Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: select * from bip_kategoria where kategoria = '' and dzial =... ^ in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 27 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 32 Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Strona główna »

Wystąpił błąd!

Katedra Łomżyńska pw. św. Michała Archanioła
Kościół Zakonny SS. Benedyktynek pw. Trójcy Przenajświętszej w Łomży
Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży
Parafia pw. św. Michała Archanioła - Katedralna

Według tradycji, ewangelizacja ziemi łomżyńskiej sięga 1000 roku, jest łą­czona z misją św. Brunona z Kwerfurtu. Z tego okresu wymienia się dwa kościoły: św. Wawrzyńca i św. Piotra. Kościół św. Wawrzyńca znajdował się na wzgórzu w Starej Łomży sąsiadującym z wczesnośredniowiecznym grodziskiem. Natomiast kościół św. Piotra, był zbudowany także w Starej Łomży, ale bliżej dzisiejszego miasta.
Według zachowanych dokumentów archiwalnych w 1410 r. została erygowana w Łomży, przez biskupa Jakuba z Korzkwi, parafia przy kościele św. Rozesłańców Piotra, Pawła i Andrzeja Apostołów oraz Wawrzyńca i Katarzy­ny zbudowanym przed 1396 r. na miejscu zwanym później Popową Górą, gdzie obecnie znajduje się kościół i klasztor kapucynów. Po otrzymaniu przez Łom­żę praw miejskich w 1418 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców, co przyczyni­ło się do budowy nowego okazalszego kościoła. W latach 1504-1525 kosztem księżnej mazowieckiej Anny i jej synów Janusza III i Stanisława wybudowa­no kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela. W1526 r. odbyło się uroczyste przeniesienie do nowego kościoła chrzcielnicy ze starego kościoła Rozesłania Apostołów. W tym też czasie do kościoła św. Michała Arch. przeniesiono uprawnienia parafialne z kościoła Rozesłania Ap. Uro­czysty akt konsekracji dokonany przez biskupa płockiego Andrzeja Krzyckiego odbył się, po 1531 r.
W latach 1691-1693 podczas generalnego remontu, koniecznego z racji pożaru i zniszczeń wojennych, zmieniono wystrój kościoła z gotyckiego na barokowy, według planu architekta Józefa Szymona Bellotto. Późniejsze materiały źródłowe zawierają wzmiankę, o ponownej konsekracji kościoła do­konanej w 1783 r. Z racji złego stanu technicznego, w trosce o bezpieczeń­stwo wiernych, w 1819 r. kościół św. Michała Arch. został na krótko zamknię­ty. Podczas przeprowadzonych remontów w końcu XIX w. cały kościół został pokryty polichromią. Od 1921 r. został wpisany do rejestru zabytków. Po utworzeniu 28.10.1925 r. przez papieża Piusa XI Diecezji Łomżyńskiej, kościół farny św. Michała Arch. w Łomży został podniesiony do godności katedry. Podczas II wojny światowej katedra częściowo uszkodzona, została uratowa­na przez Biskupa Stanisława Łukomskiego przed wysadzeniem w powietrze. Obecny swój wygląd katedra zawdzięcza regotyzacji dokonanej po wojnie.
W kościele katedralnym znajduje się czczony przez wiernych cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej - Matki Pięknej Miłości, koronowany w Łomży 4.06.1991 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Staraniem księdza prob. Mariana Mieczkowskiego w 2000 r. przeprowadzono gruntowny remont kaplicy, w której znajduje się ten obraz.
Na terenie parafii katedralnej w Łomży aktualnie znajdują się jeszcze dwa kościoły: pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1877 r., który od 31.12.1985 r. został ustanowiony kościołem rektoralnym; kościół zakonny Sióstr Benedyktynek pw. Trójcy Przenajświętszej zbudowany w latach 1855-1863, całkowicie zniszczony podczas ostatniej wojny, odbudowany w latach 1946-1962 (wieżę kościelną dobudowano w 1994 r.), a także kaplica pw. Grobu Pańskiego na parafialnym cmentarzu grzebalnym. W latach 2004-2005 staraniem ks. prob. M. Mieczkowskiego został przeprowadzony generalny remont tej kaplicy z wymianą dachu włącznie.
Do 1972 r. parafia katedralna była jedyną parafią w Łomży. W następ­nych latach z terytorium parafii katedralnej wydzielono trzy nowe parafie: MB Bolesnej, św. Brunona z Kwerfurtu, Miłosierdzia Bożego i św. Andrzeja Boboli.

Do parafii należą miejscowości:
Łomża - ulice: Bernatowicza, Boczną Boh. Monte Cassino, A. Chętnika, Ciborowskiego, Dworna, Dmowskiego, Długa (parzyste), Giełczyńska, Glogera, Górna, Jana z Kolna, Kierzkowa, St. Konwy, Kopernika, Krótka, AL Legionów, Łąkowa, 3 Maja, Marynarska, Pl. Niepodległości, Nowa, Nowogrodzka (do nr. 44), Ogrodowa, Pl. Papieża Jana Pawła H, Piękna (nieparzyste), Pl. Pocztowy, Polowa, Raginisa, Sadowa, H. Sawickiej, Senatorska (parzyste), Sienkiewicza, Sikorskiego, M. Skłodowskiej Curie, Stara, Stary Rynek, Szkolna, Szymańskiego, Szosa Zambrowska (strona od północy), Witosa, Wąska, Wiej ska(od ul. Pięknej), Wojska Polskiego (do parku), Zawadzka, Zdrojowa, Pl. Zielony; Jednaczewo (6-9), Podgórze (9-11), Siemień Nadrzeczny (6-8), Siemień Rowy (6-7), Stara Łomża n. rzeką (3), Stara Łomża przy szosie (4-5), Zosin (5).

Liczba wiernych: 9 006

Odpusty: św. Michała Arch., MB Łomżyńskiej-Matki Pięknej Miłości, św. Rocha, św. Izydora.

Msze św.
  w niedzielę: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00;
  w dni powszednie: 7.00, 8.00, 12.00, 18.00.


Cmentarz grzebalny: paraf, o pow. 6 ha w odległ. 0,5 km; parafia korzysta również z cmentarzy komunalnych w Łomży.

Proboszcz: Ks. kan. mgr Marian MIECZKOWSKI

  Wikariusze:
  Ks. mgr lic. Piotr MAZUREK
  Ks. mgr lic. Jacek DĄBROWSKI
  Ks. mgr Adam IZBICKI


Penitencjarz: Ks. kan. lic. Franciszek WRÓBLEWSKIProboszczowie w 75 - leciu:
ks. Józef Rogiński 1923-1926, ks. Saturnin Rostkowski 1926-1928, ks. Stanisław Szczęsnowicz 1928-1944, ks. Henryk Betto 1944-1952, ks. Antoni Roszkowski 1952-1972, ks. Paweł Olędzki 1972-1978, ks. Eugeniusz Chyliński 1978-1985, ks. Piotr Faltyn 1985-1986, ks. Henryk Gołaszewski 1986-1998, ks. Antoni Boszko 1998-2000, ks. Marian Mieczkowski od 2000 (adm. od 1999).

Z parafii pochodzą od 1925 r.:
+ ks. Apoloniusz Gliński (1929), + ks. Michał Bobrow (1939), + ks. Stanisław Wasilewski (1942), ks. Mieczysław Edward Dąbrowski (1953), ks. Jan Macek (1957), ks. W. Plezia SJ (1970), ks. Andrzej Bielawski (1977), ks. Adam Otrębski CR (1993), ks. Waldemar Gliński (1994), ks. Andrzej Najda (1996), ks. Andrzej Komorowski FSSP (2006),ks. Andrzej Zieliński (2007), ks. Tomasz Grala (2013).

Kaplice:
  ŁOMŻA, pw. MB Pocieszenia Chorych (w szpitalu zakaźnym)
  ŁOMŻA, pw. Grobu Pańskiego (na cmentarzu)


INNE KOŚCIOŁY W PARAFII KATEDRALNEJ

ŁOMŻA - Kościół Zakonny pw. Trójcy Przenajświętszej

18-400 Łomża, ul. Dworna 32, (SS. Benedyktynki)

Kapelan: Ks. kan. lic. Franciszek WRÓBLEWSKIŁOMŻA - Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP

18-400 ŁOMŻA, ul. Sienkiewicza 1

Rektor: Ks. prał. dr Andrzej MIAŁCHOWSKI

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: śr, 16 kwietnia 2003 13:48
Data upublicznienia: śr, 16 kwietnia 2003 :
Artykuł był czytany: 30621 razy

Wiadomość była modyfikowana 1 razy

Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi