nas”.
26 marca – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach. Udział w pogrzebie śp. Ks. Prałata Mieczysława Dworakowskiego w Dąbrówce Kościelnej.
27 marca – Dzień skupienia dla pracowników Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie (Rembertów). Temat wiodący: „Świadkowie Zmartwychwstałego”.
28-30 marca – Rekolekcje dla parlamentarzystów w kaplicy sejmowej w Warszawa. Nauki rekolekcyjne nt.: „Studnia Jakubowa tryskająca wodą żywą”.
31marca – 4 kwietnia – Rekolekcje wielkopostne w katedrze pw. św. Jakuba w Szczecinie. Wiodący temat nauk rekolekcyjnych: „Spotkać Jezusa w sakramentach świętych”.

LUTY 2012

1-2 luty – Udział w ingresie Arcybiskupa Wacława Depo w Częstochowie.
3 luty – Spotkanie z przedstawicielami Łomżyńskiej Rady Rycerzy Kolumba w Łomży.
4 luty – Katecheza sobotnia pt: „Praca wyzwaniem dla rodziny” w Radiu Maryja w ramach przygotowania do VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie (30 maja-3 czerwca 2012) z cyklu „Rodzina: praca i święto”.
5 luty – Udział w uroczystościach 10-lecia Diecezjalnego Radia Nadzieja w Centrum Kultury w Łomży.
6 luty – Udział w Spotkaniu biskupów Metropolii Białostockiej i Warmińsko-Mazurskiej w Ełku z racji imienin Bpa Romualda Kamińskiego.
7 luty – Udział w Zebraniu Rady Księży Profesorów w WSD w Łomży.
8 luty – Obecność na publicznej obronie doktorskiej Ks. Marcina Roszkowskiego na UKSW w Warszawie.
11 luty – Udział w pogrzebie śp. Czesława Stypułkowskiego, ojca Ks. Andrzeja Stypułkowskiego i S. Symeony Stypułkowskiej OSB w parafii Sokoły.
12 luty – Przewodniczenie niedzielnej Eucharystii w Katedrze Łomżyńskiej.
13 luty – Udział w debacie walentynkowej w Centrum Kultury w Łomży.
14-15 luty – Udział w Sympozjum nt. Duszpasterstwa Rodzin w Kazimierzu Biskupim; referat pt. „Kościół naszym domem. Ujęcie biblijne”.
16 luty – Udział w Zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w WSD w Łomży.
18 luty – Udział w Sympozjum w WSD w Łomży; temat: „Wiara-świadectwo-katecheza”.
19 luty – Posługa duszpasterska w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach.
20-21 luty – Udział w uroczystościach jubileuszowych 70-lecia kapłaństwa Ks. Witolda Stańczaka TChr w Mórkowie k. Leszna.
22 luty – Udział we Mszy św. koncelebrowanej w Środę Popielcową w Katedrze Łomżyńskiej.
24-25 luty – Udział w Sympozjum w Sandomierzu nt. „XXX lat Adhortacji Familiaris consortio”, Msza św. i okolicznościowa homilia.
26 luty – Posługa duszpasterska (Msza św. i homilie) na rozpoczęcie Wielkiego Postu w parafii pw. św. Anny w Kolnie.
27 luty – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach.

STYCZEŃ 2012

1 stycznia – Msza św. dla grupy oazowej w domu rekolekcyjnym w Łomży.
3 stycznia – Udział w audycji dla małżonków i rodziców w telewizji Trwam i Radiu Maryja w Toruniu, nt. „Duszpasterstwo rodzin w przypadkach trudnych”.
4 stycznia – Spotkanie z racji w domu rodzinnym w Bargłowie Ks. prał. Stanisława Łatwajtysa w ramach podziękowania za otrzymane godności papieskie księży wyświęconych w 1971 r.
6 stycznia – Prowadzenie dnia skupienia dla rolników w Różanie.
7 stycznia – Katecheza sobotnia pt. „Praca zasobem dla rodziny” w Radiu Maryja w ramach przygotowania do VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie (30 maja – 3 czerwca 2012) z cyklu „Rodzina: praca i święto”.
8 stycznia – Msza św. w kościele pw. św. Anny w Kolnie.
9 stycznia – Przewodniczenie Mszy św. pogrzebowej śp. Ks. Antoniego Wróblewskiego w kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.
10 stycznia – Wizyta w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Lublinie.
15 stycznia – Msza św. dla bankowców w kościele pw. Krzyża Świętego w Łomży. Udział w spotkaniu prawników w domu biskupim w Łomży.
16 stycznia – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach.
17-18 stycznia – Pobyt w szpitalu w Białymstoku.
22 stycznia – Msza św. oraz spotkanie z pensjonariuszami w Ośrodku „Przystanek w drodze” w Czerwonym Borze.
24-25 stycznia – Udział w regionalnym spotkaniu duszpasterzy diecezjalnych i doradców rodzinnych w Łodzi.
28 stycznia – Msza św. w czasie Kongresu Odnowy w Duchu Świętym w Ostrołęce.
29 stycznia – Msza św. dla uczestników warsztatów muzycznych w budynku WSD w Łomży.
30 stycznia – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach.W R Z E S I E Ń 2011
1 września – Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012 w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach. Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego Ojca Siostry Maristelli Uczennicy Boskiego Mistrza w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach.

3 września – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła dla z Okazji Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

4 września – Msza św. oraz jubileusze małżeństw w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych. Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w rocznicę poświęcenia Kościoła katedralnego.

5 września – Przewodniczenie Zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

6 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłej Hiacynty matki ks. Krzysztofa Chorchel kapłana naszej Diecezji na terenie Diecezji Siedleckiej.

8 sierpnia – Msza św. odpustowa w parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

9 sierpnia – Pobłogosławienie Kaplicy w mieszkaniu Sióstr Sercanek przy ul. Sadowej w Łomży.

10 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym kpt. Władysława Raginisa w parafii pw. św. Anny w Wiźnie.

11 sierpnia – Msza św. z okazji Dożynek Diecezjalnych i Dożynek Województwa Mazowieckiego na terenie Miasta Wyszków.

12 września – Udział w uroczystościach pogrzebowych Kardynała Andrzeja Marii Deskura w Centrum Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach.

14 września – Spotkanie z Biskupem Adamem Bałabuchem w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. odpustowa i wprowadzenie relikwi św. Siostry Faustyny Kowalskiej w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach.

15 września – Msza św. odpustowa w parafii oo. Kapucynów pw. MB Bolesnej w Łomży.

17 września – Przewodniczenie Mszy św. pogrzebowej zmarłego Ks. Prał. Ryszarda Napiórkowskiego Ekonoma Naszej Diecezji w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

18 września – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego Ks. Prał. Ryszarda Napiórkowskiego Ekonoma naszej Diecezji w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach (Diec. Ełcka). Msza św. oraz wprowadzenie relikwi bł. Jana Pawła II w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie.

19 września – Msza św. w oratorium w gmachu WSD w Łomży dla uczestników Sympozjum Psychologicznego.

20 września – Udział w programie TV Trwam i w audycji w Radiu Maryja w Toruniu nt. Światowego spotkania rodzin w Mediolanie w 2012 r.

21 września – Pobłogosławienie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Msza św. w parafii pw. MB Szkaplerznej w Starych Wnorach z okazji peregrynacji relikwii bł. Karoliny.

22 września – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego ojca ks. Dariusza Kulikowskiego w parafii pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Spotkanie z dekanalnymi koordynatorami przygotowującymi młodzież do bierzmowania w Instytucie teologicznym w Łomży.

24, 25 i 26 września – Udział w Kongresie polonijnym w Budapeszcie na Węgrzech.

28 września – Pobłogosławienie kaplicy i poświęcenie ołtarza w Bursie Katolickiej w Łomży.

29 września – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego ks. kan. Henryka Szymanowskiego kapłana naszej Diecezji w parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłońce Kościelnej.

30 września – Msza św. w parafii pw. Narodzenia NMP w Słuczu z okazji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

S I E R P I E Ń 2011
1 sierpnia – Msza św. dla Pielgrzymów w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła na rozpoczęcie XXVII Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

3-9 sierpnia – Spotkanie z rodziną w Łomży.

7 sierpnia – Msza św. w parafii pw. św. Wojciecha BM w Puchałach z okazji 600-lecia powstania parafii.

10 sierpnia – Spotkanie z Maciejem Żywno Wojewodą Podlaskim w Domu Biskupim w Łomży.

12 sierpnia – Udział w uroczystościach z racji Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Łomża w Łomży.

13 sierpnia – Masza św. w Kaplicy Matki Bożej i Apel Jasnogórski dla Pielgrzymów XXVII Łomżyńskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę.

14 sierpnia – Msza św. na Wałach Jasnogórskich dla pielgrzymów na rozwiązanie XVII Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

15 sierpnia – Msza św. w Loretto k. Wyszkowa (Diec. Warszawsko-praska) z racji srebrnych Jubileuszów Sióstr Loretanek.

16 sierpnia – Spotkanie z o. Kazimierzem Lubowickim OMI Prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w Domu Biskupim w Łomży.

17 sierpnia – Spotkanie z Ks. Prał. Markiem Zalewskim na Jeziorze Rajgrodzkim.

20 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego ks. Roberta Idźkowskiego Kapłana naszej Diecezji w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

21 sierpnia – Wprowadzenie ks. Roberta Zielińskiego proboszcza i Dziekana Dekanatu Szczuczyńskiego w Parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie.

25 i 26 sierpnia – Udział w Zebraniu Rady Stałej KEP i Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze.

27 sierpnia – Msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego z rzcji otwarcia Nowego Roku Katechetycznego 2011/2012.

28 sierpnia – Msza św. w parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie z okazji Dożynek Powiatu Kolneńskiego.

29 sierpnia – Udział w Dniach Duszpasterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zorganizowanych przez Instytut Nauk o Rodzinie.

L I P I E C 2011
2 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie w Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej z okazji Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin.

3 lipca – Msza św. odpustowa w Sanktuarium MB Pojednania w Hodyszewie oraz błogosławieństwo dzieci.

4 lipca – Słowo do kapłanów z racji rozpoczęcia rekolekcji dla duchownych w gmachu WSD w Łomży.

5 lipca – Spotkanie z Podlaskim Kuratorem Oświaty w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Biskupem pomocniczym Diecezji świdnickiej Adamem Bałabuchem w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Krzysztofem Tołwińskim Posłem RP w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z młodzieżą na Wakacjach z Bogiem nad Jeziorem Rajgrodzkim (Diec. Ełcka).

6 lipca – Wysłuchanie koncertu Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

8 lipca – Spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w Przystanku „Profilaktyka a Teatr” w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

9 i 10 lipca – Udział w ogólnopolskim dziękczynieniu za beatyfikacje Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie.

11 lipca – Spotkanie z Jackiem Boguckim Posłem RP i jego małżonką w Domu Biskupim w Łomży. Udział w uroczystościach pogrzebowych brata ks. Bpa Antoniego Dydycza w Serpelicach (Diec. Drohiczyńska).

12 lipca – Spotkanie ze Stanisławem Duda Starostą Kolneńskim, Eugeniuszem Gromadzkim Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie oraz Ks. Stanisławem Uradzińskim Dziekanem Kolneńskim w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Brunona Bonifacego BM z Kwerfurtu w Łomży.

15, 16, 17 lipca – Udział w uroczystościach związanych z wizytą Kardynała Zenona Grocholewskiego Prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego w naszej Diecezji, Diecezji Ełckiej i w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie.

21 lipca – Pobłogosławienie nowej hali produkcyjnej w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekowita”.

22 lipca – Msza św. w Kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży z okazji święta Policji.

24 lipca – Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Drozdowie.

25 lipca – Spotkanie z Kardynałem Józefem Glempem Prymasem Seniorem w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Krzysztofem Soska Wiceprezydentem Szczecina i z jego rodziną w Domu Biskupim w Łomży.

26 lipca – Spotkanie z dziećmi i ich dziadkami w ogrodach Domu Biskupiego z okazji liturgicznego wspomnienia św. Joachima i Anny. Spotkanie z dziećmi uczestniczącymi w „Wakacjach z Bogiem” w leśniczówce w Kadzidle.

27 lipca – Udział we wmurowaniu kamienia węgielnego pod nowy budynek Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

31 lipca – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Anny w Jelonkach.

C Z E R W I E C 2011
1 czerwca – Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Amelinie.

2 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji srebrnego jubileuszu księży święconych w 1986 roku.

3 czerwca – Msza św. oraz nadanie imienia bł. Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli.

4 czerwca – Udział w Sympozjum o Patriotyzmie w gmachu WSD w Łomży przygotowanego w ramach obchodów 20 rocznicy pobytu bł. Jana Pawła II w Łomży.

5 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. odpustowej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej dziękczynnej za beatyfikację bł. Jana Pawła II w 20 rocznicę Jego pobytu w Łomży w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Łomży. Msza św. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem.

6 czerwca – Spotkanie modlitewne kapłanów kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży. Spotkanie parlamentarzystów z Krzysztofem Ziemcem dziennikarzem Wiadomości TVP 1 w gmachu WSD w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła transmitowanej przez TV Trwam, Radio Maryja i Radio Nadzieja.

7 czerwca – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie.

8 czerwca – Msza św. w kaplicy Sióstr Służek przy ul. Radzieckiej w Łomży we wspomnienie liturgiczne św. Jadwigi. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława BM w Białaszewie.

9 czerwca – Wykłady dla studentów na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach. Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. NSJ w Małkini.

10 czerwca – Udział w uroczystości nadania tytułu Honorowego obywatela Miasta Wyszków ks. Kan. St. Szulcowi w Urzędzie Miasta w Wyszkowie. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży.

11 czerwca – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach. Msza św., sakrament bierzmowania oraz pobłogosławienie bocznego ołtarza w parafii pw. Sw. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych. Udział w czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

12 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie z okazji II Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin do Sanktuarium MB w Wąsewie. Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Izydora w Drążdżewie.

13 czerwca – Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Rocha w Jasienicy. Msza św. w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce z okazji zakończenia misji.

14 czerwca – Spotkanie z Księżmi Biskupami w Domu Biskupim w Drohiczynie. Spotkanie z Arturo Mari Forografem Papieskim w restauracji Alabastrowa w Łomży.

15 czerwca – Spotkanie z Arturo Mari Fotografem Papieskim w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży oraz pobłogosławienie sztandaru Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Księcia Janusza w Łomży. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach.

16 czerwca – Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkinii.

17 czerwca – Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława BM w Płoniawach.

18 czerwca – Msza św. oraz pobłogosławienie sztandaru Zespołowi Szkół w Wąsoszy w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu. Msza św. w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej z okazji II Festiwalu Młodych.

19 czerwca – Msza św. koncelebrowana z Abp Mieczysławem Mokrzyckim Metropolitą Lwowskim w parafii pw. Św. Rodziny w Wyszkowie z okazji 10-lecia powstania parafii. Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu.

20 czerwca – Przewodniczenie Radzie Profesorów w WSD w Łomży. Msza św. oraz udzielenie sakramentu chrztu św. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

21 czerwca – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Ławsku.

22 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy WSD w Łomży na zakończenie Roku Akademickiego 2010/2011. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Radziłowie.

23 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. i procesji ulicami Miasta Łomża w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Ogłoszenie tytułu bł. Jana Pawła II nowobudującego się kościoła w Grajewie podczas zakończenia procesji Bożego Ciała ulicami Miasta.

24-25 czerwca – 355 Zebranie Plenarne KEP w Licheniu.

26 czerwca – Msza św. dla rolników w Szepietowie podczas Targów rolnych. Msza św. w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce z okazji Złotego jubileuszu kapłaństwa Ks. Inf. Zygmunta Żukowskiego. Msza św. oraz pobłogosławienie organów w parafii pw. NSJ w Łosewie.

27 czerwca – Udział w habilitacji ks. Andrzeja Najda na UKSW w Warszawie.

28 czerwca – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zalasiu. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim.

29 czerwca – Msza św. oraz pobłogosławienie nowej posadzki w parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie. Msza św. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Waniewie z okazji 500-lecia istnienia parafii.

30 czerwca – Msza św. oraz błogosławieństwo dzieci w Ostatni Nieszpór w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

M A J 2011
1 maja – Udział w beatyfikacji Papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie.

2 maja – Udział we Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II dla Polaków na Placu św. Piotra w Rzymie.

3 maja – Msza św. odpustowa w parafii pw. NMP królowej Polski w Osuchowej. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży. Msza św. połączona z wprowadzeniem relikwii bł. Jana Pawła II w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach.

5 maja – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jadwigi w Kupiskach.

7 maja – Przeprowadzenie egzaminu dla księży kończących wykłady w WSD w Łomży. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Wojciecha BM w Szczepankowie. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii katedralnej św. Michała Archanioła w Łomży.

8 maja – Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sypniewie. Spotkanie imieninowe z pracownikami Urzędów Centralnych Diecezji w Domu Biskupim w Łomży.

9 maja – Przyjmowanie gości z racji imienin w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni k. Myszyńca.

10 maja – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego Wacława ojca Ks. Prał. Stanisława Białego w parafii pw. sw. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem. Spotkanie z Księżmi Biskupami z Metropolii Białostockiej i Warmińskiej w Bomu Biskupim w Łomży. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. MB Królowej Męczenników w Radulach.

11 maja – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego Jana ojca ks. Witolda Brulińskiego w parafii pw. św. Wojciecha BM w Puchałach. Spotkanie z subdiakonami przygotowującymi się do święceń diakonatu na rekolekcjach w Hodyszewie. Msza św., sakrament bierzmowania oraz pobłogosławienie nowego domu w parafii pw. Ducha Świętego w Kadzidle.

12 maja – Msza św. oraz modlitewne czuwanie ze Wspólnotą Rodzin Umiłowany i Umiłowana w kaplicy Cudownego Obrazu MB na Jasnej Górze.

13 maja – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu.

14 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i udzielenie święceń diakonatu w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia nMP w Śniadowie.

15 maja – Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej. Msza św. w oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.

16 i 17 maja – Udział w Posiedzeniu Rady ds. Rodziny KEP oraz Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego w Domu Rekolekcyjnym przy Dewajtis w Warszawie.

18 maja – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

19 maja – Msza św. dla gimnazjalistów w Sanktiarium MB Pojednania w Hodyszewie.

20 maja – Msza św. dla uczniów szkół zambrowskich w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie z racji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Jaciążku.

21 maja – Egzamin proboszczowski w gmachu WSD w Łomży. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Dąbrowach. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie.

22 maja – Wizytacja kanoniczna i sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.

23 maja – Msza św., sakrament bierzmowania oraz wprowadzenie relikwii bł. Karoliny w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.

24 maja – Spotkanie z pracownikami Kurii w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej.

25 maja – Przewodniczenie Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. MB Różańcowej w Kuziach.

26 maja – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

27 maja – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Małgorzaty w Gąsewie.

28 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i udzielenie święceń kapłańskich diakonom w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM w Łomży.

29 maja – Wizytacja kanoniczna i sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława BM w Zarębach Kościelnych. Wizytacja kanoniczna oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubotyniu.

30 maja – Wykłady dla studentów na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach.

31 maja – Msza św. w kaplicy WSD w Łomży z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. Prał. Wojciecha Nowackiego. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

K W I E C I E Ń 2011
1 kwietnia – Udział w otwarciu konkursu „Jan Paweł II – największy Polak naszych czasów. Życie i twórczość.” w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie.

3 kwietnia – Msza św. w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej z racji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

5 kwietnia – Pobłogosławienie nowego rezonansu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

8 kwietnia – Msza św. w parafii pw. św. Wojciecha BM w Puchałach. Spotkanie z Jackiem i Jadwigą Pulikowskimi w Domu Biskupim w Łomży.

9-14 kwietnia – Rekolekcje wielkopostne w Anglii.

15 kwietnia – Spotkanie z pracownikami Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w Sekretariacie KEP w Warszawie.

16 kwietnia – Pobłogosławienie i zasadzenie dębów upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Łęgu Starościńskim.

17 kwietnia – Msza św. z pobłogosławieniem palm i uroczystą procesją w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. Spotkanie z młodzieżą i uroczysta Msza św. w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Maz. z okazji XXVI Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

20 kwietnia – Spotkanie wielkanocne z Dyrekcją i pracownikami Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

21 kwietnia – Przewodniczenie Mszy Krzyżma Świętego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Przewodniczenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

22 kwietnia – Ciemna Jutrznia oraz Droga Krzyżowa z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. „Liturgia na cześć Męki Pańskiej” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

23 kwietnia – Ciemna Jutrznia z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży oraz pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie świąteczne z pracownikami Diecezjalnego Radia Nadzieja w Centrum Katolickim w Łomży. Pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. Spotkanie świąteczne z Księżmi Biskupami, Profesorami, Alumnami, Braćmi i Siostrami zakonnymi oraz pracownikami świeckimi w gmachu WSD w Łomży. Wigilia Paschalna w Wielką Noc w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

24 kwietnia – Przewodniczenie Mszy św. Rezurekcyjnej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

25 kwietnia – Msza św. w kaplicy Sióstr Służek przy ul. Wojska Polskiego w Łomży. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie.

26 kwietnia – Spotkanie z Księżmi Biskupami w Bomu Biskupów Warmińskich w Olsztynie.

27 kwietnia – Spotkanie z Biskupem Regensburga Gerardem Mullerem oraz Biskupem Pomocniczym Świdnickim Adamem Bałabuchem w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

28 kwietnia – Udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Miejskiej Komendy Policji w Ostrołęce. Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

29 kwietnia – Msza św. oraz sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

30kwietnia – Udział w modlitewnym czuwaniu na Circo Massimo w Rzymie w związku z beatyfikacją Jana Pawła II.

M A R Z E C 2011
1 marca – Wykłady dla studentów Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.

2 marca – Udział w Sympozjum nt. 30 lat Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio” w Kazimierzu Biskupim.

3 marca – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży. Wysłuchanie koncertu Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Udział w spotkaniu z racji 5. rocznicy święceń biskupich Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

4 marca – Msza św. koncelebrowana w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku z racji uroczystości Patrona Metropolii.

5 marca – Słowo rozpoczynające Sympozjum na temat „Katecheza w mediach, media w katechezie” w gmachu WSD w Łomży. Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży.

6 marca – Msza św. koncelebrowana w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce z udziałem ks. Abp. E. Nowaka z Rzymu, ks. Bp. T. Bronakowskiego i ks. Bp. Tadeusza Zawistowskiego z racji przekazania pamiątki po Papieżu Janie Pawle II. Msza św. w parafii pw. św. Anny w Różanie z racji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

7 marca – Wykłady dla diakonów WSD w Łomży.

8 marca – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży.

9 marca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Środę Popielcową z udziałem duchowieństwa, alumnów WSD w Łomży, uczniów Szkół Katolickich im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz wiernych w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Udział w rozpoczęciu rekolekcji wielkopostnych dla alumnów w kaplicy WSD w Łomży. Msza św. w kaplicy Bursy Katolickiej dla Młodzieży Męskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

11 – 12 marca – Wykłady dla studentów Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.

13 marca - Udzielenie posług lektoratu i akolitatu alumnom WSD w Łomży. Msza św. w parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie. Spotkanie z księżmi w Myszyńcu.

14 marca – Spotkanie z Abp. Stanisławem Szymeckiem w Domu Biskupim w Łomży. Wykłady dla studentów Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.

15 -16 marca – Udział w 354. Zebraniu KEP w Zakopanem.

17 marca – Spotkanie z Abp. Stanisławem Szymeckim w Domu Biskupim w Łomży.

18 marca – Spotkanie z Księżmi Biskupami Metropolii Białostockiej i Warmińskiej w Białymstoku.

19 marca – Msza św. w kaplicy Instytutu św. Rodziny w Łomiankach. Msza św. w domu księdza prałata Józefa Obremskiego (Litwa) z racji 105. rocznicy urodzin.

21 marca – Wykłady dla diakonów WSD w Łomży. Msza św. w kaplicy WSD w Łomży z racji imienin księdza profesora Józefa Dołęgi.

22 marca – Spotkanie z Mieczysławem Czerniawskim, Prezydentem Miasta Łomży w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Matką Martyną Wysocką, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Domu Biskupim w Łomży. Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. w parafii pw. Stanisława BM w Lubielu z racji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

24 marca – Udział w projekcji filmu „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” w kinie „Jantar” w Ostrołęce.

25 marca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce i udział w Marszu dla Życia ulicami Ostrołęki.

26 marca – Msza św. w kaplicy Domu Biskupiego z udziałem Księży Biskupów i kapłanów z racji 25 lat pracy w Kurii księdza prałata Tadeusza Śliwowskiego na stanowisku Kanclerza Kurii. Msza św. w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych dla pracowników Zakładów Mięsnych JBB w Łysych. Udział w uroczystościach jubileuszowych 25-lecia pracy na stanowisku Kanclerza Kurii księdza prałata Tadeusza Śliwowskiego w gmachu WSD w Łomży.
28 marca – Wykłady dla studentów Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.

29 marca – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży. Udział w otwarciu stadionu w Łomży (mecz Polska – Holandia). Spotkanie z grupą Neokatechumenalną w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży.

30 marca – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży.

31 marca – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży.

L U T Y 2011

1 lutego – Spotkanie z pracownikami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z o. Marcinem Radomskim proboszczem parafii pw. MB Bolesnej w Łomży w Domu Biskupim. Koncert Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego oraz solistów Opery Bałtyckiej w Domu Biskupim w Łomży.

2 lutego – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze z racji Dnia Życia Konsekrowanego. Udział w spotkaniu z osobami konsekrowanymi w gmachu WSD w Łomży.

3 lutego – Spotkanie z członkami Kościoła Domowego w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z profesorem Janem Szyszko w Warszawie.

4 lutego – Spotkanie z Arcybiskupem Juliuszem Paetzem w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. w kaplicy WSD w Łomży dla młodzieży uczestniczącej w warsztatach liturgiczno-muzycznych.

5 lutego - Udział w posiedzeniu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w gmachu WSD w Łomży.

6 lutego – Wizyta duszpasterska (kolęda) księży parafii Katedralnej w Domu Biskupim w Łomży.

7 lutego – Spotkanie Księży Biskupów z Metropolii Warmińskiej i Białostockiej w Ełku.

9 lutego – Przyjęcie Odznaczenia im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego przez Tygodnik „Źródło” w gmachu Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

10 lutego – Udział w Radzie Profesorów w WSD w Łomży. Udział w Spotkaniu Modlitewnym Kapłanów pracujących w Urzędach Centralnych Diecezji w kaplicy WSD w Łomży.

11 lutego – Przewodniczenie zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

13 lutego – Msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży. Msza św. w parafii pw. św. Anny w Kolnie z racji perygrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

14 lutego – Wykłady dla studentów Wydziału Nauk nad Rodziną UKSW w Łomiankach.

15-16 lutego – Udział w Spotkaniu Rejonowym Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego w Białymstoku.

17 lutego – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z ks. Henrykiem Zielińskim, Redaktorem Naczelnym tygodnika „Idziemy” w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z księżmi proboszczami na temat wspierania powołań kapłańskich w gmachu WSD w Łomży.

18 lutego – Udział w uroczystościach nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łapy księdzu kanonikowi Piotrowi Faltynowi i księdzu prałatowi Józefowi Wyznerowi w Łapach.

19 lutego – Udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłego ks. Abp. Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego w Katedrze w Lublinie.

20 lutego - Msza św. w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle z racji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny. Msza św. w gmachu WSD w Łomży dla rodziców diakonów.

21 lutego – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży. Wykłady dla diakonów w gmachu WSD w Łomży.

22 lutego - Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

24 lutego – Udział w uroczystościach pogrzebowych o. Andrzeja Rembacza, Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie w kościele Ojców Redemptorystów.

25 lutego – Spotkania z interesantami w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, Metropolitą Mińska w Domu Biskupim w Łomży.

26 lutego – Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży.

27 lutego – Msza św. w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie z okazji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

28 lutego – Spotkanie z Abp. Stanisławem Szymeckim w Białymstoku.

S T Y C Z E Ń 2011
1 stycznia - Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła.

2 stycznia - Kolęda w Opactwie pw. Trójcy Przenajświętszej Sióstr Benedyktynek w Łomży.

3 stycznia - Wykłady dla studentów Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.

4 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi w parafii pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu oraz w parafii pw. św. Mikołaja w Chorzelach.

5 stycznia - Spotkanie z Księżmi Biskupami i leśnikami w Nadleśnictwie Rudka (Diecezja Drohiczyńska)

6 stycznia - Spotkanie z rolnikami w parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie.

7 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Łomżyńskiego św. Michała Archanioła w parafii Katedralnej w Łomży. Msza św. dla wolontariuszy Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej w Domu Rekolekcyjnym przy ul. Sadowej w Łomży.

8 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Zambrowskiego.

9 stycznia - Spotkanie z Księdzem Biskupem Gerardem Müllerem, Biskupem Regensburga (Niemcy) w Domu Biskupim w Łomży.

10 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Łapskiego. Przewodniczenie Mszy św. w parafii pw. Krzyża Świętego w Łapach, transmitowanej przez TV Trwam, Radio Maryja i Radio Nadzieja z okazji 25-lecia powstania parafii.

11 stycznia - Udział w audycji „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radia Maryja w Toruniu na tematy rodzinne.

12 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Różańskiego. Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Kadzidlańskiego.

13 stycznia - Konferencja i spotkanie opłatkowe dla księży pracujących w Urzędach Centralnych Diecezji w kaplicy WSD w Łomży. Udział w Koncercie Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Katedrze Łomżyńskiej.

14 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Grajewskiego. Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Szczuczyńskiego.

15 – 17 stycznia - Udział w Sympozjum na temat Rodziny w ISnR w Łomiankach. Wykłady dla studentów Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.

18 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Łomżyńskiego św. Brunona w Łomży. Spotkanie z wolontariuszami Radia Nadzieja w Centrum Katolickim w Łomży.

19 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Czyżewskiego. Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Szepietowskiego.

20 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Kobylińskiego. Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Wysokomazowieckiego.

21 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Jedwabińskiego. Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Myszynieckiego.

22 stycznia - Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu Wyszkowskiego.

23 stycznia - Msza św. w parafii Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie z okazji spotkania noworocznego rodzin adopcyjnych i zastępczych Katolickiego Ośrodka Adopcyjno– Opiekuńczego w Łomży.

24 stycznia - Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

25 stycznia - Wykłady dla studentów Wydziału Nauk o Rodzinie UKSW w Łomiankach.

26 stycznia - Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

27 stycznia - Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

28 stycznia - Egzamin „Ex universa” dla diakonów. Spotkanie kolędowe z mieszkańcami Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.

29 stycznia - Msza św. dla pracowników „Naszego Dziennika” z okazji 13. rocznicy wydania pierwszego numeru gazety w Warszawie. Msza św. dla członków Odnowy w Duchu Świętym podczas Ostrołęckich Dni Charyzmatycznych na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

30 stycznia - Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej z udziałem Księży Biskupów i kapłanów z okazji 40-lecia święceń kapłańskich księdza prałata Tadeusza Śliwowskiego, księdza prałata Andrzeja Miałchowskiego oraz księdza prałata Stanisława Łatwajtysa w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie.

31 stycznia - Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym księdza kanonika Ludwika Jaczyńskiego w parafii pw. Narodzenia NMP w Słuczu.

GRUDZIEŃ 2010

1 grudnia – Spotkanie z Zarządem WSD w gmach WSD w Łomży. Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim Prezesem PiS w Domu Biskupim w Łomży.

2 grudnia – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

3 grudnia - Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

4 grudnia – Udział w obchodach 19 rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu.

5 grudnia – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

6 grudnia – Wykłady dla diakonów WSD w Łomży. Wykłady dla studentów Wydziału Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

8-17 grudnia – Pobyt w USA.

17 grudnia – Spotkanie opłatkowe w Szkole Rodzenia w Łomży.

18 grudnia – Obiad imieninowy ks. Dariusza Nagórskiego.

19 – 22 grudnia – Przewodniczenie rekolekcjom adwentowym w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce transmitowanych przez Radio Nadzieja.

19 grudnia – Grajewo parafia pw. Trójcy Przenajświętszej poświęcenie tablicy.

21 grudnia – Spotkanie opłatkowe w MPWiK w Łomży. Spotkanie opłatkowe w Prokuraturze Okręgowej w Łomży.

22 grudnia - Spotkanie opłatkowe w Szpitalu w Łomży.

24 grudnia – Spotkanie opłatkowe w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży. Wieczerza w Domu Biskupim.

25 grudnia – Pasterka w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży. Msza św. w Uroczystość Bożego Narodzenia w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

26 grudnia – Suma w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

27 grudnia – Lublin bp Karpiński.

28 grudnia – Kolęda, Ostrołęka Fara. Ostrołęka klasztor

29 grudnia – Kolęda, Piątnica, Kolna.

30 grudnia – Kolęda, Ostrów Mazowiecka Chrystusa Dobrego Pasterza, Wniebowzięcia NMP

LISTOPAD 2010

1 listopada - Przewodniczenie Rekolekcji dla członków Wspólnoty św. Rodziny w Łomiankach. Msza św. w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu Katedralnym w Łomży. Udział w Litanii Miast w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.

2 listopada – Msza św. w Dzień Zaduszny w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

3 listopada – Msza św. w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej (Archidiec. Lubelska).

4 listopada – Msza św. w parafii pw. św. Kazimierza w Piekutach z okazji otwarcia boiska „Orlik”. Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.

5 listopada – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży.

6 listopada – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji 20 rocznicy powstania Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz Światowego Dnia Wolontariatu. Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży.

7 - 8 listopada – Pobyt w Szczecinie (referat: „Biblijno-teologiczny wymiar cierpienia”)

9 listopada – Rada Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach.

10 listopada – Msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży orz odsłonięcie pomnika upamiętniającego Katastrofę Smoleńską. Udział w otwarci Domu Socjalnego w Ostrołęce. Przewodniczenie Mszy św. z udziałem Kapituły Kolegiackiej Myszynieckiej z racji odpustu św. Marcina w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

11 listopada – Msza św. za Ojczyznę w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

12 listopada – Msza św. w parafii pw. MB Królowej Rodziny w Ostrołęce.

13 listopada – Udział w uroczystościach odpustowych w WSD w Łomży. Msza św. w kaplicy WSD w Łomży oraz obłóczyny alumnów roku III WSD w Łomży.

14 listopada – Msza św. w parafii NMP Częstochowskiej w Tabędzu. Msza św. w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce z okazji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

15 listopada – Wykłady dla studentów Wydziału Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

16 listopada – Msza św., Sakrament bierzmowania oraz pobłogosławienie nowego Kościoła w parafii pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Dylewie.

18 listopada – Msza św. w Domu Rekolekcyjnym w Hodyszewie na zakończenie rekolekcji kapłańskich, której przewodniczył Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Biskup Drohiczyński. Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

19 listopada – Spotkanie robocze z przewodniczącymi Wydziału Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży.

20 listopada – Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży.

21 listopada – Msza św. w parafii pw. św. Rocha w Długosiodle oraz poświęcenie odnowionego ołtarza. Homilia oraz pobłogosławienie nowego ołtarza w parafii pw. MB Królowej Rodzin w Ostrołęce. Msza św. oraz przyjęcie nowych członków KSM Diecezji Łomżyńskiej w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

22 listopada – Wykłady dla diakonów WSD w Łomży. Udział w premierze sztuki nt. „Uzależnienie od narkotyków”, wystawionej przez młodzież PaT Powiatowej Komendy Policji w Łomży w Sali łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej w Łomży.

23 -28 listopada – Pobyt w Rzymie – Posiedzenie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.

27 listopada – Modlitwa z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w intencji Życia w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

29 listopada – Wykłady dla studentów Wydziału Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

PAŹDZIERNIK 2010

1 października – Msza św. w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego, z okazji nadania imienia Szkole w Ostrołęce. Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Spotkanie z o. prof. Kazimierzem Lubowickim, Prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w Domu Biskupim w Łomży.

2 października – Inauguracja Studium Życia Rodzinnego w Łomży. Wykłady dla małżeństw Studium Życia Rodzinnego w gmachu WSD w Łomży. Msza św. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Osuchowej z okazji spotkania Kółek Różańcowych. Msza św. w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

3 października – Msza św. odpustowa oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Michała Archanioła w Czarni koło Lipnik. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie z okazji rocznicy powstania parafii. Msza św. w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu z okazji rozpoczęcia peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

4 października – Wykłady dla diakonów WSD w Łomży. Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

5 października – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

7 października – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Jana Apostoła w Nurze. Spotkanie z Rycerzami Kolumba w hotelu Victoria w Warszawie.

8 października – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

9 października – Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży. Spotkanie z młodzieżą – uczestnikami Forum Młodych w gmachu WSD w Łomży.

10 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz poświęcenie Kościoła św. Anny w Różanie.

11 października – Udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 na UKSW w Warszawie.

12 października – Udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Udział w audycji dla małżeństw „W duszpasterskim kręgu” na antenie Radia Nadzieja w Łomży.

13 października – Spotkanie z Komendantem WKU w Łomży w Domu Biskupim w Łomży. Wykłady dla diakonów WSD w gmachu WSD w Łomży.

14 października – Udział w obchodzie Dnia Edukacji Narodowej Szkół Katolickich w Łomży w gmachu WSD w Łomży.

15 października – Udział w obchodach Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Łomży w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży.

16 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy WSD w Łomży oraz udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 w WSD w Łomży. Wizytacja kanoniczna parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie. Pobłogosławienie kaplicy w Ostróżnem (parafia Szumowo).

17 października – Wizytacja kanoniczna parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie. Msza św. w parafii pw. św. Bartłomieja w Baranowie z okazji peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

18 października – Msza św. w parafii św. Idziego w Wyszkowie z okazji nadania imienia Szkole. Wykłady dl studentów ISnR w Łomiankach.

19 października – Msza św. w parafii pw. św. Wojciecha BM w Wyszkowie z okazji wprowadzenia do parafii relikwii bł. Jerzego Popiełuszki.

20 października – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

21 października – Udział w uroczystościach pogrzebowych ks. prof. Tadeusza Stycznia (KUL) w Trzebini koło Krakowa. Udział w modlitwie Apelowej na Jasnej Górze.

22 października – Msza św. w bazylice na Jasnej Górze z okazji Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej na Jasną Górę. Przewodniczenie modlitwie Apelowej przed Cudownym Obrazem MB Częstochowskiej na Jasnej Górze w Kaplicy Cudownego Obrazu.

23 października – Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

24 października – Msza św. w parafii pw. św. Jacka w Rzewniu oraz pobłogosławienie pomnika ku pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wysłuchanie Koncertu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji VI Dni „Sacra et Miusica”.

25 października – Wizyta Abp Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, w WSD, w Domu Wspólnoty Kapłańskiej, w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła, oraz w Domu Biskupim w Łomży.

26 października – Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

27 października - Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

28 października – Pobłogosławienie oraz otwarcie boiska „Orlik” w Łapach. Przewodniczenia Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji 85 rocznicy powstania Diecezji Łomżyńskiej.

29 października – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

30 października – Wykłady dla małżeństw – uczestników Studium Życia Rodzinnego w gmachu WSD w Łomży. Przewodniczenie Rekolekcji dla członków Wspólnoty św. Rodziny w Łomiankach.

31 październik - Przewodniczenie Rekolekcji dla członków Wspólnoty św. Rodziny w Łomiankach.

WRZESIEŃ 2010

1 września – Przewodniczenie Mszy św. w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży w rocznicę wybuchu II wojny światowej.

2 września – Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Księdzem Prałatem Makiem Zalewskim Sekretarzem Nuncjatury Apostolskiej w Tajlandii, w Domu Biskupim w Łomży.

3 września – Spotkanie z Księdzem Biskupem Stanisławem Budzikiem, Sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski w Domu Biskupim w Łomży.

4 września – Katecheza na antenie Radia Maryja. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji Dnia Wspólnoty. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w rocznicę konsekracji Kościoła Katedralnego z udziałem Księży seniorów.

5 września – Przewodniczenie Mszy św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Wojciecha BM w Poryte. Przewodniczenie Mszy św. w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bokinach z okazji dziękczynienia za plony Gminy Łapy.

6 września – Udział w Zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży. Otwarcie pierwszego Okna Życia w Diecezji Łomżyńskiej w Opactwie Panien Benedyktynek w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z udziałem Księży Dyrektorów Caritas Diecezjalnych, Księży Dziekanów, licznie zgromadzonego duchowieństwa, alumnów WSD, sióstr i braci zakonnych oraz wiernych z okazji dziękczynienia Bogu za 30 lat Sakry Biskupiej Pasterza Diecezji.

7 września – Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

8 września – Przewodniczenie Mszy św. odpustowej w parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

9 września – Spotkanie z Panem Jackiem …, Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, w Domu Biskupim w Łomży. Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

10 września – Spotkanie alumnów I Roku WSD w Łomży w Domu Biskupim w Łomży. Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z młodzieżą należącą do Katolickiego Stowarzyszenia Młodych Diecezji Łomżyńskiej odprawiającej Dzień Skupienia w Bursie Katolickie w Łomży.

11 września – Msza św. koncelebrowana z okazji zakończenie peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Łódzkiej. Msza św. z okazji rozpoczęcia peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Kaliskiej.

12 września – Msza św. w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu z okazji pożegnania Księdza Infułata Henryka Jankowskiego, proboszcza i dziekana (emeryta). Przewodniczenie Mszy św. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego z okazji Diecezjalnego dziękczynienia za plony 2010. Msza św. w parafii pw. św. Anny w Dąbrówce koło Ostrołęki i ogłoszenie miejscowego Kościoła Sanktuarium Maryjnym. Msza św. w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce z okazji pożegnania Księdza Infuata Zygmunta Żukowskiego, proboszcza i dziekana (emeryta).

13 września – Zjazd Teologów Polskich w Poznaniu.

14 września – Poznań.

15 września – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży.

16 września – Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

17 września – Msza św. w parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu oraz sadzenie „dębów katyńskich” ku uczczeniu ofiar Zbrodni Katyńskiej.

18 września – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji zjazdu absolwentów szkół weterynaryjnych w Łomży. Msza św. w parafii pw. św. Kazimierza w Piekutach, oraz nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Piekutach. Msza św. odpustowa w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży (św. Stanisław Kostka), oraz zakończenie 40-to godzinnego nabożeństwa.

19 września – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, oraz poświęcenie ołtarza z okazji 100 rocznicy konsekracji Kościoła. Msza św. oraz wprowadzenie nowego proboszcza i dziekana, księdza Wiesława Białczaka w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

20 września – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

21 września – Udział w audycji „Rozmowy niedokończone” na temat „Poradnictwo parafialne” na antenie TV Trwam i Radia Maryja, z udziałem Państwa Agnieszki i Jacka Frydrych oraz Księdza Jacka Kotowskiego, Duszpasterza Rodzin Diecezji Łomżyńskiej.

22 września – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z s. Jadwigą Zasuwik – Przełożoną Prowincjalną Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z dekanalnymi koordynatorami animatorów parafialnych przygotowujących młodzież do Sakramentu Bierzmowania. Słowo do alumnów WSD w Łomży na rozpoczęcie rekolekcji przed rozpoczynającym się nowym Rokiem akademickim 2010/2011 w kaplicy WSD w Łomży.

23 września – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła dla dyrekcji i pracowników AR i MR oraz pobłogosławnie sztandaru AR i MR. Msza św. w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce z okazji nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. Msza św. w parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie Wielkiej oraz pobłogosławienie nowych obrazów świętych i nowych organ.

25 września – Spotkania z Diecezjalnymi Duszpasterzami Rodzin i Diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego w gmachu WSD w Częstochowie. Msza św. koncelebrowana w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej z okazji rozpoczęcia XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin na Jasną Górę.

26 września – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na zakończenie rekolekcji w kaplicy WSD w Łomży, oraz przyjęcie kandydatów do święceń diakonatu i prebiteratu. Wizytacja kanoniczna parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach.

27 września – Spotkanie z Panią Wiesławą Ćwiklińską - Podlaskim Wicekuratorem Oświaty w Domu Biskupim w Łomży. Przewodniczenie Zebraniu Rady Księży Profesorów WSD w Łomży. Spotkanie z Panem Marianem Jaszewskim – Dyrektorem Szpitala w Łomży w Domu Biskupim w Łomży.

28 września – Zebranie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Msza św. koncelebrowana w Archikatedrze Warszawskiej imienia Jana Chrzciciela z okazji objęcia Nuncjatury Apostolskiej przez Arcybiskupa Celestino Migliore.

29 września – Zebranie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

SIERPIEŃ 2010

1 sierpnia – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Kardynała Józefa Glempa w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie z okazji instalowania nowych członków Bractwa Kurkowego i Rycerzy św. Brunona.

2-7 sierpnia – Posługa duszpasterska w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

8 sierpnia – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli.

11sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłej s. Heleny ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

12 sierpnia – Msza św. dla uczestników rekolekcji prowadzonych przez o. Jamesa Mandżakal‘a w hali sportowej im. Gołasia w Ostrołęce.

13-14 sierpnia – Powitanie Pielgrzymów XXV Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę na Wałach Jasnogórskich oraz przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i poprowadzenie Apelu w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Msza św. koncelebrowana na Wałach Jasnogórskich na zakończenie XXV Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

15 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Śluby wieczyste i konsekracja s. Beaty z Zakonu Mniszka Klaryska Kapucynek w Wykrocie. Msza św. i pożegnanie proboszcza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowii Mazowieckiej.

17 sierpnia – Msza św. oraz poświęcenie Kościoła w parafii pw. św. Jacka w Rzewniu.

21 sierpnia – Pobłogosławienie pomnika Sybiraków w parafii pw. św. Mikołaja w Chorzelach.

22 sierpnia – Msza św. oraz pożegnanie proboszcza w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach. Msza św. oraz wprowadzenie nowego dziekana i proboszcza ks. prał. Jana Okuły w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowii Mazowieckiej.

26 sierpnia – Wizytacja kanoniczna i odpust w parafii pw. NMP Częstochowskiej.

28 sierpnia – Inauguracja Roku Katechetycznego w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży.

29 sierpnia – Uroczystość rocznicy 30-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej w parafii Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie.

LIPIEC 2010

1lipca – Udział w zakończeniu warsztatów muzycznych dla młodzieży zorganizowanych w gmachu WSD w Łomży. Wprowadzenie nowego proboszcza w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach.

2-9 lipca – Posługa duszpasterska w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

10 lipca – Msza św. na Wałach dla uczestników konnej Pielgrzymki Ułanów Diecezji Łomżyńskiej.

11 lipca – Msza św. koncelebrowana na Wałach z okazji Pielgrzymki Radia Maryja na Jasną 12 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, odpustowej w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży.

14 lipca – Spotkanie w Domu Wypoczynkowym Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Balikach z okazji zakończenia prac przy zabezpieczeniu brzegu rzeki Pisy.

15 lipca – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

16 lipca – Wizytacja kanoniczna, Sakrament bierzmowania oraz odpust w parafii pw. NMP Królowej Polski w Szulborze. Jubileusz 25-lecia proboszcza.

17 lipca – Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu.

18 lipca – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołakach Kościelnych.

23 lipca – Msza św. w Kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży z okazji święta policji. Pobłogosławienie samolotu na lotnisku w Ostrołęce.

25 lipca – Jubileusz 50-lecia ks. Jana Nawińskiego w Staromieście.

CZERWIEC 2010

1 czerwca – Msza św. oraz Srebrny Jubileusz Sakramentu małżeństwa Ewy i Witolda Zagalskich w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej (Archidiec. Lubelska).

2 czerwca – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Rocha w Długosiodle.

3 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła oraz udział w procesji Bożego Ciała.

4 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach oraz pobłogosławienie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie z Rycerzami Kolumba w Domu Biskupim w Łomży.

5 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej z okazji I Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin do Sanktuarium MB Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Udział w uroczystościach 150 rocznicy poświęcenia Kościoła w parafii pw. św. Stanisława BM w Dobrzyłowie.

6 czerwca – Udział w uroczystościach beatyfikacyjnych bł. Księdza Jerzego Popiełuszki na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Msza św. oraz pobłogosławienie pomnika Jana Pawła II w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie.

7 czerwca – Pobłogosławienie kuchni i jadłodajni Caritas Diecezji Łomżyńskiej dla ubogich i bezdomnych przy ulicy Pięknej w Łomży. Zebranie Rady ISnR w Łomiankach. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie.

8 czerwca – Msza św. w kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Łomży. Msza św. w Szkole Podstawowej w Nagoszewce z okazji rocznicy powstania w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Burzynie

10 czerwca – Wygłoszenie konferencji dla Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego oraz Msza św. z okazji 40 rocznicy śmierci zmarłej Teresy Strzembosz w Domu rekolekcyjnym w Laskach koło Warszawy.

11 czerwca – Msza św. w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej (Archidiec. Lubelska).

12 czerwca – Słowo do uczestników Olimpiady dla niepełnosprawnych zorganizowanej przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej na hali sportowej przy PG nr 8 w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na zakończenie Roku Kapłańskiego oraz udział w Pielgrzymce rodziców Kapłanów wraz z kapłanami do Katedry Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

13 czerwca – Przewodniczenie uroczystościom odpustowym oraz podniesienie do rangi Sanktuarium Kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Msza św. oraz konsekracja Kościoła parafialnego pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu.

14 czerwca – Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Doroty w Rosochatych. Udział w uroczystościach imieninowych Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza OFM Biskupa Drohiczyńskiego w Drohiczynie.

15 czerwca – Udział w uroczystościach Jubileuszowych na Jasnej Górze z okazji 50-lecia kapłaństwa Księży Towarzystwa Chrystusowego święconych w 1960 roku.

16 czerwca – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

17 czerwca – Udział w Zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

18-20 czerwca – Zebranie Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie.

19 czerwca – Katecheza dla Radia Maryja w Toruniu.

20 czerwca – Msza św. oraz pobłogosławienie nowej plebanii w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim.

21 czerwca – Udział w posiedzeniu Rady Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w gmachu WSD w Łomży.

22 czerwca – Udział w Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach (Archidiec. Lubelska).

23 czerwca – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie.

24 czerwca – Msza św. koncelebrowana w kaplicy WSD w Łomży z okazji zakończenia Roku Akademickiego 2009/2010. Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grądach Woniecko.

25 czerwca – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego ks. prał. Czesława Głowickiego w parafii pw. św. Rocha w Długosiodle.

26 czerwca – Udział w Ingresie Abp. Józefa Kowalczyka Metropolity Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski do Katedry Gnieźnieńskiej św. Wojciecha BM.

27 czerwca – Msza św. dla rolników oraz pracowników ARiMR w Szepietowie z okazji wystawy zwierząt hodowlanych i sprzętu rolniczego. Przewodniczenie Mszy św. z okazji 25-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Młodzieży w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej. Msza św. z okazji Jubileuszu 60-lecia małżeństwa Państwa Ignaczuk w parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie.

28 czerwca – Udział w obronie prac magisterskich w Łomiankach oraz wykłady dla studentów ISnR.

29 czerwca – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Narodzenia NMP w Słuczu. Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Marii Maksymiliana Kolbego w Skarżynie Starym.

MAJ 2010

1 maja – Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kapłanów w Roku Kapłańskim na Jasną Górę.

2 maja – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

3 maja – Msza św. odpustowa w parafii NMP Częstochowskiej w Osuchowej. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży.

4 maja – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie.

5 maja – Uroczystości z okazji 65-lecia obecności i pracy duszpasterskiej Księży Towarzystwa Chrystusowego w Szczecinie.

6 maja – Obiad dla Biskupów w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowii Mazowieckiej.

7 maja – Sympozjum w Instytucje Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii Katedralnej św. Michała Archanioła w Łomży. Spotkanie imieninowe z pracownikami urzędów centralnych w Domu Biskupim w Łomży.

8 maja – Przewodniczenie Mszy św. oraz udzielenie świeceń diakonatu w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

9 maja – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.

10 maja – Msza św. odpustowa oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Izydora w Woli Mystkowskiej. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Kolnie.

11 maja – Wizyta dzieci z Przedszkola SS. Służek w Domu Biskupim w Łomży. Rozmowy z diakonami przed święceniami kapłańskimi. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach.

12 maja – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Ducha Świętego w Kadzidle.

13 maja – Spotkanie z Prezydentami miasta Łomży w Domu Biskupim. Przewodniczenie Mszy św. z okazji Dnia Kapłańskiego w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie.

14 maja – Nadanie imienia Fryderyka Chopina Szkole Podstawowej w Małkini, w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży. Spotkanie z księżmi (Neoprezbiterzy 2009) w Domu Biskupim w Łomży.

15 maja – Wykład nt. „Wychowanie człowieka w Biblii” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Egzamin proboszczowski w gmachu WSD w Łomży.

16 maja – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz poświęcenie Kościoła w parafii pw. Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

17 maja – Wykłady dla studentów w ISnR w Łomiankach. Spotkanie z lekarzami patomorfologami w Domu Biskupim w Łomży.

18 maja – Msza Święta oraz nadanie imienia Szkole w parafii pw. św. Wojciecha BM w Szczepankowie. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Rocha w Lemanie.

19 maja – Msza Święta w parafii Świętego Krzyża oraz odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Łapach.

20 maja – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

22-25 maja – Posługa duszpasterska wśród Polonii w Niemczech.

26 maja – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego ks. kan. Józefa Milanowskiego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie.

27 maja – Udział w uroczystościach 20-lecia Rady Miejskiej w Wysokim Mazowieckim. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława BM w Zarębach Kościelnych.

28 maja – Msza św. (homilia) z okazji święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

29 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i udzielenie święceń kapłańskich diakonom WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioł. Msza św. w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych z okazji Jubileuszu 100 rocznicy urodzin p. Heleny Janowskiej.

30 maja – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Rutkach. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa Kapłanów święconych w 1985 roku.

31 maja – Wykłady dla studentów w ISnR w Łomiankach.

KWIECIEŃ 2010

1 kwietnia – Przewodniczenie Mszy Krzyżma Świętego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Przewodniczenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

2 kwietnia – Ciemna Jutrznia oraz Droga Krzyżowa z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. „Liturgia na cześć Męki Pańskiej” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

3 kwietnia – Ciemna Jutrznia z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży oraz pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie świąteczne z pracownikami Diecezjalnego Radia Nadzieja. Pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. Spotkanie świąteczne z Księżmi Biskupami, Profesorami, Alumnami, Braćmi i Siostrami zakonnymi oraz pracownikami świeckimi w gmachu WSD w Łomży. „Wigilia Paschalna w Wielką Noc” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła

4 kwietnia – Przewodniczenie Mszy św. Rezurekcyjnej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Jubileusz 25-lecia małżeństwa Reginy i Grzegorza Lewańczuk w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży. Msza św. w kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Łomży.

5 kwietnia – Msza św. oraz udzielenie Sakramentu Chrztu św. Karolowi Zagalskiemu w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzewicy Kościelnej (Archidiec. Lubelska).

6 kwietnia – Rozpoczęcie Rekolekcji kapłańskich w gmachu WSD w Łomży.

7 kwietnia – Msza św. z ustanowieniem lektorów w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie.

8 kwietnia – Spotkanie z o. prof. Kazimierzem Lubowickim OMI Kierownikiem Katedry Duchowości małżeńskiej PWT we Wrocławiu w Domu Biskupim w Łomży. Udział w koncercie Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

10 kwietnia – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Lelisie. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży. Przewodniczenie Apelowi Jasnogórskiemu w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji tragedii pod Smoleńskiem w której zginęła Para Prezydencka i przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

11 kwietnia – Msza św., Sakrament bierzmowania oraz udzielenie Sakramentu Chrztu św. Martynie Marii Kotowskiej w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce. Msza św. odpustowa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Udział w modlitwie z okazji V rocznicy odejścia do Domu Ojca Świętego Jana Pawła II, oraz rocznicy tragedii Katyńskiej, i tragedii pod Smoleńskiem, organizowanej przez Alumnów WSD przy gmachy WSD w Łomży, na placu Jana Pawła II.

12 kwietnia – Wykłady dla diakonów w gmachu WSD w Łomży. Spotkanie z Biskupem Gerardem Mullerem Biskupem Regensburga (Niemcy) w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

13 kwietnia – Msza św. w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. Udział w rozpoczęciu Olimpiady Myśli Jana Pawła II w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

14 kwietnia – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach.

15 kwietnia – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

16 kwietnia – Spotkanie w Ośrodku Rekreacyjno-wypoczynkowym „Caritas” w Balikach. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

17 kwietnia – Udział w uroczystościach pogrzebowych na Placu Piłsudskiego w Warszawie tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, jego Małżonki oraz Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r.

18 kwietnia – Udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP i jego Małżonki Marii Kaczyńskiej w Kościele Mariackim oraz w Katedrze św. Stanisława BM na Wawelu w Krakowie.

19 kwietnia – Udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłych Bpa Tadeusza Płoskiego Biskupa Polowego Wojska Polskiego oraz Ks. płk. Jana Osińskiego Sekretarza Bpa Polowego WP w Katedrze Polowej WP w Warszawie. Udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na uchodźctwie w Katedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela.

20 kwietnia – Udział w uroczystościach pogrzebowych (homilia) tragicznie zmarłego Krzysztofa Putry Marszałka Sejmu RP w Katedrze Białostockiej Wniebowzięcia NMP. Udział w audycji radiowej na antenie Radia Maryja w Toruniu.

21 kwietnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego Tadeusza Kowalewskiego, ojca księży Leszka i Przemysława Kowalewskich w parafii pw. św. Anny w Kolnie.

22 kwietnia – Udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego Ks. prof. Ryszarda Rumianka Rektora UKSW w Kościele parafialnym na Bielanach w Warszawie. Spotkanie z Abp. Andrzejem Dzięgą Metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim w ISnR w Łomiankach. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokim Mazowieckim.

23 kwietnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy WSD w Łomży z okazji Dnia rektorskiego.

24 kwietnia – Słowo wprowadzające w sympozjum nt. „Kapłan na miarę Boga i człowieka” w gmachu WSD w Łomży. Egzamin dla księży w gmachu WSD w Łomży. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie.

25 kwietnia – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła na zakończenie Dni Kultury Chrześcijańskiej.

26 kwietnia – Wykłady dla diakonów w gmachu WSD w Łomży. Wykłady dla studentów w Instytucje Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

27 kwietnia – Udział w obronie pracy doktorskiej Księdza Roberta Bączka w Warszawie.

28 kwietnia – Spotkanie ze Strażakami w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli.

29 kwietnia – Spotkania z księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

30 kwietnia – Wykłady z diakonami WSD w Łomży.

MARZEC 2010

1 marca – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

2 marca – Zebranie przewodniczących wydziałów Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży.

3 marca – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym śp. Florentyny Sielickiej matki ks. Tomasza Sielickiego Generała Towarzystwa Chrystusowego w Górczynie k. Poznania.

4 marca – Msza Święta z okazji 4 rocznicy konsekracji biskupiej Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w kaplicy Domu Biskupiego w Łomży. Msza św. koncelebrowana w archikatedrze w Białymstoku ku czci św. Kazimierza patrona Białostockiej Prowincji Kościelnej.

7 marca – Spotkanie z rodzicami Diakonów w gmachu WSD w Łomży.

8 – 9 marca – Udział w Zebraniu Konferencji Episkopatu Polski.

10 marca – Wykłady dla Diakonów w WSD w Łomży.

11–13 marca – Przeprowadzenie Rekolekcji Wielkopostnych dla członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Kościele św. Marcina w Warszawie.

18 marca – Spotkanie z Januszem Kotowskim Prezydentem Ostrołęki w Domu Biskupim w Łomży. Udział w uroczystościach imieninowych Ks. Abpa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego w Domu Biskupim w Białymstoku.

19 marca – Pobłogosławienie stacji Drogi Krzyżowej oraz udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie.

21 marca – Msza św. oraz udział w Przeglądzie piosenki wielkopostnej w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Amelinie. Udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

23 marca – Udział w uroczystościach pogrzebowych Biskupa Zygmunta Pawłowicza w Gdańsku.

25 marca – Spotkanie z Rycerzami Kolumba w Domu Biskupim w Łomży. Udział w Marszu Życia ulicami Miasta Łomży. Przewodniczenie modlitwie Apelu Jasnogórskiego, połączonego z Aktem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

27 marca – Udział w XV Światowych Dniach Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Wyszkowie. Przewodniczenie nabożeństwu Drogi Krzyżowej ulicami Wyszkowa z okazji XV Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

28 marca – Msza św. z pobłogosławieniem palm i uroczystą procesją w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. Spotkanie z młodzieżą i uroczysta Msza św. w parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie z okazji XV Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.

29 marca – Wykłady dla Diakonów w gmachu WSD w Łomży.

31 marca – Spotkanie wielkanocne z Dyrekcją i pracownikami Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

LUTY 2010

1 lutego – Spotkanie z ojcem Kazimierzem Lubowickim OMI w Domu Biskupim w Łomży.

2 lutego – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

3 lutego – Spotkanie z Krzysztofem Putrą Marszałekiem Sejmu RP w Domu Biskupim w Łomży.

6 lutego – Wykłady dla diakonów w WSD w Łomży. Msza św. w kaplicy WSD w Łomży dla uczestników Warsztatów muzycznych prowadzonych przez Pawła Bębenka w gmachu WSD w Łomży.

7 – 13 lutego – Pobyt w Rzymie. Udział w Posiedzeniu Papieskiej Rady ds. Rodziny.

14 lutego – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

15 lutego – Wykład dla diakonów WSD w Łomży. Wykłady dla studentów w Instytucje Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

16 lutego – Zebranie Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

17 lutego – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Środę Popielcową z udziałem duchowieństwa, alumnów WSD w Łomży, uczniów Szkół Katolickich im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz wiernych w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Udział w rozpoczęciu Rekolekcji wielkopostnych dla alumnów w kaplicy WSD w Łomży.

18 lutego – Udział w Zebraniu Księży Profesorów w gmachu WSD w Łomży.

20 lutego – Udzielenie posług akolitatu i lektoratu alumnom WSD w Łomży. Wykłady dla Księży w gmachu WSD w Łomży.

21 lutego – Msza św. z okazji 50-lecia Sakramentu małżeństwa Barbary i Jana Karolewskich, rodziców Księdza Prałata Krzysztofa Karolewskiego w Chamsku (Diecezja Płocka).

23 lutego – Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Udział w posiedzeniu Rady Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Wizyta w Domu Generalnym Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku.

25 lutego – Spotkanie z Wójtem Gminy Sokoły w Domu Biskupim w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

27 lutego – Przewodniczenie Mszy św. dla Doradców Życia Rodzinnego w kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Łomży.

28 lutego – Przewodniczenie Mszy św. parafialnej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła oraz udział w nabożeństwie Gorzkich Żali.

STYCZEŃ 2010

1 stycznia – Msza Święta na rozpoczęcie Nowego Roku w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Msza św. w uroczystość Św. Bożej Rodzicielki w Opactwie pw. Przenajświętszej Trójcy oraz spotkanie kolędowe z siostrami Benedyktynkami w Klasztorze Mniszek Benedyktynek w Łomży.

2 stycznia – Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu szepietowskiego w parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie. Spotkanie kolędowe z księżmi Dekanatu wysokomazowieckiego w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokim Mazowieckim.

4 stycznia – Wykłady dla studentów w Instytucje Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

5 stycznia – Udział w audycji „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja w Toruniu, na temat: „Odpowiedzialne rodzicielstwo”.

6 stycznia – Przewodniczenie Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 50-lecia życia zakonnego s. Imeldy w Klasztorze Mniszek Benedyktynek w Łomży. Spotkanie opłatkowe z rolnikami w parafii pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie. Spotkanie kolędowe z prawnikami Diecezji Łomżyńskiej w Domu Biskupim w Łomży.

7 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu kobylińskiego w parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie. Spotkanie kolędowe z kapłanami pracującymi w Instytucjach Centralnych Diecezji Łomżyńskiej w gmachu WSD w Łomży. Kolacja w Domu Biskupim z udziałem Księdza Biskupa Ludwika Mullera Biskupa Diecezji Regensburg w Niemczech w Domu Biskupim w Łomży.

8 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu chorzelskiego w parafii pw. św. Mikołaja w Chorzelach. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu krasnosieleckiego w parafii pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu.

9 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu piątnickiego w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. Wykłady w Instytucje Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

10 stycznia – Wykłady w Instytucje Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

11 stycznia – Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu Zambrowskiego w Zambrowie. Spotkanie rodzinami z Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

12 stycznia – Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu wyszkowskiego w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie. Spotkanie z Panią Dorotą Łapiak Dyrektor Muzeum w Ciechanowcu w Domu Biskupim w Łomży.

13 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu różańskiego w parafii pw. św. Stanisława BM w Sieluniu. Msza św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego dla wolontariuszy posługujących w Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Fundacji Vita Familiae.

14 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu jedwabińskiego w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Jedwabnym. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu Łomżyńskiego Katedralnego w Łomży. Koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Domu Biskupim w Łomży.

15 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu kadzidlańskiego w parafii pw. Ducha Świętego w Kadzidle.

16 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu Łomżyńskiego św. Brunona w parafii pw. św. Brunona w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła oraz wysłuchanie koncertu Orkiestry Dętej Łomżyńskiej i Solistów Opery Bałtyckiej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

17 stycznia – Przewodniczenie Mszy św. w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży oraz wysłuchanie koncertu Solistów Opery Bałtyckiej w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży.

18 stycznia – Wykłady dla studentów w Instytucje Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

19-20 stycznia – Spotkanie Rejonowe Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia Rodzinnego z Rejonu Południowo – Wschodniego w Lublinie.

21 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami dekanatu Kolneńskiego w Kolnie. Pobłogosławienie nowo wyremontowanej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie. Spotkanie kolędowe w Domu Biskupim w Łomży.

22 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu szczuczyńskiego w parafii pw. św. Anny w Radziłowie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu grajewskiego w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu.

23 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu łapskiego w Łapach.

24 stycznia – Przewodniczenie sumie odpustowej i spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu rzekuńskiego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

26 stycznia – Spotkanie z księżmi duszpasterzami młodzieży w Domu Biskupim w Łomży.

27 stycznia – Spotkanie z Panem Zbigniewem Kossakowskim (ODN) i z Panią Elżbietą Osewską w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie kolędowe z księżmi mieszkającymi w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży. Przewodniczenie Mszy Świętej z okazji 60-lecia życia zakonnego s. Łucji ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Domu Wspólnoty Kapłańskiej.

28 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami z Dekanatu czyżewskiego w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.

29 stycznia – Egzamin „ex universa” diakonów w gmachu WSD.

30 stycznia – Udział w otwarciu Szpitala w Ostrołęce. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej dla uczestników VII Ostrołęckiego Spotkania Charyzmatycznego w hali widowiskowo–sportowej im. Gołasia w Ostrołęce.

31 stycznia – Przewodniczenie Mszy św. i udział w uroczystościach 150-lecia Szkoły Podstawowej w Sobiejewie (Archidiecezja Lubelska).

GRUDZIEŃ 2009

1 grudnia – Zebranie Kongregacji Księży Dziekanów w WSD w Łomży.

3-12 grudnia – Pobyt w USA (Wygłoszenia Rekolekcji adwentowych)

13 grudnia – Msza św. oraz pobłogosławienie nowej dzwonnicy w parafii pw. św. Stanisława BM w Lubielu.

14 grudnia – Rada ISnR oraz spotkanie opłatkowe w ISnR w Łomiankach.

15 grudnia – Spotkanie opłatkowe w WSA w Łomży.

16 grudnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego śp. ks. Sławomira Sulewskiego, kapłana naszej Diecezji w parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie.

17-20 grudnia – Poprowadzenie rekolekcji dla rolników na antenie Radia Maryja, transmitowanych z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku.

20-22 grudnia – Rekolekcje dla członków Instytutu Świętej Rodziny w Łomiankach.

22 grudnia – Spotkanie opłatkowe w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Księżmi Biskupami, Kapłanami, Alumnami, Braćmi i Siostrami Zakonnymi oraz pracownikami świeckimi w gmachu WSD w Łomży.

23 grudnia – Spotkanie opłatkowe z Krzysztofem Kozickim Starostą Powiatu Łomżyńskiego oraz pracownikami Starostwa Powiatowego w siedzibie Starostwa w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Jerzym Brzezińskim Prezydentem Miasta Łomża oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Łomży w Ratuszu Miejskim. Spotkanie opłatkowe w Radiu Nadzieja w Łomży.

24 grudnia –Wieczerza Wigilijna w Domu Wspólnoty Kapłańskiej im. bł. Ks. Adama Bargielskiego z Księżmi Biskupami, Księżmi Seniorami oraz z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo i ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Wieczerza Wigilijna w Domu Biskupim w Łomży z Księżmi Biskupami, Księżmi i Siostrami Benedyktynkami Misjonarkami oraz Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Św. Rodziny z Nazaretu.

25 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. w nocy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego (tzw. Pasterka) w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Msza św. w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Łomży.

26 grudnia – Msza św. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.

27 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz Jubileusze małżeństw w Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie z Rodzinami należącymi do Domowego Kościoła w gmachu WSD w Łomży.

28 grudnia – Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu Ostrołęckiego Nawiedzenia NMP w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu Ostrołęckiego św. Antoniego w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

29 grudnia – Spotkanie z Księżmi Biskupami: Metropolitą Białostockim Abp Edwardem Ozorowskim, Abp Seniorem Stanisławem Szymeckim, Biskupem Ełckim Jerzym Mazurem, Biskupem Drohiczyńskim Antonim Dydyczem, Biskupem Romualdem Kamińskim, Biskupem Tadeuszem Bronakowskim oraz Leśnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w Nadleśnictwie Łomża.

30 grudnia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu ostrowskiego Wniebowzięcia NMP w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowii Mazowieckiej. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu ostrowskiego Chrystusa Dobrego Pasterza w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowii Mazowieckiej.

31 grudnia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu myszynieckiego w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Koncert Filharmonii Kameralnej.


LISTOPAD 2009

1 listopada – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła i procesja na cmentarzu. Msza św. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży z okazji ogólnopolskiej modlitwy „Litania miast”.

2 listopada – Msza Św. we wspomnienie liturgiczne Wszystkich Wiernych Zmarłych w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

3 listopada – Modlitwa za zmarłych kapłanów spoczywających na cmentarzu w Zambrowie.

4 listopada – Msza św. za zmarłych oraz pobłogosławienie kaplicy cmentarnej w parafii pw. NMP Królowej Świata w Wojnach Krupach. Spotkanie z mł. insp. mgr. Ireneuszem Glinieckim Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w Domu Biskupim w Łomży.

6-9 listopada – Pobyt we Włoszech.

10 listopada – Msza św. w parafii pw. św. Barbary w Porębie oraz nadanie imienia „Obrońców Ojczyzny” Publicznemu Gimnazjum w Porębie.

11 listopada – Msza Św. w parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Przewodniczenie Mszy św. odpustowej z racji liturgicznego wspomnienia św. Marcina w parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

12 listopada – Udział w Sympozjum w Lublinie.

13 listopada – Msza św. odpustowa z racji wspomnienia św. Stanisława Kostki oraz udzielenie święceń diakonatu alumnowi VI Roku w kaplicy WSD w Łomży.

14 listopada – Pobłogosławienie sakramentu małżeństwa Marty i Krystiana w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży.

15 listopada – Msza św. oraz ustanowienie lektorów w parafii pw. św. Rodziny w Wyszkowie.

16 listopada – Wykłady dla studentów w ISnR w Łomiankach.

17 listopada – Spotkanie z księżmi proboszczami parafii naszej Diecezji w WSD w Łomży.

18 listopada – Spotkanie z księżmi w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowii Mazowieckiej.

19 listopada – Msza św. oraz pobłogosławienie nowego boiska sportowego wybudowanego w ramach programu rządowego „Orlik” przy Publicznym Gimnazjum w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnym. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w intencji zmarłych biskupów i kapłanów naszej Diecezji.

20 listopada – Spotkanie z księżmi w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.

21 listopada – Spotkanie z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. w parafii pw. św. Teresy do Dzieciątka Jezus w Porządziu.

22 listopada – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy WSD w Łomży oraz pobłogosławienie stroju duchownego Alumnom Roku III WSD w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz poświęcenie nowego ołtarza posoborowego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła na zakończenie Roku św. Brunona z Kwerfurtu BM.

23 listopada – Wykłady dla diakonów w WSD w Łomży.

23-25 listopada – Udział w Rekolekcjach dla Księży Biskupów na Jasnej Górze.

26 listopada – Zebranie Plenarne KEP na Jasnej Górze. Spotkanie z Biskupem Ełckim Jerzym Mazurem SVD i Biskupem Romualdem Kamińskim w Domu Biskupim w Łomży.

27 listopada – Spotkanie z przewodniczącymi Wydziałów Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży.

28 listopada – Wykłady dla księży w WSD w Łomży. Spotkanie z księżmi w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

29 listopada – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej. Msza św. w kaplicy sióstr św. Rodziny z Nazaretu z okazji jubileuszu s. Rafaeli Jezierskiej.

30 listopada – Wykłady dla diakonów w WSD w Łomży.PAŹDZIERNIK 2009

1 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji X Kongresu Józefologicznego.

2 października – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej.
3 października – Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży. Msza św. odpustowa z okazji wspomnienia liturgicznego św. Franciszka z Asyżu w parafii pw. MB Bolesnej u oo. Kapucynów w Łomży.

4 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na zakończenie rekolekcji rozpoczynających Rok akademicki w kaplicy WSD w Łomży oraz przyjęcie kandydatów do diakonatu i kapłaństwa. Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament Bierzmowania w parafii pw. Stanisław BM w Dąbrowie Wielkiej.

5 października – Udział w uroczystej inauguracji Roku szkolnego 2009/2010 na UKSW w Warszawie. Przewodniczenie Radzie Księży Profesorów WSD w Łomży.

5 października – POSTANOWIENIEM z dnia 2 października 2009 r. J.E. ks. bp Stanisław Józef STEFANEK odznaczony został KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.
Rzeczpospolita Polska LEGITYMACJA Nr 350-2009-2 Warszawa dnia 2 października 2009 r.

6 – 7 października – Zebranie Plenarne KEP w Sekretariacie KEP w Warszawie.

7 października – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Kard. Józefa Glempa z obrzędem poświęcenia ołtarza i kaplicy pw. bł. Ignacego Kłopotowskiego w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie.

8 października – Udział w obronie pracy doktorskiej o. Tadeusza Rydzyka na UKSW w Warszawie. Msza św. dla alumnów WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

9 października – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie Wielkiej.

10 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i udział w Pielgrzymce Kapłanów Prezbiterium Łomżyńskiego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

11 października – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament Bierzmowania w parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej.

12 października – Udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

13 października – Wykłady dla diakonów WSD w Łomży. Spotkanie z nauczycielami Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej. Msza św. z okazji 50-lecia istnienia Szkół Medycznych w Łomży w parafii pw. MB Bolesnej u oo. Kapucynów w Łomży.

14 października – Msza św. w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu oraz pobłogosławienie sztandaru i nowej hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.

16 października – Udział w uroczystej inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 w WSD w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu MB Jasnogórskiej dla maturzystów z okazji Pielgrzymki Maturzystów na Jasną Górę.

17 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży z okazji Jubileuszowego Spotkania Służby Zdrowia.

18 października – Wizytacja kanoniczna i Sakrament Bierzmowania w parafii pw. MB Królowej Korony Polskiej w Krysiakach. Msza św. w parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie.
21 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży z okazji 50-lecia pracy w Diecezjalnej Kurii Łomżyńskiej Siostry Urszuli Pawluk CSSBVMI.

24 października – Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży.

25 października – Wizytacja kanoniczna parafii pw. MB Różańcowej w Kuziach.

27 października – Udział w uroczystym obiedzie imieninowym Bpa Tadeusza Bronakowskiego oraz Bpa Tadeusza Zawistowskiego z udziałem Księży Arcybiskupów i Biskupów Metropolii Białostockiej oraz Kapłanów w Domu Biskupim w Łomży.

31 października – Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży.


WRZESIEŃ 2009

1 września – Homilia na Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła dla nauczycieli i uczniów Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w intencji poległych w obronie Ojczyzny z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

2 września– Spotkanie z dr hab. Robertem Charmasem Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w Domu Biskupim w Łomży.

3 września – Udział w zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży. Spotkanie z kandydatami na I rok studiów WSD w Łomży w gmachu Uczelni.

4 września – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z udziałem Księży Seniorów z okazji rocznicy poświęcenia Kościoła katedralnego.

5 września – Przewodniczenie Liturgii chrzcielnej w dekanacie czyżewskim w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie. Spotkanie z Ks. Bp. Krzysztofem Nitkiewiczem Biskupem Sandomierskim w Domu Biskupim w Łomży.

6 września – Msza św. koncelebrowana ( homilia ) pod przewodnictwem Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa Sandomierskiego w parafii św. Jana Chrzciciela w Wiźnie z okazji 70 rocznicy Bitwy pod Wizną. Udział w otwarciu V Festiwalu „Sacrum et Musica” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

7 września – Udział w uroczystym rozpoczęciu Roku Szkolnego 2009/2010 Szkołach Katolickich im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Łomży w auli Szkół Kalickich w Łomży. Spotkanie ze Zbigniewem Włodkowskim Wiceministrem Edukacji Narodowej w Domu Biskupim w Łomży.

8 września – Przewodniczenie uroczystościom odpustowym w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie.

9 września – Spotkanie z Zarządem WSD w Łomży w gmachu Uczelni.

10 września – Spotkanie z Siostrą Teresą Jakoniuk Matką Generalną Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny w Domu Biskupim w Łomży.

11 wrzesień – Przewodniczenie Mszy św. w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży dla Rycerzy Kolumba z okazji dnia modlitw o pokój.

12 września – Udział w uroczystym zakończeniu peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Sandomierskiej w Katedrze w Sandomierzu. Udział w uroczystym rozpoczęciu peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Łódzkiej w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim.

13 września – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, dziękczynnej za plony z racji Dożynek Diecezjalnych i Wojewódzkich 2009 w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

15 września – Udział w audycji z cyklu „Rozmowy niedokończone” na temat dokumentu Rady ds. Rodziny KEP „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie” na antenie TV Trwam i Radia Maryja w Toruniu.

18 września – Msza św. w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie z okazji 10-lecia istnienia Powiatu Zambrowskiego. Przewodniczenie Mszy św. odpustowej (św. Stanisław Kostka) w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży.

19 września – Przewodniczenie Liturgii chrzcielnej w dekanacie ostrowskim Dobrego Pasterza w parafii pw. Dobrego Pasterza w Ostrowii Mazowieckiej. Wizyta kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach.

20 września – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. Msza św. w kościele rektoralnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Podgórzu z okazji 25-lecia Sakramentu małżeństwa Jadwigi i Pawła Kołakowskich.

21 września – Msza św. w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży dla uczestników i organizatorów konferencji naukowej „ Kreatywny katecheta”.

23 września – Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

24 września – Spotkania z Księżmi w Domu Biskupim w Łomży.

25 września – Msza św. w parafii Matki Bożej Bolesnej oo. Kapucynów z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.

26 września – Udział w Jesiennej Sesji Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia Rodzinnego na Jasnej Górze. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej za Ojczyznę w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski z okazji XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin na Jasną Górę.

27 września – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej. Przewodniczenie Mszy św. odpustowej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Msza św. koncelebrowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku z okazji III Archidiecezjalnego Kongresu Miłosierdzia Bożego zorganizowanego w rocznicę beatyfikacji bł. Ks. Michała Sopoćko.

28 września – Spotkanie z dekanalnymi koordynatorami animatorów przygotowujących młodzież do Sakramentu bierzmowania.

30 września – Spotkanie z alumnami I Roku WSD w Łomży w Domu Biskupim w Łomży.


SIERPIEŃ 2009

1 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach z okazji złożenia ślubów wieczystych przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

3 sierpnia – Spotkanie z Bp Stanisławem Budzikiem Sekretarzem Generalnym KEP w Warszawie. Modlitwa przy grobie Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki oraz zwiedzanie Muzeum poświęconego Jego osobie przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej dla organizatorów i uczestników XXV Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę na trasie pielgrzymki.

6 sierpnia – Spotkanie z Siostrą Danutą Wróbel Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Domu Biskupim w Łomży.

9 sierpnia – Msza św. odpustowa w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnym.

12 sierpnia – Spotkanie z ks. prał. Januszem Stepnowskim Pracownikiem Kongregacji ds. Biskupów, Ks. prał. Zenonem Jarząbek Adwokatem Roty Rzymskiej i Pracownikiem Kongregacji ds. Duchowieństwa, Ks. prał. Markiem Zalewskim Sekretarzem w Nuncjaturze Apostolskiej w Tajlandii oraz ks. Januszem Kapusta w Domu Biskupim w Łomży.

13 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego śp. Ks. kan. Mariana Czerwińskiego w kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.

14 sierpnia – Powitanie Pielgrzymów XXV Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę na Wałach Jasnogórskich oraz przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i poprowadzenie Apelu w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Msza św. koncelebrowana na Wałach Jasnogórskich na zakończenie XXV Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

15 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Morasku k. Poznana z okazji złożenia ślubów wieczystych przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

16 sierpnia – Msza św. i udzielenie Sakramentu chrztu św. dzieciom w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży. Msza św. w kaplicy w Gulczewie na terenie parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie z okazji 25-lecia kaplicy w Gulczewie. Msza św. oraz pobłogosławienie nowych organów w parafii pw. NMP Królowej Polski w Olszewie-Borkach.

19 sierpnia – Msza św. dla dzieci przebywających na wakacjach zorganizowanych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

22 sierpnia – Udział w otwarciu żeglugi po rzece Narew oraz pobłogosławienie statków. Msza św. odpustowa w parafii pw. NMP Królowej Pokoju w Wojnach Krupach.

23 sierpnia – Msza św. oraz pobłogosławienie nowopomalowanej świątyni w parafii pw. NSJ w Koźle. Msza św. oraz pożegnanie proboszcza i dziekana Dekanatu czyżewskiego Ks. prał. Kazimierza Chaberka w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.

24 sierpnia – Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy (Archidiecezja Lubelska).

25 lipca – Zebranie Rady Stałej KEP i Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze.

26 lipca – Msza św. koncelebrowana na Wałach Jasnej Góry z okazji Uroczystości NMP Częstochowskiej.

28 lipca – Msza św. w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie dla uczestników XXIV Pieszej Zambrowskiej Pielgrzymki do Hodyszewa.

29 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży z okazji Inauguracji Roku Katechetycznego 2009/2010.

30 sierpnia – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu z okazji 100-tnej rocznicy wmurowania kamienia węgielnego pod obecny kościół myszyniecki oraz 10-tej rocznicy podniesienia tegoż kościoła do godności kolegiaty.


LIPIEC 2009

4 lipca – Przewodniczenie Liturgii chrzcielnej w Dekanacie wysokomazowieckim.

5 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy (Archidiecezja Lubelska) z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa.

6 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy WSD w Łomży z okazji Ogólnopolskiego Spotkania egzorcystów. Udział w koncercie w parafii pw. Krzyża Św. w Łomży odbywającego się w ramach XVI edycji Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. na Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

7 lipca – Udział w Zebraniu Komisji Posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży. Udział w koncercie w Kościele Panien Benedyktynek w Łomży odbywającego się w ramach XVI edycji Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.

9 lipca – Msza św. oraz pobłogosławienie kaplicy pw. św. Franciszka z Asyżu w Domu Sióstr Służek Maryi Niepokalanej w Krasnosielcu. Udział w operze „Rigoletto” w parafii pw. Krzyża Św. w Łomży odbywającej się w ramach XVI edycji Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.

11 lipca – Przewodniczenie Liturgii chrzcielnej w Dekanacie łomżyńskim, katedralnym św. Michała Archanioła.

9 lipca – Spotkanie z Piotrem Żuchowskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Domu Biskupim w Łomży.

12 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży z okazji centralnych obchodów Jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona BM. Udział w koncercie zamykającym XVI edycję Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża na Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

13-24 lipca – Pobyt w Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.

25 lipca – Przewodniczenie Liturgii chrzcielnej w Dekanacie różańskim. Spotkanie z dziećmi i dziadkami w ogrodach Domu Biskupiego w Łomży.

26 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Bazylice NMP w Niepokalanowie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Modlitw Rycerstwa Niepokalanej pod hasłem „Życie dla życia”.

29 lipca – Spotkanie z ks. prał Januszem Stepnowskim Pracownikiem Kongregacji ds. Biskupów w Domu Biskupim w Łomży.

30 lipca – Udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Łomża poświęconej „Weselu Wesel” w Ratuszu Miejskim w Łomży.

31 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego dla organizatorów i uczestników „Wesela Wesel”.CZERWIEC 2009

1 czerwca – Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie.

3 czerwca – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Chrystusa Sługi w Leszczydole-Nowinach.

4 czerwca – Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława BM w Lubielu.

5 czerwca – Spotkanie z pielgrzymami z Kraśnika do Wilna w Domu Biskupim w Łomży.

6-7 czerwca – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

8 czerwca – Udział w obronie pracy doktorskiej Bożeny Waksa w gmachu UKSW w Warszawie. Posiedzenie Rady ISnR w Łomiankach. Sakrament bierzmowania w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Goworowie.

9 czerwca – Udział w sympozjum w Myszyńcu. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy w Dobrymlesie z okazji 4-tej rocznicy święceń kapłańskich księży święconych 2005 roku.

10 czerwca – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem. Spotkanie z żołnierzami z 8 Batalionu Radiotechnicznego 2031 w Plewkach.

11 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. oraz Procesji z NS ulicami miasta Łomża w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

12 czerwca – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji 90-tej rocznicy istnienia Szkoły Drzewnej w Łomży.

13 czerwca – Przewodniczenie Liturgii chrzcielnej w Dekanacie ostrołęckim Nawiedzenia NMP. Udział w spotkaniu z okazji Srebrnego Jubileuszu święceń kapłańskich ks. Jana Orzechowskiego w parafii pw. św. Małgorzaty w Gąsewie.

14 czerwca – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Dąbrowach k. Myszyńca. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz pobłogosławienie nowej świątyni w parafii pw. Krzyża Św. w Łomży.

15 czerwca – Rada Księży Profesorów WSD w Łomży. Udział w uroczystościach imieninowych Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza OFM w Drohiczynie. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Krzyża Św. w Łomży. Spotkanie Komitetu ds. przygotowania KEP w Łomży w gmachu WSD w Łomży.

16 czerwca – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni k. Myszyńca.

17 czerwca – Msza św. koncelebrowana w kaplicy WSD w Łomży z okazji zakończenia Roku Akademickiego 2008/2009. Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych.

19-20 czerwca – 348 Zebranie Plenarne KEP w Łomży. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski i Legata Papieskiego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji dziękczynienia Bogu za 1000 lat wiary na naszych ziemiach.

21 czerwca – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski i Legata Papieskiego w Giżycku (Diec. Ełcka).

22 czerwca – Udział w kolokwium habilitacyjnym dr. E. Osewskiej w gmachu UKSW w Warszawie.

23 czerwca – Spotkanie z Bp Czesławem Kozoniem Biskupem Kopenhagi (Dania) w Domu Biskupim w Łomży. Udział w rozpoczęciu rekolekcji kapłańskich w Kaplicy WSD w Łomży.

24 czerwca – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łapach Osse.

25 czerwca – Spotkanie z Senatem UKSW na Jeziorach Mazurskich i w Nowogrodzie.

27 czerwca – Przewodniczenie Liturgii chrzcielnej w Dekanacie grajewskim.

28 czerwca – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zalasiu.

29 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji Złotego Jubileuszu święceń kapłańskich księży święconych w 1959 roku. Msza św. koncelebrowana dziękczynna za kolejny rok Pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI pod przewodnictwem Abp Józefa Kowalczyka Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie.

30 czerwca – Spotkanie z osobami poszkodowanymi wskutek pożaru Zakładów Mięsnych JBB w Łysych na miejscu zdarzenia w Łysych.


MAJ 2009

1 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie.

2 maja – Zebranie plenarne KEP na Jasnej Górze.

3 maja – Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osuchowej. Msza św. odpustowa oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

4 maja – Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

5 maja – Sakrament bierzmowania w parafii katedralnej św. Michała Archanioła w Łomży.

6 maja – Msza św. w Katedrze Poznańskiej oraz zakończenie procesu Sługi Bożego śp. Ks. Posadzego w Poznaniu.

7 maja – Udział w uroczystościach imieninowych Abp Seniora Stanisława Szymeckiego w Domu Biskupim w Białymstoku.

8 maja – Przyjmowanie gości w Domu Biskupim w Łomży z okazji uroczystości imieninowych w Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

9 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i udzielenie święceń diakonatu alumnom V roku WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Ławsku.

10 maja – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowiecku.

11 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jozafata BM w Komorowie.

12 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Ducha Św. w Kadzidle.

13 maja – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji 10-lecia istnienia Powiatu Łomżyńskiego. Spotkania z diakonami przed święceniami kapłańskimi w Domu Biskupim w Łomży.

14 maja – Udział w Zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu.

15 maja – Spotkanie z Ojcem dr. Hab. Kazimierzem Lubowickim OMI w Domu Biskupim w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie.

16 maja – Przewodniczenie Liturgii chrzcielnej w Dekanacie Chorzelskim. Msza sw. odpustowa i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.

17 maja – Msza św. odpustowa w Kraśniku (Archidiec. Lubelska).

18 maja – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Posiedzenie Rady ds. Rodziny KEP na Bielanach.

19 maja – Egzamin proboszczowski dla księży w gmachu WSD w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Rutkach.

20 maja - Egzamin proboszczowski dla księży w gmachu WSD w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu.

20 maja – Egzamin proboszczowski dla księży w gmachu WSD w Łomży.

21 maja – Msza św. koncelebrowana w Katedrze Warmińskiej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie na zakończenie sympozjum o św. Brunonie.

23 maja – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

24 maja – Msza św. i Sakrament chrztu Św. w parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie. Msza św. w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie i pobłogosławienie nowego sztandaru PSP w Zambrowie.

25 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła Kuleszach Kościelnych z okazji Srebrnego Jubileuszu Ks. Kuleszy.

26 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa Bpa Tadeusza Bronakowskiego i Kapłanów święconych w 1984 roku. Udział w promocji Książki „Cywilizacja miłości” Carl’a Anderson’a Wielkiego Rycerza Kolumbów w Warszawie.

27 maja – Spotkanie z Prezydentami Miasta Łomża w Domu Biskupim w Łomży w sprawie Obchodów Jubileuszu Męczeńskiej Śmierci św. Brunona z Kwerfurtu BM oraz przygotowań do KEP. Msza św. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem z okazji 10-lecia istnienia Powiatu Wysokomazowieckiego.

28 maja – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych.

29 maja – Msza św. i Sakrament chrztu św. w Poznaniu-Morasku.

30 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i udzielenie święceń kapłańskich diakonom WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim. Czuwanie i modlitwa z Odnową w Duchu Świętym w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Wigilię Zesłania Ducha Świętego .

31 maja – Homilia na Mszy św. w parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie i pobłogosławienie nowego sztandaru OSP w Lachowie. Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej.


KWIECIEŃ 2009

1 kwietnia – Spotkanie z Alumnami I Roku WSD w Łomży w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej z Warszawy, Białegostoku i Łomży w Domu Biskupim w Łomży.

2 kwietnia – Wysłuchanie koncertu Ewy Uryga oraz Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego, dedykowanego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w auli Filharmonii w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w 4 rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

3 kwietnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłej śp. Heleny Dziekońskiej matki kapłana naszej diecezji Ks. prał. Stanisława Dziekońskiego w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku.

4 kwietnia – Udział w uroczystym ingresie Abp Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego do Katedry Szczecińsko-Kamieńskiej św. Jakuba Apostoła.

5 kwietnia – Msza św. z pobłogosławieniem palm i uroczystą procesją w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. Spotkanie z młodzieżą i uroczysta Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji XIV Światowego Dnia Młodzieży.

6 kwietnia – Wykłady dla diakonów WSD w Łomży.

8 kwietnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego śp. Eugeniusza Soliwoda ojca kapłana naszej diecezji ks. Jana Soliwoda w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Posiedzenie Komisji posynodalnej w gmachu WSD w Łomży.

9 kwietnia – „Msza Krzyżma” oraz „Msza Wieczerzy Pańskiej” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

10 kwietnia – Ciemna Jutrznia oraz Droga Krzyżowa z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie świąteczne z Dyrekcją i Personelem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. „Liturgia na cześć Męki Pańskiej” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

11kwietnia – Ciemna Jutrznia z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży oraz pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie świąteczne z pracownikami Diecezjalnego Radia Nadzieja. Pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. Spotkanie świąteczne z Księżmi Biskupami, Profesorami, Alumnami, Braćmi i Siostrami zakonnymi oraz pracownikami świeckimi w gmachu WSD w Łomży. „Wigilia Paschalna w Wielką Noc” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

12 kwietnia – „Rezurekcja” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Śniadanie wielkanocne z Księżmi Biskupami, Księżmi i Siostrami zakonnymi w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Łomży.

13 kwietnia – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Krzyża Świętego w Łapach.

14 kwietnia – Spotkanie z Ryszardem Benderem Senatorem RP w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z kapłanami rozpoczynającymi rekolekcje kapłańskie prowadzone przez o. Andrzeja Potockiego OP wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego w kaplicy WSD w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

15 kwietnia – Udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłego śp. Andrzeja Stelmachowskiego Marszałka Senatu RP I kadencji w Katedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela oraz na Powązkach w Warszawie.

16 kwietnia – Spotkanie z Jackiem Piorunkiem Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Podlaskiego w Domu Biskupim w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kupiskach.

17 kwietnia – Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Ojca Pio w Grajewie.

18 kwietnia – Liturgia dekanalna chrzcielna w Dekanacie piątnickim.

19 kwietnia – Msza św. oraz śluby wieczyste w Opactwie Trójcy Przenajświętszej w Klasztorze mniszek Benedyktynek w Łomży. Spotkanie z rodzicami kandydatów do diakonatu w gmachu WSD w Łomży. Msza św. odpustowa oraz święto Caritas Diecezji Łomżyńskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży.

20 kwietnia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

21 kwietnia – Udział w uroczystościach imieninowych Abpa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego w Domu Biskupim w Olsztynie. Udział w otwarciu wystawy „Gdy zegar staje, czas idzie dalej… Księdza Jana Grochowskiego artystyczna wizja zegara” w Galerii N w Łomży.

22 kwietnia – Udział w uroczystościach imieninowych Bpa Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego w Domu Biskupim w Ełku. Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Apostoła w Nurze.

23 kwietnia – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

24 kwietnia – Przyjmowanie interesantów w Kurii Diecezjalnej. Sakrament bierzmowania w parafii pw. Chrystusa Króla w Kolnie.

26 kwietnia – Zakończenie Dni Młodzieży w Diecezji Łomżyńskiej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

27 kwietnia – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Małkini.

28 kwietnia – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.

29 kwietnia – Udział w uroczystościach 30-lecia święceń biskupich Abpa Stanisława Szymeckiego Metropolity Seniora Białostockiego w Białymstoku.

30 kwietnia – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.


MARZEC 2009

1 marca – Msza św. w parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie.

2 marca – Wykłady dla studentów Studiów nad rodziną w Łomiankach.

3-4 marca – Udział w spotkaniu rejonowym Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin oraz Diecezjalnych Doradczyń Życia w gmachu WSD w Łomży.

4 marca – Msza św. koncelebrowana w archikatedrze w Białymstoku ku czci św. Kazimierza patrona Białostockiej Prowincji Kościelnej.

5 marca – Spotkanie z członkami Komitetu obchodów Jubileuszu Męczeńskiej Śmierci św. Brunona z Kwerfurtu patrona Diecezji Łomżyńskiej w Domu Biskupim w Łomży.

6-8 marca – Wizyta w Kwerfurcie (Diecezji Magdeburg w Niemczech) miejscu urodzenia św. Brunona Patrona naszej diecezji.

9 marca – Spotkanie z ks. Adamem Wodarczykiem Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie w Domu Biskupim w Łomży. Obejrzenie filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas.” w Kinie Jantar w Ostrołęce.

10-11 marca – 347 Zebranie Plenarne KEP w Sekretariacie Konferencji w Warszawie.

13 marca – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży.

15 marca – Msza św. oraz pobłogosławienie dzwonu w parafii pw. św. Rodziny w Wyszkowie.

16 marca - Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

17 marca – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego śp. Ks. Grzegorza Okroy należącego do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Domu Generalnym w Poznaniu.

18 marca – Spotkanie z Siostrą Ezechielą Ściskałą Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Domu Biskupim w Łomży. Udział w uroczystościach imieninowych Ks. Abpa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego w Domu Biskupim w Białymstoku.

19 marca – Spotkanie Komisji Posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.

21-22 marca – Udział w konferencji naukowej nt. „Naprotechnology. Wyzwania medyczne i etyczne we współczesnej ginekologii.” w gmachu UKSW w Warszawie. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej dla uczestników konferencji w auli Roberta Szumana w nowym gmachu UKSW przy ulicy Wóycickiego w Warszawie.

23 marca – Wykłady dla diakonów WSD w Łomży.

24 marca – Spotkanie z alumnami WSD w Łomży.

25 marca – Msza św. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w parafii pw. Krzyża Św. w Łomży.

26 marca – Wykład nt. „Godność osoby w nauczaniu Matki Teresy z Kalkuty” w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z racji uroczystości czapkowania nowych pielęgniarek oraz nadania imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty Instytutowi Pielęgniarstwa PWSIiP w Łomży.

27 marca – Msza św. w kaplicy WSD w Łomży dla Rycerzy Kolumba.

28 marca – Udział w uroczystości konsekracji biskupiej ks. prał. Grzegorza Kaszaka Biskupa Sosnowieckiego w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

29 marca – Msza św. dla uczestników Przeglądu Piosenki Wielkopostnej w parafii Nawiedzenia NMP w Amelinie. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Brunona BM z Kwerfurtu w Łomży.

30 marca – Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

31 marca – Wykład nt. „Rodzicielstwo – dar i zadanie” podczas konferencji poświęconej osobie Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego ‘Grota’ w Zambrowie.


LUTY 2009

2 lutego – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej dla osób konsekrowanych z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. Msza św. i udzielenie Sakramentu chrztu św. w Kaplicy Centrum Katolickiego im. Jana Pawła II przy parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej dla uczestników V Ostrołęckiego Spotkania Charyzmatycznego w hali widowiskowo–sportowej w Ostrołęce. Spotkanie z Rycerzami Kolumba w gmachu WSD w Łomży.

3 lutego – Spotkanie kolędowe z kapłanami seniorami oraz z siostrami mieszkającymi w Domu Wspólnoty kapłańskiej im. bł. ks. Adama Bargielskiego w Łomży. Spotkanie z o. dr hab. Kazimierzem Lubowickim OMI w Domu Biskupim w Łomży.

5 lutego – Spotkanie robocze z przewodniczącymi wydziałów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży. Udział w uroczystościach imieninowych Bpa Romualda Kamińskiego Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej w Domu Biskupim w Ełku. Wizyta kolędowa duszpasterzy parafii pw. św. Michała Archanioła w Domu Biskupim w Łomży.6 lutego – Przyjmowanie interesantów w Kurii Diecezjalnej.

7 lutego – Msza św. w kaplicy WSD w Łomży dla uczestników Warsztatów muzycznych prowadzonych przez Pawła Bębenka w gmachu WSD w Łomży.

8 lutego – Msza św. oraz wprowadzenie nowego proboszcza i dziekana Dekanatu wysokomazowieckiego Ks. Kan. Ryszarda Niewińskiego w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

9 lutego – Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny dla diakonów WSD w Łomży. Udział w Radzie Księży Profesorów WSD w Łomży.

10 lutego – Udział w audycji nt. „Podsumowanie Światowego spotkania Rodzin w Meksyku” na antenie TV Trwam.

11 lutego – Spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Olszynach w Domu Biskupim, w Łomży. Msza św. oraz Sakrament namaszczenia chorych w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Spotkanie z Rycerzami Kolumba oraz pobłogosławienie nowych wózków inwalidzkich w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży.

12 lutego – Spotkanie z Księżmi Biskupami oraz Leśnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w Nadleśnictwie Nowe Ramuki.

13 lutego – Przyjmowanie interesantów w Kurii Diecezjalnej. Spotkanie z Ks. Biskupem Niemcem w Domu Biskupim w Łomży.

14 lutego – Wysłuchanie koncertu Orkiestry Dętej Komendy Straży Pożarnej w Łomży w gmachu WSD w Łomży.

16 lutego – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

18 lutego – Udział w Zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

20 lutego – Spotkanie z Ks. Bp Jerzym Mazurem Biskupem Ełckim w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Ks. Abp Józefem Kowalczykiem Nuncjuszem Apostolskim w siedzibie Nuncjatury w Warszawie. Spotkanie z Ks. Kardynałem Józefem Glempem Prymasem Polski w Wilanowie w Warszawie.

21 lutego – Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

22 lutego – Msza św. w kaplicy WSD w Łomży oraz spotkanie z rodzicami diakonów WSD. Msza św. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.

23 lutego – Udział w uroczystości zmiany Komendanta Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży. Wysłuchanie koncertu noworocznego Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Sali Filharmonii Kameralnej w Łomży.

24 lutego – Udział w Radzie Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

25 lutego – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Środę Popielcową z udziałem duchowieństwa, alumnów WSD w Łomży, uczniów Szkół Katolickich im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz wiernych w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.
Udział w rozpoczęciu Rekolekcji wielkopostnych dla alumnów w kaplicy WSD w Łomży.

26 lutego – Przewodniczenie zebraniu Rady Kapłańskiej w gmachu WSD w Łomży.

27 lutego – Przewodniczenie zebraniu Komisji Posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.


STYCZEŃ 2009

1 stycznia – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

2 stycznia – Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu Ostrołęckiego Nawiedzenia NMP w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu Ostrołęckiego św. Antoniego w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce. Spotkanie z Parlamentarzystami w Domu Biskupim w Łomży.

3 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu szepietowskiego w parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu wysokomazowieckiego w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

4 stycznia – Msza św. dla pracowników banków w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. Spotkanie kolędowe z prawnikami Diecezji Łomżyńskiej w Domu Biskupim w Łomży.

6 stycznia – Udział w audycji „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja na temat „”.

7 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu różańskiego w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Spotkanie kolędowe z Kapłanami Dekanatu wyszkowskiego w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie.

8 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu kobylińskiego w parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie. Spotkanie kolędowe z kapłanami pracującymi w Instytucjach Centralnych Diecezji Łomżyńskiej w gmachu WSD w Łomży.

9 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu szczuczyńskiego w parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu grajewskiego w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie.

10 stycznia – Spotkanie z bp Gerardem Ludwikiem Mullerem Biskupem Diecezji Regensburg w Niemczech w Domu Biskupim w Łomży.
Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu łomżyńskiego katedralnego w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łomży.
Noworoczny koncert kolęd wykonany przez Łomżyńską Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Domu Biskupim w Łomży.

11 stycznia – Msza św. w uroczystość Chrztu Pańskiego w Opactwie pw. Przenajświętszej Trójcy oraz spotkanie kolędowe z siostrami Benedyktynkami w Klasztorze Mniszek Benedyktynek w Łomży.
Spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej w Domu Biskupim w Łomży.

12 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu zambrowskiego w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.
Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu czyżewskiego w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.

13-24 stycznia – Udział w VI Światowym Spotkaniu Rodzin w Meksyku.

25 stycznia – Msza św. odpustowa (Nawrócenie św. Pawła) oraz spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu rzekuńskiego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

26 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu piątnickiego w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.
Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu łomżyńskiego św. Brunona w parafii pw. św. Brunona w Łomży.

27 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu kadzidlańskiego w parafii pw. Ducha Świętego w Kadzidle.
Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu kolneńskiego w parafii pw. św. Anny w Kolnie.

28 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu łapskiego w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach.
Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu jedwabińskiego w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem.GRUDZIEŃ 2008

1 grudnia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Spotkanie robocze z Przewodniczącymi Wydziałów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży.

2 grudnia – Spotkanie z Kazimierzem Jaworskim Senatorem RP w Domu Biskupim w Łomży.

3 grudnia – Udział w Zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

4 grudnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłej Doroty … siostry Ks. Sławomira Śledziewskiego w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Areszcie i Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze na terenie parafii pw. NMP Matki Kościoła w Wygodzie.

5 grudnia – Udział w konferencji naukowej „Rodzina dawniej i dziś.” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży oraz wygłoszenie referatu nt. „Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich przed VI Światowym Spotkaniem Rodzin w Meksyku.” w gmachu uczelni w Łomży.

6 grudnia – Katecheza nt. „Święta Rodzina z Nazaretu wzorem rodziny ludzkiej.” na antenie Radia Maryja. Msza św. koncelebrowana w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Toruniu z okazji 17 rocznicy powstania Radia Maryja.

7 grudnia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

8 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. odpustowej (Niepokalane Poczęcie NMP) w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

9 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i udział w sympozjum zorganizowanym przez Instytut Nauk o Rodzinie nt. „Naturalne planowanie rodziny szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości.”

10 grudnia – Spotkanie z Biskupem Pomocniczym Elbląskim Józefem Wysockim w Domu Biskupim w Łomży. Udział w Zebraniu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

13 grudnia – Katecheza nt. „Rodzina wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą w dziele nowej ewangelizacji.” na antenie Radia Maryja. Msza św. dla górników w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie. Msza św. oraz pobłogosławienie nowych dzwonów w parafii pw. św. Izydora w Woli Mystkowskiej.

14 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz pobłogosławienie organów w parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Msza św. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży.

15 grudnia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

16 grudnia – Spotkanie opłatkowe z wykładowcami i studentami Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Udział w Radzie Wydziału Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

17 grudnia – Spotkanie z Dariuszem Siwczyńskim Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie opłatkowe z wykładowcami i studentami Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Lechem Antonim Kołakowskim Posłem na Sejm RP oraz zaproszonymi przez niego gośćmi w Restauracji „Amadeus” w Łomży.

18 grudnia – Spotkanie opłatkowe z Dyrektorami Szkół Miasta Łomża w gmachu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łomży. Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego śp. Tadeusza Grochowskiego w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży. Spotkanie opłatkowe z wykładowcami i studentami Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Spotkanie opłatkowe z wychowawcami i młodzieżą Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

19 grudnia – Spotkanie opłatkowe z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Spotkanie opłatkowe z nauczycielami, uczniami i rodzicami w Szkole Podstawowej w Olszynach na terenie parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Olszynach.

20 grudnia – Spotkanie opłatkowe z nauczycielami i uczniami Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w gmachu Szkoły. Spotkanie opłatkowe z Księżmi Biskupami, Kapłanami, Alumnami, Braćmi i Siostrami Zakonnymi oraz pracownikami świeckimi w gmachu WSD w Łomży.

21-22 grudnia – Rekolekcje dla członków Instytutu Świętej Rodziny w Łomiankach.

23 grudnia – Spotkanie opłatkowe z dyrekcją i pracownikami Miejskiej Gospodarki Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Spotkanie opłatkowe z dyrekcją, lekarzami, pielęgniarkami oraz pracownikami Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

24 grudnia – Spotkanie opłatkowe z Duszpasterzami oraz pracownikami świeckimi Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży w Domu Parafialnym. Spotkanie opłatkowe z pracownikami Radia Nadzieja w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Jerzym Brzezińskim Prezydentem Miasta Łomża oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Łomży w Ratuszu Miejskim. Wieczerza Wigilijna w Domu Wspólnoty Kapłańskiej im. bł. Ks. Adama Bargielskiego z Księżmi Biskupami, Księżmi Seniorami oraz z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo i ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Wieczerza Wigilijna w Domu Biskupim w Łomży z Księżmi Biskupami, Księżmi i Siostrami Benedyktynkami Misjonarkami.

25 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. w nocy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego (tzw. Pasterka) oraz pobłogosławienie nowego kościoła w parafii pw. NMP Królowej Polski w Olszewie-Borkach. Przewodniczenie Mszy św. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Msza św. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży.

26 grudnia – Msza św. w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Łomży.

27 grudnia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu krasnosielckiego w parafii pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu chorzelskiego w parafii pw. św. Mikołaja w Chorzelach.

28 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz Jubileusze małżeństw w Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie z Rodzinami należącymi do Domowego Kościoła w gmachu WSD w Łomży.

29 grudnia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu ostrowskiego Wniebowzięcia NMP w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowii Mazowieckiej. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu ostrowskiego Chrystusa Dobrego Pasterza w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowii Mazowieckiej.

30 grudnia – Spotkanie z Księżmi Biskupami: Metropolitą Białostockim Abp Edwardem Ozorowskim, Biskupem Ełckim Jerzym Mazurem, Bp Romualdem Kamińskim, Biskupem Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Abp Jakubem oraz Leśnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w Nadleśnictwie Rajgród.

31 grudnia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu myszynieckiego w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.LISTOPAD 2008

28 pździernika – 5 listopada – Pobyt w USA.

6 listopada – Msza św. za zmarłych nauczycieli i pracowników Oświaty w parafii pw. św. Ojca Pio w Grajewie.

7 listopada – Msza św. w parafii pw. św. Anny w Łysych z okazji 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Powiatowych oraz pobłogosławienie nowej sali gimnastycznej.

8 listopada – Katecheza nt. „Rodzina szkołą otwartości na Boga i bliźniego.” na antenie Radia Maryja. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży oraz wygłoszenie referatu podczas Konferencji „Rodzina – Dar i Wyzwanie.” zorganizowanej przez WSD w Łomży oraz Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej we współpracy z Instytutem Studiów Nad Rodziną UKSW w Łomiankach.

9 listopada – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Wincentego a’Paulo w Zbójnej.

10 listopada – Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny dla diakonów WSD w Łomży. Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

11 listopada – Msza św. w intencji Ojczyzny w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Łomży oraz uroczystość 50-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

12 listopada – Spotkanie z o. Ryszardem Bożkiem Prowincjałem Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Domu Biskupim w Łomży.

13 listopada – Spotkanie robocze z Przewodniczącymi Wydziałów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Jackiem Boguckim Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Domu Biskupim w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, odpustowej z racji wspomnienia św. Stanisława Kostki w kaplicy WSD w Łomży.

14 listopada – Udział w otwarciu oraz pobłogosławienie nowego mostu na rzece Bug i obwodnicy Wyszkowa. Spotkanie robocze w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.

15 listopada – Katecheza nt. „Rodzina miejscem pierwszego doświadczenia Kościoła.” na antenie Radia Maryja. Msza św. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sypniewie z okazji 30-lecia istnienia Związku Krwiodawców. Udział w XIV Międzynarodowym Kongresie Ruchu „Glioriosa Trinita” w Sali koncertowej Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej w Łomży.

16 listopada – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła oraz pobłogosławienie odrestaurowanego Krzyża z frontony Katedry. Msza św. odpustowa z racji liturgicznego wspomnienia NMP Ostrobramskiej oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Dylewie.

17 listopada – Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

18 listopada – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej (wygłoszenie homilii) w Kościele akademickim w Lublinie z okazji Międzynarodowego Sympozjum Historycznego nt. „Kardynał August Hlond – Wielki Prymas Polski w 60 rocznicę śmierci.”, połączonego z wręczeniem Medalu za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej.

19 listopada – Spotkanie z Ks. Markiem Gryko Duszpasterzem Służby Zdrowia Archidiecezji Białostockiej oraz lekarzami w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Białymstoku w Domu Biskupim w Łomży.

20 listopada – Udział w Koncercie Jubileuszowym Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej w sali koncertowej ŁOK w Łomży.

21 listopada – Wykłady dla studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

22 listopada – Katecheza nt. „Rodzina miejscem pierwszego doświadczenia Kościoła.” na antenie Radia Maryja. Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży.

23 listopada – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji Jubileuszu Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy WSD w Łomży oraz pobłogosławienie stroju duchownego Alumnom Roku III WSD w Łomży.

24-26 listopada – Udział w Rekolekcjach dla Księży Biskupów na Jasnej Górze.

27 listopada – 346 Zebranie Plenarne KEP na Jasnej Górze.

29 listopada – Katecheza nt. „Współpracownicy rodziny: parafia i szkoła.” na antenie Radia Maryja. Wykłady dla księży w gmachu WSD w Łomży.


PAŹDZIERNIK 2008

1 października – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży.

2 października – Spotkanie robocze z Przewodniczącymi Wydziałów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej W Domu Biskupim w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Kaplicy WSD w Łomży oraz przyjęcie Alumnów roku V na kandydatów do diakonatu i kapłaństwa.

3-7 października – Posługa duszpasterska w Koblencji w Niemczech.

8 października – Udział w otwarciu oraz pobłogosławienie nowych pomieszczeń gmachu Sądu Biskupiego w Łomży.

11 października – Katecheza nt. „Rodzina szkołą prawdy o człowieku: o małżeństwie i rodzinie.” na antenie Radia Maryja.

12 października – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Drozdowie.

13 października – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

14 października – Przyjmowanie interesantów w Domu Biskupim w Łomży.

15 października – Msza św. w parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej oraz pobłogosławienie sztandaru Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej.

16 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej z racji uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 w Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża Jana Pawła II w Łomży oraz modlitwa przy pomniku Jana Pawła II przed gmachem WSD w 30 rocznicę wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową.

17 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej dla maturzystów w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Klasztorze OO. Paulinów w Częstochowie z okazji Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej na Jasną Górę.

18 października – Katecheza nt. „Rodzina szkołą godności i szacunku dla każdej osoby ludzkiej.” na antenie Radia Maryja. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach z okazji Diecezjalnej Pielgrzymki Wiernych Diecezji Łomżyńskiej do Łagiewnik jako dziękczynnej za owoce otrzymane podczas Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Łomżyńskiej.

19 października – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kupiskach. Msza św. oraz udzielenie Sakramentu chrztu św. dzieciom w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.

20 października – Spotkanie z Ks. Bp Władysławem Blinem Biskupem witebskim (Białoruś) w Domu Biskupim w Łomży.

21 października – Sympozjum na KULu

22 października – Msza św. koncelebrowana (wygłoszenie homilii) w bazylice św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz udział w sesji naukowej zorganizowanej z okazji 60 rocznicy śmierci Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda Prymasa Polski nt. „Działalność Prymasowska Sługi Bożego Augusta Hlonda w latach 1945 – 1948”.

23 października – Udział w sympozjum historycznym nt. „130 rocznica powstania Diecezji sejneńskiej” w gmachu WSD w Łomży.

24 października – Przeprowadzenie Dnia skupienia w Domu Biskupim w Łomży dla Ojców Redemptorystów i Sióstr Nazaretanek pracujących w Radiu Maryja i TV Trwam. Msza św. w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Władz Miasta Ostrołęka oraz Rodzin Powojennych Bohaterów Ziemi Ostrołęckiej oraz pobłogosławienie pomnika ku czci Żołnierzy Wyklętych na Starówce w Ostrołęce. Spotkanie z Lechem Kaczyńskim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na plebanii parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

25 października – Katecheza nt. „Rodzina szkołą cnót i wartości ludzkich.” na antenie Radia Maryja. Msza św. w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej oraz pobłogosławienie nowego boiska sportowego wybudowanego w ramach rządowego programu „Orlik”. Udział w uroczystym obiedzie imieninowym Bpa Tadeusza Bronakowskiego oraz Bpa Tadeusza Zawistowskiego z udziałem Księży Arcybiskupów i Biskupów Metropolii Białostockiej i Warmińskiej oraz Kapłanów w Domu Biskupim w Łomży.

26 października – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Nawiedzenia NMP w Nowogrodzie.

27 października – Wykłady dla Studentów Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

28 października – Pobyt w USA.


WRZESIEŃ 2008

1 września – Uczestniczenie we Mszy św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła dla nauczycieli i uczniów Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2008/2009. Msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży dla nauczycieli i uczniów z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2008/2009. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

2 września – Spotkanie z Przewodniczącymi Wydziałów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Rocha w Lemanie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

3 września – Pobłogosławienie odnowionych pomieszczeń w gmachu Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

4 września – Msza św. odpustowa w Kościele filialnym pw. św. Rozalii w Świętej Rozalii-Słojki na terenie parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej wraz z Księżmi Seniorami w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji uroczystości Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego.

6 września – Katecheza nt. „Rodzina pierwszą szkołą wiary.” na antenie Radia Maryja. Pobłogosławienie nowych autokarów Polskiej Komunikacji Samochodowej w siedzibie PKS w Łomży.

7 września – Msza św. koncelebrowana w Loreto k. Wyszkowa (Diecezja Warszawsko-Praska) z okazji uroczystości koronacji cudownej Figury Matki Bożej Loretańskiej, która odbiera cześć w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej z racji uroczystości Konsekracji Kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego na terenie parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu w Łomży. Wysłuchanie Koncertu Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła inaugurującego Jesienny Sezon Koncertowy.

8 września – Msza św. odpustowa, Dożynki oraz „Dni Gminy Ostrów Mazowiecka” w parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

9 września – Udział w Zebraniu Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży. Udział w rozpoczęciu Rekolekcji kapłańskich prowadzonych przez Księdza Biskupa Jana Zająca Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej i Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w gmachu WSD w Łomży.

10 września – Spotkanie z Księdzem Biskupem Janem Zającem Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej i Kustoszem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Domu Biskupim w Łomzy. Wizytacja kanoniczna, bierzmowanie oraz Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Najświętszego Sakramentu w Dobrymlesie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

11 września – Wizytacja kanoniczna oraz Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. Najświętszego Sakramentu w Dobrymlesie przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. dla Rycerzy Kolumba w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży z okazji Światowego Dnia Modlitw Rycerzy Kolumba o Pokój.

12 września – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

13 września – Msza św. koncelebrowana w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach k. Chmielnika (Diecezja Kielecka) z okazji zakończenia peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej w Diecezji Kieleckiej. Msza św. koncelebrowana w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu k. Bielin (Diecezja Sandomierska) z okazji rozpoczęcia peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej w Diecezji Sandomierskiej.

14 września – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji 85-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie z Okazji Dożynek Diecezjalnych. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu w Łomży przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

15 września – Spotkanie z Januszem Kotowskim Prezydentem Miasta Ostrołęki w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Jerzym Kiszkiel Podlaskim Kuratorem Oświaty w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. odpustowa w parafii pw. MB Bolesnej u OO. Kapucynów w Łomży.

16 września – Udział w programie TV Trwam oraz w audycji „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja w Toruniu na temat „Polska odnawia małżeńskie śluby”.

17 września – Zebranie Komisji KEP ds. Rodziny w Sekretariacie KEP w Warszawie.

18 września – Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Żebrach Perosach. Przewodniczenie Mszy św. odpustowej, koncelebrowanej z racji uroczystości Konsekracji Kościoła pw. Bożego Ciała w Łomży.

20 września – Msza św. w Niedźwicy (Archidiecezja Lubelska) z okazji jubileuszu Szkoły Podstawowej w Marianówce.

21 września – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

22 września – Spotkanie z Elżbietą Chojnacką Krajowym Doradcą Życia Rodzinnego w Domu Biskupim w Łomży.

23 września – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

24 września – Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

25 września – Spotkanie z alumnami I Roku WSD w Łomży w Domu Biskupim w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy seminaryjnej na rozpoczęcie nawiedzenia WSD w Łomży przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

26-27 września – Zebranie Plenarne KEP w Białymstoku.

28 września – Msza św. koncelebrowana w Białymstoku z okazji beatyfikacji Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na rozpoczęcie nawiedzenia parafii Katedralnej pw. św. Michał Archanioła w Łomży przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

29 września – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, odpustowej z udziałem Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła na zakończenie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Łomżyńskiej transmitowanej przez TV Trwam, Radio Nadzieja i Radio Maryja. Przewodniczenie procesji z Obrazem Jezusa Miłosiernego ulicami miasta Łomży z Katedry Łomżyńskiej św. Michała Archanioła do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Udział w nabożeństwie Słowa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz uroczyste zawierzenie Diecezji Łomżyńskiej Bożemu Miłosierdziu. Udział w audycji „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja na temat: „Owoce peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Łomżyńskiej”.

30 września – Udział w uroczystościach pogrzebowych Księdza Biskupa Jana Mazura Biskupa Seniora Diecezji Siedleckiej w Kościele Katedralnym w Siedlcach. Rada Księży Profesorów w gmachu WSD w Łomży.SIERPIEŃ 2008

1 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Łomży na rozpoczęcie XXIV Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

2-11 sierpnia – Udział w Kongresie Rycerzy Kolumba w Toronto w Kanadzie.

12 sierpnia – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Stanisława BM w Dobrzyjałowie przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Burzynie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

13 sierpnia – Powitanie Pielgrzymów XXIV Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę na Wałach Jasnogórskich oraz przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i poprowadzenie Apelu w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski.

14 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na Wałach Jasnogórskich na zakończenie XXIV Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

15 sierpnia – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej z racji uroczystości Wniebowzięcia NMP. Msza św. w parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie z okazji Dożynek Parafialnych. Msza św. Koncelebrowana w Parafii pw. MB Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie (Diecezja warszawsko-praska).

16 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, odpustowej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z racji liturgicznego wspomnienia św. Rocha. Spotkanie z Bp Gerardem Mullerem Biskupem Regensburga (Niemcy) w Domu Biskupim w Łomży.

17 sierpnia – Msza św. w parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie oraz pożegnanie schodzącego z urzędu proboszcza Ks. kan. Stanisława Szulca. Msza św. w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku oraz pożegnanie schodzącego z urzędu proboszcza Ks. prał. Stanisława Skarzyńskiego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

18 sierpnia – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu oraz Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

19 sierpnia – Spotkanie z Abp Roger’em Pirenne Arcybiskupem Bertoua (Kamerun) w Domu Biskupim w Łomży.

20 sierpnia – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Stanisława BM w Białaszewie oraz Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

21 sierpnia – Spotkanie z Abp Roger’em Pirenne Arcybiskupem Bertoua (Kamerun) w Domu Biskupim w Łomży. Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Ojca Pio w Grajewie oraz Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

22 sierpnia – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Ojca Pio w Grajewie oraz Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

23 sierpnia – Msza św. w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie z okazji Zjazdu Rodu Szlacheckiego. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod nowobudujący się kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Grajewie.

24 sierpnia – Suma odpustowa w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy z racji liturgicznego wspomnienia św. Bartłomieja Apostoła oraz jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich Ks. kan. Jana Grochowskiego.

25 sierpnia – Zebranie Rady Stałej KEP i Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze.

27 sierpnia – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. Narodzenia NMP w Słuczu przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. NMP Częstochowskiej w Ławsku przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

28 sierpnia – Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Romanem Czepe Burmistrzem Miasta Łapy w Domu Biskupim w Łomży. Msza św., pobłogosławienie witraży i Drogi Krzyżowej w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle.

29 sierpnia – Msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży z racji Inauguracji Roku Katechetycznego 2008/2009.

31 sierpnia – Msza św. w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie z okazji 50-tej rocznicy pobytu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Grajewie. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.LIPIEC 2008

9 lipca – Powrót z Ziemi Świętej. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Krzyża Świętego w Łapach przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

10 lipca – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

11 lipca – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

12 lipca – Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM w Łomży.

13 lipca – Msza św. koncelebrowana na Wałach Jasnogórskich z okazji XVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

14 lipca – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. MB Królowej Męczenników w Radulach przez Obraz Jezusa Miłosiernego oraz Sakrament bierzmowania.

16 lipca – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Józefa w Złotorii przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

18 lipca – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Porządziu.

20 lipca – Msza św. w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie.
Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starych Wnorach przez Obraz Jezusa Miłosiernego.
Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

24 lipca – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej przez Obraz Jezusa Miłosiernego.
Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

26 lipca – Spotkanie z dziadkami i z dziećmi w Ogrodach Domu Biskupiego w Łomży.

27 lipca – Msza św. oraz złote jubileusze małżeństw w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych.
Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej przez Obraz Jezusa Miłosiernego.
Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

28 lipca – Msza św. z okazji święta Policji w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

29 lipca – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.
Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.


CZERWIEC 2008

1 czerwca – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Bronowie. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubotyniu z okazji 40-lecia święceń kapłańskich księży święconych w 1968 roku.

2 czerwca – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

4 czerwca – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Pietkowie.

5 czerwca – Zebranie Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

7 czerwca – Spotkanie z dziećmi biorącymi udział w Olimpiadzie Sportowej dla osób niepełnosprawnych w Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży. Wygłoszenie homilii na Mszy św. dla rodzin, które adoptowały dziecko w kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży. Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Rocha w Jasiennicy przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Stanisłąwa BM w Zarębach Kościelnych przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

8 czerwca – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie.

9 czerwca – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

10 czerwca – Posiedzenia Komisji Posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.

12 czerwca – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowii Mazowieckiej przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowii Mazowieckiej przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

13 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. odpustowej, koncelebrowanej z racji wspomnienia św. Antoniego oraz pobłogosławienie bocznego ołtarza św. Siostry Faustyny w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie. Pobłogosławienie nowej konsoli w studiu Diecezjalnego Radia Nadzieja w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. odpustowej, koncelebrowanej w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

14 czerwca – Udział w uroczystościach imieninowych Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza OFM w Drohiczynie. Msza św. dla młodzieży w Pałapusie.

15 czerwca – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Wojciecha BM w Szczepankowie.

16 czerwca – Rada Księży Profesorów w gmachu WSD w Łomży. Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Barbary w Porębie przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Rocha w Długosiodle przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

17-18 czerwca – 344 Plenarna Konferencja Episkopatu Polski w Katowicach.

19 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Kaplicy Seminaryjnej z udziałem Księży Profesorów, Neoprezbiterów 2008 oraz Alumnów na zakończenie Roku Akademickiego 2007/2008. Msza św. oraz udzielenie Sakramentu chrztu św. Julii Zarzyckiej w Kaplicy Domu Biskupiego w Łomży. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

21 czerwca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz pobłogosławienie Sakramentu małżeństwa Anny Sołowiej i Marcina Konopki w parafii pw. Krzyża Świętego w Warszawie.

22 czerwca – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Miastkowie.

23 czerwca – Rada Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

24 czerwca – 9 lipca – Pielgrzymka do Egiptu na Synaj i do Ziemi Świętej.


MAJ 2008

1 maja – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Michała Archanioła w Brodowych Łąkach przez Obraz Jezusa Miłosiernego oraz Sakrament bierzmowania. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni k. Myszyńca przez Obraz Jezusa Miłosiernego oraz Sakrament bierzmowania.

2 maja – Zebranie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze.

3-4 maja – Pobyt w Mediolanie w Włoszech.

5 maja – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

6 maja – Uroczysty obiad imieninowy z udziałem Księży Arcybiskupów i Biskupów Metropolii Białostockiej i Warmińskiej oraz Kapłanów w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

7 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach Kościelnych.

8 maja – Przyjmowanie gości w Domu Biskupim w Łomży z okazji uroczystości imieninowych w Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

9 maja – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wachu przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

10 maja - Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i udzielenie święceń diakonatu 14 alumnom V roku WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie z uczestnikami pielgrzymki do Ziemi Świętej w Instytucie Teologicznym im. Bł. ks. Michała Piaszczyńskiego w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Mikołaja w Chorzelach.

11 maja – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie.

12 maja – Msza św. i Sakrament bierzmowania w parafii pw. Ducha Świętego w Kadzidle. Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. Ducha Świętego w Kadzidle przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

14 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapach.

16 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Starych Wnorach.

18 maja – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Olszynach.

19 maja – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

20 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie.

21 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem.

22 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Stanisława Kostki w Żebrach Perosach w przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

24 maja – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce w przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Franciszka w Ostrołęce przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

25 maja – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.

27 maja – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie.

29 maja – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie przez Obraz Jezusa Miłosiernego. Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piskach przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

30 maja - Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

31 maja – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i udzielenie święceń kapłańskich 5 diakonom WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Łomży. Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach.


KWIECIEŃ 2008

1 kwietnia – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.
Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

2-5 kwietnia – Pobyt w Rzymie.

6 kwietnia – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

7 kwietnia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.
Udział w obronie doktorskiej Ks. Radosława Kubła na UKSW w Warszawie.

8 kwietnia – Msza św. i Sakrament bierzmowania w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

9 kwietnia – Zebranie Komisji posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.
Msza św. i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. ojca Pio w Grajewie.

10-16 kwietnia – Pobyt w Stanach Zjednoczonych.

17 kwietnia – Sympozjum na KUL-u.

18 kwietnia - Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sypniewie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.
Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Małgorzaty w Gąsewie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

20 kwietnia – Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowanie w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu w Łomży.

21 kwietnia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

22 kwietnia – Udział w uroczystościach imieninowych Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura w Domu Biskupim w Ełku.
Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Jana Kantego Krasnosielcu w przez Obraz Jezusa Miłosiernego.
Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Izydora w Drążdżewie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

23 kwietnia – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

24 kwietnia – Udział w uroczystościach imieninowych Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego w Domu Biskupim w Olsztynie.
Msza św. i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Wojciecha BM w Porytem.

25 kwietnia – Msza św. na zakończenie nawiedzenia parafii pw. św. Stanisława BM w Parciakach przez Obraz Jezusa Miłosiernego.
Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Antoniego w Olszewce przez Obraz Jezusa Miłosiernego.

26 kwietnia – Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny dla księży w gmachu WSD w Łomży.
Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

27 kwietnia – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

28 kwietnia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Rada Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

29 kwietnia – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowii Mazowieckiej.

30 kwietnia – Msza św. oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Kolnie.


MARZEC 2008

2 marca – Msza św. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach na zakończenie Rekolekcji wielkopostnych.
Msza św. parafialna z udziałem Alumnów WSD w Łomży, nabożeństwo „Gorzkich Żali” i wygłoszenie nauki pasyjnej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

3 marca – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

4 marca – Msza św. koncelebrowana w archikatedrze w Białymstoku ku czci św. Kazimierza patrona Białostockiej Prowincji Kościelnej.

5-6 marca – 343 Zebranie Plenarne KEP w Sekretariacie Konferencji w Warszawie.

7 marca – Spotkanie z Przewodniczącymi Wydziałów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży.
Wykład nt. „Skuteczne lekarstwo, dobre ręce i wielkoduszne serce. Matka Teresa z Kalkuty przy łóżku chorego” w auli Szkół Katolickich w Łomży dla Studentek II roku Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z racji uroczystości czepkowania.
Msza św. dla rolników odprawiających rekolekcje wielkopostne w parafii pw. w Sokołowie (Diec. Drohiczyńska).

9 marca – Przewodniczenie Mszy św. i udzielenie święceń diakonatu Braciom Kapucynom w parafii pw. MB Bolesnej w Łomży.
Msza św. parafialna z udziałem Alumnów WSD w Łomży, nabożeństwo „Gorzkich Żali” i wygłoszenie nauki pasyjnej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

14 marca – Spotkanie z Maciejem Żywno Wojewodą Podlaskim w Domu Biskupim w Łomży.

16 marca – Msza św. z pobłogosławieniem palm i uroczystą procesją w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych.
Spotkanie z młodzieżą, procesja ulicami miasta i uroczysta Msza św. w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie z okazji XIII Światowego Dnia Młodzieży w Diecezji Łomżyńskiej.

18 marca –Udział w uroczystościach imieninowych Abpa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego w Domu Biskupim w Białymstoku. Posiedzenie Komisji posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.

20 marca – „Msza Krzyżma” oraz „Msza Wieczerzy Pańskiej” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

21 marca – Ciemna Jutrznia oraz Droga Krzyżowa z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie świąteczne z pracownikami Szpitala w Łomży.
„Liturgia na cześć Męki Pańskiej” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

22 marca – Ciemna Jutrznia z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży oraz święcenie pokarmów na stół wielkanocny w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.
Spotkanie świąteczne z Księżmi Biskupami, Profesorami, Alumnami, Braćmi i Siostrami zakonnymi oraz pracownikami świeckimi w gmachu WSD w Łomży.
„Wigilia Paschalna w Wielką Noc” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

23 marca – „Rezurekcja” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.
Śniadanie wielkanocne z Księżmi Biskupami, Księżmi i Siostrami zakonnymi w Domu Biskupim w Łomży.

24 marca – Wizytacja kanoniczna oraz Sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Łomży.

26 marca – Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.

27 marca – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowii Mazowieckiej.

29 marca – Msza św. oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej zmarłego kapłana ks. inf. Jana Sobotkę w parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Kozikach.
Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Łomżyńskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łomży.

30 marca – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie przez Obraz Jezusa Miłosiernego.


LUTY 2008

1 lutego – Przyjmowanie interesantów w Kurii Diecezjalnej.
Zebranie komisji ds. wystroju prezbiterium Katedry Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Domu Biskupim w Łomży.

2 lutego – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej dla osób konsekrowanych z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.
Msza św. i udzielenie Sakramentu chrztu św. w Kaplicy Centrum Katolickiego im. Jana Pawła II przy parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej dla uczestników V Ostrołęckiego Spotkania Charyzmatycznego w hali widowiskowo–sportowej w Ostrołęce.
Spotkanie z Rycerzami Kolumba w gmachu WSD w Łomży.

3 lutego – Spotkanie z rodzicami Diakonów w gmachu WSD w Łomży.
Msza św. w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koźle.
Spotkanie z alumnami WSD w Łomży w gmachu Uczelni.

4 lutego – Udział w uroczystościach imieninowych Bpa Romualda Kamińskiego Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej w Domu Biskupim w Ełku.

5 lutego – Msza św. oraz pobłogosławienie Kaplicy pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w gmachu Caritas Diecezji Łomżyńskiej przy ul. Rybaki 1 w Łomży.
Rada Księży Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

6 lutego – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Środę Popielcową z udziałem Księży pracujących w Instytucjach Centralnych Diecezji, Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży.
Udział w rozpoczęciu Rekolekcji wielkopostnych dla Alumnów WSD w Łomży w Kaplicy seminaryjnej.

7 lutego – Zebranie Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

9 lutego – Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny dla księży w gmachu WSD w Łomży.
Spotkanie z uczestnikami III Kongregacji wspólnoty „Gloriosa Trinita” w sali byłego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży.

10 lutego - Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Kaplicy seminaryjnej kończącej Rekolekcje wielkopostne dla alumnów WSD w Łomży oraz udzielenie posług: lektoratu alumnom roku III i akolitatu alumnom roku IV.

11 lutego – Msza św. oraz udzielenie Sakramentu namaszczenia chorych w Kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży z racji liturgicznego wspomnienia NMP z Lourdes.

12 lutego – Zebranie Rady Stałej KEP w Warszawie.

16 lutego – Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny dla księży w gmachu WSD w Łomży.

18 lutego – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

19 lutego – Rada Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

20 lutego – Pobłogosławienie nowych radiowozów należących do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Spotkanie Komisji posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.

22 lutego – Wykłady dla księży w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

26-27 lutego – Wyjazd do Szczecina.


STYCZEŃ 2008

1 stycznia – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Udział w audycji „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radia Maryja na temat „Rozpocznijmy wszystko w Imię Boże”.

2 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu krasnosielckiego w parafii pw. Nawiedzenia NMp w Amelinie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu chorzelskiego w parafii pw. św. Mikołaja w Chorzelach.

3 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu kolneńskiego w parafii pw. św. Anny w Kolnie. Spotkanie z mł. bryg. mgr. inż. Janem Gradkowskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w Domu Biskupim w Łomży. Noworoczny koncert kolęd wykonany przez Łomżyńską Orkiestrę Kameralną z udziałem solistów Opery Bałtyckiej w Domu Biskupim w Łomży.

4 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu ostrowskiego Chrystusa Dobrego Pasterza w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowii Mazowieckiej. Spotkanie kolędowe z siostrami Benedyktynkami w Klasztorze Mniszek Benedyktynek w Łomży. Wysłuchanie koncertu kolęd w wykonaniu solistów Opery Bałtyckiej w parafii pw. św. Anny w Kolnie.

6 stycznia – Msza św. i spotkanie opłatkowe z rolnikami Diecezji Łomżyńskiej w Domu rekolekcyjnym w Szelkowie; Msza św. w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Spotkanie kolędowe z prawnikami Diecezji Łomżyńskiej w Domu Biskupim w Łomży.

7 stycznia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

8 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu różańskiego w parafii pw. św. Anny w Różanie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu myszynieckiego w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

9 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu szczuczyńskiego w parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu grajewskiego w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu.

10 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu jedwabińskiego w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem. Spotkanie kolędowe z kapłanami pracującymi w Instytucjach Centralnych Diecezji Łomżyńskiej w gmachu WSD w Łomży. Spotkanie z bp Gerardem Ludwikiem Mullerem Biskupem Diecezji Regensburg w Niemczech w Domu Biskupim w Łomży.

11 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu kobylińskiego w parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu łapskiego w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach.

12 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu szepietowskiego w parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu wysokomazowieckiego w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

13 stycznia – Msza św. parafialna w uroczystość Chrztu Pańskiego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

14 stycznia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodzina w Łomiankach.

15 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu zambrowskiego w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu czyżewskiego w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie.

16 stycznia – Spotkanie kolędowe z Kapłanami Dekanatu wyszkowskiego w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie. Spotkanie Komitetu ds. peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Łomżyńskiej w Domu Biskupim w Łomży.

17 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu łomżyńskiego św. Brunona w parafii pw. św. Brunona w Łomży.

18 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu łomżyńskiego katedralnego w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łomży. Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu piątnickiego w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

19 stycznia – Przewodniczenie Mszy św. z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie (parafia pw. św. Barbary w Porębie) oraz pobłogosławienie nowej sali gimnastycznej. Spotkanie z abp Kazimierzem Nyczem Biskupem Warszawskim i Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz z członkami Senatu UKSW w Domu Biskupim w Warszawie.

20 stycznia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

21 stycznia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodzina w Łomiankach.

22 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu kadzidlańskiego w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Baranowie. Spotkanie kolędowe z kapłanami seniorami oraz z siostrami mieszkającymi w Domu Wspólnoty kapłańskiej im. bł. ks. Adama Bargielskiego w Łomży.

23 stycznia – Spotkanie z mł. bryg. mgr. inż. Janem Gradkowskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w Domu Biskupim w Łomży.

24 stycznia – Spotkanie Komisji posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.

25 stycznia – Wykłady dla księży w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

26 stycznia – Msza św. oraz wysłuchanie koncertu kolęd w wykonaniu Orkiestry Koncertowej „Victoria” parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie oraz Solistów Teatru Wielkiego Opery Narodowej i scen warszawskich w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Łomży.

27 stycznia – Spotkanie kolędowe z kapłanami Dekanatu rzekuńskiego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Wysłuchanie koncertu Chóru Politechniki Łódzkiej pt. „Pierwsza Kolęda” w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Wizyta kolędowa duszpasterzy parafii pw. św. Michała Archanioła w Domu Biskupim w Łomży.

28 stycznia – Wykłady dla studentów w Instytucie Studiów nad Rodzina w Łomiankach. Spotkanie z Marią Martyną Wysocką Matką Generalną Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Domu Generalnym w Otwocku k. Warszawy.

29 stycznia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłej śp. Siostry Placydy Jadwigi Kosmaczewskiej z Zakonu Mniszek Benedyktynek w Opactwie pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży.

30 stycznia – Spotkanie z Bogusławem Kowalskim posłem na Sejm RP oraz Waldemarem Brzostkiem Wójtem Gminy Ostrów Mazowiecka w Domu Biskupim w Łomży.


GRUDZIEŃ 2007

1 grudnia – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła dla Przełożonych Zgromadzeń zakonnych Męskich i Żeńskich Diecezji Łomżyńskiej. Spotkanie z Przełożonymi w Domu Biskupim w Łomży.

2 grudnia – Msza św. oraz błogosławieństwo sztandaru Górników Kopalni Żwiru „Polkrusz” w Borowcach w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie.

3 grudnia – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

4 grudnia – Katecheza na antenie Radia Maryja. Spotkanie z Henryką Sędziak Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży w Domu Biskupim w Łomży. Udział w Rejonowym Dniu Skupienia dla Kapłanów Łomżyńskiego Rejonu Duszpasterskiego w gmachu WSD w Łomży.

5 grudnia – Kongregacja Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

8-9 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej oraz dokonanie uroczystej Koronacji figury Matki Bożej znajdującej się w głównym ołtarzu polskiego kościoła pw. Santa Maria Alla Porta w Mediolanie we Włoszech.

10 grudnia – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

12 grudnia – Spotkanie z Moderatorem oraz Parą Diecezjalną Ruchu Domowy Kościół w Domu Biskupim w Łomży.

13 grudnia – Spotkanie z Ks. Bp Tomaszem Paprockim Biskupem Pomocniczym Chicago w gmachu WSD w Łomży oraz w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie Komisji posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.

14 grudnia – Przyjmowanie interesantów w Kurii Diecezjalnej w Łomży.

16 grudnia – Msza św. parafialna w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

17 grudnia – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

18 grudnia – Rada Profesorska Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

19 grudnia – Spotkanie opłatkowe z Pracownikami Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Łomży. Spotkanie z Maciejem Żywno Wojewodą Podlaskim w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Wykładowcami i Studentami Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Wychowawcami i Młodzieżą Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej w Łomży.

20 grudnia – Spotkanie opłatkowe z Dyrekcją, Uczniami i Rodzicami Szkoły Podstawowej w Olszynach. Spotkanie opłatkowe ze Starostą, Radą Powiatu i Pracownikami Starostwa Powiatowego w Łomży. Spotkanie z Jackiem Kozłowskim Wojewodą Mazowieckim w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie opłatkowe w Domu Dziecka w Zambrowie.

21 grudnia – Spotkanie opłatkowe z Dyrekcją i Pracownikami Miejskiej Gospodarki Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Komendantem, Policjantami oraz Pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Dyrekcją, Lekarzami, Pielęgniarkami oraz Pracownikami Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Prezydentem Miasta Łomża, Radą Miejską oraz Pracownikami Urzędu Miejskiego w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Dyrekcją i Pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Dyrekcją i Pracownikami Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży. Spotkanie z Harcerzami ZHP oraz przyjęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju na Starym Rynku w Łomży. Spotkanie opłatkowe z Księżmi Biskupami, Kapłanami, Alumnami, Braćmi i Siostrami Zakonnymi oraz Pracownikami świeckimi w gmachu WSD w Łomży.

23 grudnia – Msza św. oraz błogosławieństwo organów w parafii pw. św. Kazimierza w Piekutach Nowych. Spotkanie opłatkowe z Lechem Antonim Kołakowskim Posłem na Sejm RP.

24 grudnia – Spotkanie opłatkowe z Pracownikami Radia Nadzieja w Łomży. Wieczerza Wigilijna w Domu Wspólnoty Kapłańskiej im. bł. Ks. Adama Bargielskiego z Księżmi Biskupami, Księżmi Seniorami oraz z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo i ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Wieczerza Wigilijna w Domu Biskupim w Łomży z Księżmi Biskupami, Księżmi i Siostrami Benedyktynkami Misjonarkami.

25 grudnia – Przewodniczenie Mszy św. w nocy z Uroczystości Narodzenia Pańskiego (tzw. Pasterka) w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła. Msza św. oraz udzielenie sakramentu chrztu św. 5 dzieciom w dzień z Uroczystości Narodzenia Pańskiego w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła.

26 grudnia – Msza św. w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Służek NMP Niepokalanej przy ul. Wojska Polskiego w Łomży.

27 grudnia – Spotkanie z Księżmi Biskupami: Abp Edwardem Ozorowskim Metropolitą Białostockim, Abp Stanisławem Szymeckim, Bp Jerzym Mazurem Biskupem Ełckim, Bp Romualdem Kamińskim oraz Leśnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w Nadleśnictwie Dojlidy.

28 grudnia – Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu Ostrołęckiego Nawiedzenia NMP w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu Ostrołęckiego św. Antoniego w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

29 grudnia – Msza św. oraz błogosławieństwo kaplicy pw. NMP Królowej Pokoju w Ośrodku Duszpasterskim OO. Pijarów w Suchcicach na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Goworowie. Spotkanie z członkami Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

30 grudnia – Msza św. oraz odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo małżeństw w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji święta Świętej Rodziny z Nazaretu. Msza św. oraz błogosławieństwo kaplicy w Zakładzie Terapii Zajęciowej w Szumowie w części zamieszkałej przez Siostry Służki NMP Niepokalanej.

31 grudnia – Spotkanie kolędowe z Księżmi Dekanatu Ostrowskiego Wniebowzięcia NMP w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.


LISTOPAD 2007


1 listopada – Przewodniczenie Mszy św. oraz procesji żałobnej na cmentarzu Parafii Katedralnej w Łomży.

2 listopada – Modlitwa przy grobie zmarłych Rodziców oraz zmarłych krewnych i przyjaciół w Niedźwicy (Archidiec. Lubelska).

3 listopada – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej z okazji uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008 w Instytucie Teologicznym im. bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego w Łomży.

4 listopada – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.
Msza św. odpustowa w parafii pw. NMP Królowej Polski w Olszewie-Borkach z okazji liturgicznego wspomnienia św. Huberta.

5 listopada – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

6 listopada – Spotkanie z Ks. Prałatem Zenonem Jarząbkiem Adwokatem Roty Rzymskiej oraz Pracownikiem Kongregacji ds. Duchowieństwa w Domu Biskupim w Łomży.
Spotkanie z Dyrektorem Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Domu Biskupim w Łomży.

8 listopada – Spotkanie z Andrzejem Nowakowskim Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Domu Biskupim w Łomży.

9 listopada – Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Antropologia w Teologii Systematycznej i Praktycznej” zorganizowanej przez Wydział Teologiczny, Sekcję Katechetyki oraz Koło Naukowe Katechetyków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w gmachu Uniwersytetu przy ul. Dewajtis w Warszawie.
Udział w uroczystościach Jubileuszu 10-lecia działalności artystycznej Orkiestry Koncertowej „Victoria” parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie, w Katedrze Warszawsko-Praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie.

10 listopada – Spotkanie z księżmi – kandydatami na proboszczów, studiującymi na Studium Proboszczowskim w gmachu WSD w Łomży.

11 listopada – Msza św. w intencji Ojczyzny w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła w Łomży.
Msza św. w parafii pw. św. Rodziny w Wyszkowie z racji umieszczenia w parafii relikwii św. Joanny Beretta Molla.
Msza św. odpustowa w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu z racji liturgicznego wspomnienia św. Marcina, patrona Kapituły Kolegiackiej w Myszyńcu.

12 listopada – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

13 listopada – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, odpustowej w kaplicy WSD w Łomży z racji wspomnienia św. Stanisława Kostki Patrona kaplicy seminaryjnej.

15 listopada – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Hodyszewie na zakończenie Rekolekcji kapłańskich, którym przewodniczył o. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI. Posiedzenie Komisji posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży.

16 listopada – Inauguracyjne posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej nowej kadencji (2007/2012) w Domu Biskupim w Łomży.

17 listopada – Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny dla księży w gmachu WSD w Łomży.

18 listopada – Wizytacja kanoniczna i sakrament bierzmowania w parafii pw. MB Królowej Rodzin w Ostrołęce. Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego śp. Ks. Prałata Zdzisława Mikołajczyka Kapłana naszej Diecezji w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

19 listopada – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

19 – 22 listopada – Rekolekcje dla Księży Biskupów na Jasnej Górze.

22 listopada – 342 Zebranie Plenarne KEP na Jasnej Górze.

24 listopada – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w kaplicy Domu Zgromadzenia Księży Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu (Archidiec. poznańska) z okazji uroczystości patronalnych Zgromadzenia związanych z liturgiczną uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

25 listopada – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej św. Michała Archanioła z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej. Przewodniczenie Mszy św. oraz pobłogosławienie szaty duchownej z okazji Obłóczyn Alumnów Roku III WSD w Łomży w kaplicy WSD w Łomży.

26 listopada – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

27 listopada – Spotkanie z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusowego w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Januszem Kotowskim Prezydentem Miasta Ostrołęka w Domu Biskupim w Łomży. Udział w Rejonowym Dniu Skupienia dla Kapłanów Zambrowskiego Rejonu Duszpasterskiego w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

28 listopada – Spotkanie z Dyrekcją i uczniami Zespołu Szkół im. Abp Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie robocze z przewodniczącymi wydziałów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży. Udział w Rejonowym Dniu Skupienia dla Kapłanów Ostrowskiego Rejonu Duszpasterskiego w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie z Abp Kazimierzem Nyczem Wielkim Rycerzem UKSW oraz Ks. prof. dr hab. Ryszardem Rumiankiem Rektorem, Prorektorami i Dziekanami UKSW w gmachu Uniwersytetu w Warszawie.

29 listopada – Msza św. oraz śluby wieczyste siostry Damiany Mniszki Klaryski Kapucynki w Kaplicy Domu Zakonnego Mniszek Klarysek Kapucynek w Wykrocie-Gadomskie.
Pobłogosławienie karetek pogotowia w „Meditrans” w Ostrołęce.
Udział w Rejonowym Dniu Skupienia dla Kapłanów Ostrołęckiego Rejonu Duszpasterskiego w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

30 listopada - Udział w Rejonowym Dniu Skupienia dla Kapłanów Kolneńskiego Rejonu Duszpasterskiego w parafii pw. św. Anny w Kolnie.


PAŹDZIERNIK 2007

1 października – Spotkanie z Przewodniczącymi Wydziałów Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej w Domu Biskupim w Łomży. Udział w Inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku oraz uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Księdzu Abp. Edwardowi Ozorowskiemu Metropolicie Białostockiemu w gmachu Uniwersytetu w Białymstoku. Posiedzenie Rady Księży Profesorów w WSD w Łomży.

2-3 października – 341 Zebranie Plenarne KEP w Sekretariacie Episkopatu w Warszawie.

4-12 października – Pobyt w Stanach Zjednoczonych.

13 października – Inauguracja Roku Nauki na Studium Proboszczowskim i wręczenie indeksów nowym słuchaczom oraz kandydatom na proboszczów w gmachu WSD w Łomży. Spotkanie z Lechem Kaczyńskim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w WSD w Łomży oraz w Domu Biskupim w Łomży.

14 października – Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie. Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce.

15 października – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

16 października – Msza św. oraz uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Zarębach Kościelnych. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej z racji uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz modlitwa przy pomniku Jana Pawła II przed gmachem WSD w 29 rocznicę wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową.

17 października – Spotkanie z Ks. Abp Wojciechem Ziembą Arcybiskupem Warmińskim w Domu Arcybiskupów Warmińskich w Olsztynie.

19 października – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Klasztorze OO. Paulinów dla maturzystów z okazji Pielgrzymki Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej na Jasną Górę.

20 października – Msza św. w parafii pw. MB Bolesnej u OO. Kapucynów w Łomży z okazji 40-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży z okazji 60-lecia istnienia Publicznego Przedszkola Nr 5 w Łomży.

21 października – Msza św. koncelebrowana z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ks. Kan. mgr. Wacława Czajkowskiego Proboszcza parafii Narodzenia NMp w Nowogrodzie.

22 października – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

23 października – Msza św. oraz pobłogosławienie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji na terenie parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

24 października – Msza św. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie.

27 października – Wykłady dla Księży w WSD w Łomży. Udział w konferencji pt. „Ewangelizacja w charyzmatach Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Łomżyńskiej” zorganizowanej przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej w gmachu WSD w Łomży. Msza św. na zakończenie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego oraz pobłogosławienie nowej plebanii w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych.

28 października – Wizytacja kanoniczna i sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie.

29 października - Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.WRZESIEŃ 2007

1 września – Msza św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży z racji Inauguracji Roku Katechetycznego 2007/2008. Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej dla uczestników rekolekcji oazowych w czasie wakacji 2007 z racji Dnia Wspólnoty. Pobłogosławienie Sakramentu małżeństwa Beaty Kotowskiej i Sławomira Szymborskiego w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych.

2 września – Wizytacja kanoniczna i sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Przytułach Starych.

3 września – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej z racji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2007/2008 oraz spotkanie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ministrem Michałem Kamińskim, Wicemarszałkiem Senatu RP Krzysztofem Putra, Sekretarzem Stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim, Wojewodą Podlaskim Bohdanem Józefem Paszkowskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego Dariuszem Piontkowskim, Podlaskim Kuratorem Oświaty Jadwigą Mariolą Szczypiń, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jackiem Boguckim w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem.

4 września – Udział w uroczystym rozpoczęciu Roku Szkolnego 2007/2008 w auli Szkół Katolickich w Łomży. Pobłogosławienie nowej siłowni w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II przy parafii pw. Krzyża Św. w Łomży. Spotkanie z Ks. Bp. Williamem Lori Biskupem Diecezji Bridgeport w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych w Domu Biskupim w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej z okazji uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego.

5 września – Posiedzenie administracyjne w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

6 września – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, żałobnej połączonej z Nieszporami za zmarłych w Katedrze Łomżyńskiej z udziałem Księży Biskupów, Kapłanów pracujących w Urzędach Centralnych Diecezji oraz Alumnów I Roku WSD w Łomży z okazji 25 rocznicy śmierci Ks. Bpa Mikołaja Sasinowskiego Biskupa Łomżyńskiego w latach 1970-1982. Spotkanie z Wicemarszałkiem Senatu RP Krzysztofem Putra w Domu Biskupim w Łomży.

7 września – Przyjmowanie interesantów w Kurii Diecezjalnej. Przewodniczenie Mszy św. połączonej z Nieszporami w przed dzień odpustu w parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

8 września – Przewodniczenie uroczystościom odpustowym w parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie Lubelskim (Archidiec. Lubelska).

9 września – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, dziękczynnej za plony, z racji Dożynek Diecezjalnych 2007 w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Domu Wspólnoty Kapłańskiej z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa księży święconych w 1957 roku.

10 września – Spotkanie z Ks. Abp Juliuszem Paetz Arcybiskupem Seniorem Poznańskim w Domu Biskupim w Łomży. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej z racji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ks. prałata Henryka Gołaszewskiego. Udział w rozpoczęciu Rekolekcji Kapłańskich w kaplicy WSD w Łomży.

11 września – Udział w audycji dla małżonków z cyklu „Rozmowy niedokończone” pt. „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” na antenie Radia Maryja w Toruniu.

14 września – Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Św. w Świętym Krzyżu k. Bielin (Diec. Sandomierska).

15 września – Udział w uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie (Diec. Radomska).

16 września – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Kardynała Tarcisio Bertone w Bazylice Matki Bożej w Licheniu z racji beatyfikacji Sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego.

16-19 września – Rekolekcje dla członków Instytutu Świętej Rodziny w Łomiankach.

18 września – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Stanisława Kostki w Żebrach Perosach.

20 września – Posiedzenie Kongregacji Księży Dziekanów w gmachu WSD w Łomży.

22-23 września – XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę pod hasłem „Przywróćmy nadzieję rodzinie”.

29 września – Suma odpustowa w parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej.

30 września – Przyjęcie kandydatów do diakonatu i kapłaństwa w kaplicy WSD w Łomży. Wizytacja kanoniczna parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.SIERPIEŃ 2007

1 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Łomżyńskiej z okazji rozpoczęcia XXIII Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym zmarłego śp. Jana Świątkowskiego w parafii pw. św. Stanisława BM w Kobylinie, ojca kapłana naszej Diecezji Ks. dra Waldemara Świątkowskiego.

2 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom odpustowym „Porcjunkuli” w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej OO. Kapucynów w Łomży.

3-11 sierpnia – Udział w Kongresie Rycerzy Kolumba w Nashville, w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych.

11 sierpnia – Pobłogosławienie Sakramentu małżeństwa Ryszarda Boczek i ….. w parafii pw. Bł. Edwarda Detkensa na Bielanach w Warszawie.

12 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom jubileuszowym w kaplicy Domu Generalnego Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku k. Warszawy z okazji 25-lecia złożenia ślubów zakonnych przez Siostrę Marię Jadwigę Grażynę Wyszyńską w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

13-14 sierpnia – Powitanie Pielgrzymów XXIII Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę na Wałach Jasnogórskich oraz przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej i poprowadzenie Apelu w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na Wałach Jasnogórskich na zakończenie XXIII Pieszej Łomżyńskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

15 sierpnia – Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej z racji uroczystości Wniebowzięcia NMP.

16 sierpnia – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej, odpustowej i pobłogosławienie budynku nowej plebanii w parafii pw. św. Rocha w Jasienicy.

17 sierpnia – Msza św. odpustowa, pobłogosławienie nowych Stacji Drogi Krzyżowej i nowo wybudowanej wieży na budynku kościoła w parafii pw. św. Jacka w Rzewniu. Spotkanie z Ks. prał. Krzysztofem Nykiel pracownikiem Kongregacji Nauki Wiary.

19 sierpnia – Msza św. parafialna w Katedrze Łomżyńskiej.

22 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom złożenia ślubów wieczystych przez Siostry Felicjanki w kaplicy Domu Prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego z Kantalicjo w Warszawie.

23 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym tragicznie zmarłego śp. Rafała Kaczyńskiego, Alumna WSD w Łomży, w parafii pw. św. Franciszka w Ostrołęce.

24 sierpnia – Przewodniczenie uroczystościom odpustowym w parafii pw. św. Bartłomieja w Niedźwicy (Archidiecezja lubelska).

25 sierpnia – Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej dla uczestników Rowerowej Pielgrzymki z parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie na Jasną Górę. Obrady Rady Stałej KEP i Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze.

26 sierpnia – Dożynki Powiatu Wyszkowskiego w parafii pw. św. Rocha w Długosiodle.

31 sierpnia – Przyjmowanie interesantów w Kurii Diecezjalnej.


LIPIEC 2007

1 lipca – Suma odpustowa (tzw. Odpust Dziecięcy) w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie. Udział w koncercie rozpoczynającym XIV edycję Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża na Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

6 lipca – Spotkanie z księżmi moderatorami i młodzieżą oazową w Białym Dunajcu i Gliczarowie Górnym.

7 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej na wałach Jasnogórskich dla uczestników VIII Pielgrzymki Konnej z Zarąb Kościelnych na Jasną Górę. Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej (homilia) na Wałach Jasnogórskich, inaugurującej XV Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

8 lipca – Msza św. koncelebrowana na Wałach Jasnogórskich z okazji XV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

12 lipca – Spotkanie z Andrzejem Nowakowskim Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Domu Biskupim w Łomży. Spotkanie z Jackiem Sasinem Wojewodą Mazowieckim w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu w Łomży.

14 lipca – Przewodniczenie Mszy św. koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze z okazji uroczystości jubileuszowych 50-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa.

15 lipca – Msza św. odpustowa i sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu.

16 lipca – Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Barbary w Porębie.

17 lipca – Msza św. przed Kaplicą upamiętniającą ofiary zbrodni hitlerowskiej z 17 lipca 1943 roku w miejscowości Krasowo-Częstki na terenie parafii pw. św. Kazimierza w Piekutach.

19-20 lipca – Wizyta Ks. Abp Tadeusza Kondrusiewicza Metropolity Moskiewskiego w Domu Biskupim w Łomży.

22 lipca – Wizytacja kanoniczna, Msza św. odpustowa i sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Dąbrówce k. Ostrołęki.

23 lipca – Spotkanie z Markiem Nitkowskim Członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym PKP Przewozy Regionalne w Domu Biskupim w Łomży.

24 lipca – Msza św. w kaplicy Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu.

25 lipca – Spotkanie z Marcinem Sroczyńskim Zastępcą Prezydenta Miasta Łomża w Domu Biskupim w Łomży. Msza św. parafialna w Katedrze Łomżyńskiej oraz pobłogosławienie nowej monstrancji i wystawienie w niej Najświętszego Sakramentu.

26 lipca – Spotkanie z Dziadkami i Dziećmi w Ogrodach Domu Biskupiego w Łomży.

27 lipca – Spotkanie z księżmi moderatorami i młodzieżą oazową oraz przewodniczenie Mszy św. z racji Dnia Wspólnoty (12 wspólnot) w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Poroninie (Archidiecezja krakowska).

29 lipca – Msza św. odpustowa, pobłogosławienie nowych organów oraz festyn rodzinny i otwarcie Dni trzeźwości w parafii pw. św. Anny w Jelonkach. Msza św. polowa w lasach Nadleśnictwa Nidzica, gmina Janowo na terenie Archidiecezji Warmińskiej nad Jeziorem Zawadzkim dla harcerzy i harcerek przebywających na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym zorganizowanym przez Mazowiecki Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Ostrołęce;

30 lipca – Spotkanie z Krzysztofem Putrą Marszałkiem Senatu RP, Tomaszem Merta Generalnym Konserwatorem Zabytków i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jackiem Boguckim Posłem na Sejm RP w Domu Biskupim w Łomży.

31 lipca – Spotkanie z Zastępcą Podlaskiego Konserwatora Zabytków w ramach szkolenia dla księży w gmachu WSD w Łomży.CZERWIEC 2007

1.06. – Msza św. parafialna w parafii pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych;

2 i 3.06. – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce;

3.06. – Msza św. parafialna w Katedrze Łomżyńskiej;

4.06. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach Piankach;

5.06. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Chrystusa Sługi w Leszczydole Nowiny;

6.06. – Msza św. parafialna w parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie;

8.06. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie;

9 i 10.06. – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce;

11.06. – Msza św. parafialna w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie;

12.06. – Uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie; Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Stanisława BM w Lubielu;

14.06. – Uroczystości imieninowe Ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza Biskupa Drohiczyńskiego w Drohiczynie;

15-16.06. – 340 Zebranie Plenarne KEP w Kamieniu Śląskim;

18.06. – Rada Księży Profesorów w WSD w Łomży;

20.06. – Przewodniczenie Mszy św. na zakończenie Roku akademickiego 2006/2007 w kaplicy WSD w Łomży;

23.06. Wizytacja kanoniczna parafii pw. NMP Królowej Polski w Olszewie Borkach;

24.06. – Wizytacja kanoniczna parafii pw. MB Częstochowskiej w Borawem;

30.06. – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Narodzenia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Wsi;MAJ 2007

2.05. – Odrady Rady Stałej KEP i Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze;

3.05. – Msza św. odpustowa w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osuchowej;
Msza św. odpustowa, poświęcenie ołtarza, pobłogosławienie organ w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży;

4.05. – Posiedzenie Kongregacji Księży Dziekanów w WSD w Łomży;

5.05. – Święcenia diakonatu w Katedrze Łomżyńskiej;

6.05. – Wizytacja kanoniczna parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim;

7.05. - Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach;

8.05. – Uroczystości imieninowe;

10.05. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie;

11.05. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Matki Kościoła w Wygodzie;

12.05. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie;

13.05. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu;

14.05. – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach;

15.05. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu;

16.05. – Rada kapłańska w WSD w Łomży;
Przewodniczenie Mszy św. połączonej z wmurowaniem kamienia węgielnego w nowo budujący się kościół w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży;

17.05. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie;

18.05. – Przewodniczenie Mszy św. z okazji Dni Gimnazjum w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie;

20.05. – Msza św. parafialna w parafii pw. Krzyża św. w Łomży;
Sakrament bierzmowania w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu;

21.05. – Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach;

23.05. – Msza św. w parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie;

24.05. – Msza św. w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu;

25.05. – Sakrament bierzmowania w parafii pw. w św. Andrzeja Boboli w Łomży;

26.05. – Święcenia kapłańskie w Katedrze Łomżyńskiej;
Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie;

27.05. – Wizytacja kanoniczna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piskach;
Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach;

28.05. – Zebranie Rady do Spraw Rodziny KEP;

29.05. Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Anny w Różanie;

30.05. - Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie;

31.05. - Sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubotyniu;


KWIECIEŃ 2007

1 kwietnia
Msza św. z pobłogosławieniem palm i uroczystą procesją w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych;
Spotkanie z młodzieżą i uroczysta Msza św. w Ostrołęce z okazji XII Światowego Dnia Młodzieży w Diecezji Łomżyńskiej;

2 kwietnia
Spotkanie świąteczne z pracownikami ARiMR w sali byłego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży;
Msza św. w Katedrze z okazji 2 rocznicy śmierci Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II;

5 kwietnia
„Msza Krzyżma” oraz „Msza Wieczerzy Pańskiej” w Katedrze;

6 kwietnia
Ciemna Jutrznia oraz Droga Krzyżowa z udziałem Księży Profesorów i Alumnów WSD w Łomży w Katedrze;
Spotkanie świąteczne z pracownikami Szpitala w Łomży; „Liturgia na cześć Męki Pańskiej” w Katedrze;

7 kwietnia
„Wigilia Paschalna w Wielką Noc” w Katedrze;

8 kwietnia
Rezurekcja w Katedrze;

10 kwietnia
Sakrament bierzmowania w parafii pw. MB Królowej Rodzin w Ostrołęce;

11 kwietnia
Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Krzyża w Łapach;

12 kwietnia
Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem;

13 kwietnia
Przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym Śp. Księdza Kanonika mgr Zygmunta Urbana w parafii Złotoria
Sakrament bierzmowania w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży;

14 kwietnia
Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie;

15 kwietnia
Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. Najświetszego Srca Jezusowego w Rzekuniu;

17 - 21 kwietnia
Rzym;

22 kwietnia
Wizytacja kanoniczna i Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie;
Sakrament bierzmowania w parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie;

24 kwietnia
Uroczystości imieninowe Ks. Abpa Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego w Olsztynie;

26 kwietnia
Sakrament bierzmowania w parafii pw. św. Franciszka w Ostrołęce;

27 kwietnia
Sakrament bierzmowania w parafii pw. Zbawiciela świata w Ostrołęce;

28 kwietnia
Sakrament bierzmowania w parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Małkini; bierzmowanie w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie;

29 kwietnia
Sakrament bierzmowania w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej;
MARZEC 2007

2 marca
Przyjmowanie interesantów w Kurii Diecezjalnej
Spotkanie z p. Mirosławem Orzechowskim - wiceministrem Edukacji w Domu Biskupim w Łomży


3 marca
Przewodniczenie posiedzeniu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w gmachu WSD w Łomży


4 marca
Msza św. za Ojczyznę w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy zawiązana z uroczystością upamiętniającą 50 rocznicę śmierci ppor. Stanisława Marchewki ps. „Ryba”, zorganizowaną przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

5 marca
Homilia na Mszy św. koncelebrowanej w archikatedrze w Białymstoku ku czci św. Kazimierza patrona Metropolii Białostockiej.

6 marca
Uroczystości związane z 1. rocz. święceń biskupich Bp. Tadeusza Bronakowskiego w Domu Biskupim w ŁomżyLUTY 2007

1 lutego
Spotkanie kolędowe z kapłanami mieszkającymi w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży

2 lutego
Msza św. w Katedrze Łomżyńskiej dla osób konsekrowanych z okazji Dnia Życia Konsekrowanego;
Pobłogosławienie nowego studia Diecezjalnego Radia Nadzieja w Ostrołęce, z siedzibą przy parafii pw. św. Antoniego

3 lutego
Katecheza w Radiu Maryja;
Spotkanie z p. Kazimierzem Michałem Ujazdowskim ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w Domu Biskupim w Łomży;
Spotkanie z rodzinami należącymi do Domowego Kościoła zgromadzonymi na sesji poświęconej pilotowaniu nowych kręgów;
Spotkanie z rodzicami diakonów w WSD w Łomży

4 lutego
Udział w uroczystej Mszy św. i wygłoszenie homilii w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach z okazji 11 rocznicy śmierci Śp. Ks. Kazimierza Hamerszmita

5 lutego
Udział w zebraniu Rady Księży Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (godz.14.00)

6 - 7 lutego
Przewodniczenie Sesji Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradczyń Życia Rodzinnego w Elblągu;
Msza św. w Sanktuarium Błogosławionej Doroty z Montów Wielkich w konkatedrze w Kwidzynie (diec. elbląska)

9 lutego
Spotkanie z Neoprezbiterami 2006 w Domu Biskupim w Łomży

10 - 11 lutego
Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach

12 lutego
Zebranie Rady Kapłańskiej w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomzy (godz.15.00)

13 lutego
Zebranie Komisji Posynodalnej w Domu Biskupim w Łomży (godz. 15.00).

16 lutego
Wykład nt. „Szata znakiem przyjętych zadań i społecznego szacunku” w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży (aula Hanki Bielickiej g. 11.00) dla Studentek II roku Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

17 lutego
Wykład nt. „Rola osób starszych w rodzinie”, na Kongresie Tematycznym Poświęconym Osobom Starszym (Apostolstwo ludzi starszych. Ludzie Starsi – nadzieją Kościoła i społeczeństwa), w ramach III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów I Stowarzyszeń Katolickich w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie

17 - 18 lutego
Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach

21 lutego
Uroczysta Msza św. w katedrze w Środę Popielcową z udziałem Wyższego Seminarium Duchownego: Alumnów i Księży Profesorów

24 lutego
Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach

25 lutego
Poświęcenie ołtarza w parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w miejscowości Gołąb (archidiecezja lubelska)
STYCZEŃ 2007

2 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Jedwabińskiego
Audycja w Toruniu w TV Trwam i Radiu Maryja na temat „Świętowanie w Rodzinie”

3 stycznia
Spotkanie noworoczne z pracownikami Kurii w Domu Biskupim
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Myszynieckiego

4 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Kobylińskiego
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Łapskiego

5 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Wysokomazowieckiego
Kolędowe spotkanie połączone z nabożeństwem Nieszporów
w Zakonie Mniszek Benedyktynek w Łomży

6 stycznia
Msza św. i spotkanie opłatkowe z rolnikami w Domu Rekolekcyjnym w Szelkowie
Msza św. w parafii pw. Krzyża Św. w Łomży z okazji 5 rocznicy powstania Radia Nadzieja

7 stycznia
Spotkanie kolędowe z Prawnikami w Domu Biskupim w Łomży

8 stycznia
Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach

9 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Kadzidlańskiego (w Dylewie)
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Zambrowskiego

10 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Łomżyńskiego św. Michała Archanioła w Łomży
Spotkanie z prof. Cezarym Kuklo, Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku
Koncert noworoczny Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem solistów Opery Bałtyckiej w Domu Biskupim w Łomży (godz. 19.00)


11 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Szepietowskiego
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Czyżewskiego

12 stycznia
Zebranie Biskupów Diecezjalnych Sekretariacie KEP w Warszawie

13 stycznia
Msza św. w kościele parafialnym w Szumowie i poświęcenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Szumowie


15 stycznia
Wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach

16 stycznia
Jasna Góra – otrzymanie Konfraterni Paulińskiej

17 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami dekanatu Ostrołęckiego św. Antoniego w Ostrołęce

18 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami dekanatu Łomżyńskiego św. Brunona w Łomży

19 stycznia
godz. 11.00 - wykład inauguracyjny w Podyplomowym Studium Zarządzania i Organizacji Pomiaru Dydaktycznego w Łomży dla pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Organizatortem studium jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży

godz. 15.00 - Kolędowe spotkanie z kapłanami pracującymi w Instytucjach Centralnych Diecezji w gmachu WSD w Łomży

20 stycznia
Msza św. dla uczestników IV Spotkania Charyzmatycznego w Hali Widowiskowo Sportowej w Ostrołęce

21 stycznia
Msza św. odpustowa w kościele parafialnym w Rzekuniu i kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Rzekuńskiego

23 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Różańskiego
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Wyszkowskiego

24 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Piątnickiego
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Kolneńskiego

25 stycznia
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Szczuczyńskiego
Kolędowe spotkanie z kapłanami Dekanatu Grajewskiego

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: pt, 05 stycznia 2007 10:56
Data upublicznienia: pt, 05 stycznia 2007 10:59
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 62038 razy

Wiadomość była modyfikowana 1 razy

Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi