Diecezja Łomżyńska: List Nuncjusza Apostolskiego z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Biskupa Pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego

Strona główna » Aktualności » Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne - Kwartalnik » Numer 4/2005 » Nuncjatura Apostolska

List Nuncjusza Apostolskiego z okazji 50-lecia święceń kapłańskich Biskupa Pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego


Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Biskupie Tadeuszu!

Z okazji Złotego Jubileuszu Twoich święceń kapłańskich z radością przekazuję okolicznościowy list Ojca Świętego Benedykta XVI. Niech wolno mi będzie przy tej okazji dołączyć – płynące z ducha kapłańskiej więzi i braterskiej bliskości – dar modlitwy, wyrazy miłej pamięci i najlepsze życzenia.
Złoty jubileusz święceń kapłańskich uświadamia nam raz jeszcze tajemnicę Bożego powołania. Świadectwo kapłańskiej posługi minionych lat ukazuje – w dostrzegalny dla wszystkich sposób – znaczenie słów Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).
Włączając się w Te Deum Diecezji Łomżyńskiej, która dziękuje Bogu za obfitość łask, otrzymanych dzięki Twojej posłudze – Dostojny Jubilacie – gratuluję duchowego daru w służbie owczarni Pańskiej. Niech Wszechmogący Bóg zachowa Cię w zdrowiu i pozwoli przez długie lata dzielić się z braćmi w kapłaństwie bogatym doświadczeniem i przykładem głębokiej wiary; cieszyć się owocami pasterskiej posługi tą radością, jakiej doznają żniwiarze zbierający obfite plony.
Wraz z Księdzem Biskupem składam na ołtarzu Eucharystycznym – w Dniu Złotego Jubileuszu Święceń Kapłańskich – dziękczynną modlitwę, upraszając potrzebne dary Bożej Opatrzności.

Łączę braterskie pozdrowienie w Chrystusie Panu.

Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski
Warszawa, 3 lipca 2005 r.

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: pon, 02 kwietnia 2007 12:11
Data upublicznienia: pon, 02 kwietnia 2007 19:48
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 8479 razy
Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi