Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: select * from bip_kategoria where kategoria = '' and dzial =... ^ in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 27 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 32 Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Strona główna »

Archiwum

Wystąpił błąd!

I. GODNOŚCI
z dniem 21 kwietnia br.
Ks. mgr Remigiusz Krajewski - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej
Ks. mgr lic. Stanisław Śliwowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej
Ks. mgr lic. Dariusz Nagórski - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej
Ks. mgr lic. Andrzej Popielski - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej
Ks. dr Andrzej Choromański - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej
Ks. mgr lic. Zbigniew Idzikowski - mianowany Kan. Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
Ks. mgr Jacek Majkowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
Ks. mgr Tadeusz Masłowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
Ks. Janusz Tyszka - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
Ks. Zygfryd Żebrowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
Ks. Andrzej Kotarski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej
Ks. Jan Orzechowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej

II. NOMINACJE I ZWOLNIENIA W INSTYTUCJACH CENTRALNYCH DIECEZJI
z dniem 1 stycznia br.
Ks. mgr lic. Tomasz Olszewski – mianowany Dyrektorem Diecezjalnego Radia Nadzieja

z dniem 16 stycznia br.
O. Krzysztof Groszyk OFM Cap. - zwolniony z funkcji członka Rady Stałej ds. Instytutów Życia Konsekrowanego oraz z funkcji członka Rady Kapłańskiej

z dniem 26 stycznia br.
O. Marcin Radomski OFM Cap. – mianowany członkiem Rady Stałej ds. Instytutów Życia Konsekrowanego oraz członkiem Rady Kapłańskiej

z dniem 3 lutego br.
Ks. mgr lic. Dariusz Niewiński – mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
Ks. mgr lic. Robert Śliwowski - mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

z dniem 1 sierpnia br.
Ks. mgr Sławomir Gawryś – mianowany Wicekanclerzem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. dr Zbigniew Pyskło – mianowany Wiceprzewodniczącym Wydziału Nauczania i Wychowania
Ks. mgr Tomasz Trzaska z Ostrołęki (Nawiedzenia NMP) – skierowany do pracy w mediach diecezjalnych

z dniem 26 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Tomasz Grabowski z Wyszkowa (św. Idziego) – skierowany do organizacji Muzeum Diecezjalnego w Łomży

z dniem 31 sierpnia br.
Ks. kan. dr Andrzej Choromański – zwolniony z funkcji Wicerektora Wyższego Seminarium
Duchownego w Łomży oraz z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawców; podjął zajęcia dydaktyczne na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie

III. PRZENIESIENI NA EMERYTURĘ

z dniem 13 sierpnia br.
Ks. prał. Stanisław Sobotka – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie i przeniesiony na emeryturę; zamieszka w budynku parafialnym w Wąsewie

z dniem 17 sierpnia br.
Ks. kan. Stanisław Rowiński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach i przeniesiony na emeryturę; zamieszka we własnym domu w Kadzidle

z dniem 20 sierpnia br.
Ks. kan. mgr Jerzy Śleszyński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie i przeniesiony na emeryturę; zamieszka w prywatnym mieszkaniu w Łomży

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. Jan Czajkowski – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Kątach i przeniesiony na emeryturę; zamieszka w prywatnym mieszkaniu w Nowogrodzie

IV. ZWOLNIENIA I NOMINACJE NA ADMINISTRATORA I PROBOSZCZA

z dniem 1 stycznia br.
Ks. mgr Dariusz Lenczewski (wik. Kołaki Kościelne) – mianowany administratorem parafii Kleczkowo

z dniem 2 lutego br.
Ks. mgr Dariusz Lenczewski – mianowany proboszczem parafii Kleczkowo

z dniem 25 czerwca br.
Ks. mgr Ryszard Żebrowski – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Borawe
Ks. mgr lic. Andrzej Kowalewski (wik. Ostrołęka NMP Królowej Rodzin) – mian. prob. parafii Borawe

z dniem 13 sierpnia br.
Ks. prał. Stanisław Sobotka – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Wąsewo
Ks. kan. mgr lic. Leszek Rukat (Klukowo) – mianowany proboszczem parafii Wąsewo
Ks. mgr lic. Lech Szymczyński (administrator par. Szelków) – mianowany proboszczem parafii Klukowo
Ks. Marek Rogowski – po zakończonym urlopie podejmuje obowiązki proboszcza parafii Szelków

z dniem 17 sierpnia br.
Ks. kan. Stanisław Rowiński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Lipniki
Ks. kan. mgr Tadeusz Masławski (Leszczydół-Nowiny) – mianowany proboszczem parafii Lipniki
Ks. mgr Jan Soliwoda (wik. Rutki) – mianowany proboszczem parafii Leszczydół-Nowiny

z dniem 20 sierpnia br.
Ks. kan. mgr Jerzy Śleszyński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Szczuczyn
Ks. mgr Robert Zieliński (Słucz) – mianowany proboszczem parafii Szczuczyn
Ks. mgr Robert Sulich (wik. Ostrołęka – par. Zbawiciela Świata) – mianowany proboszczem parafii Słucz

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Tomasz Wilga (Czyżew) – mianowany proboszczem parafii Śniadowo
Ks. kan. Eugeniusz Sochacki (Śniadowo) – mianowany proboszczem parafii Czyżew

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. Jan Czajkowski – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Kąty
Ks. Sławomir Zieliński (wik. Łomża - parafia Bożego Ciała) - mianowany proboszczem parafii Kąty
Ks. kan. Edward Pilarski - zwolniony z urzędu proboszcza parafii Parciaki
Ks. Dariusz Narewski (administrator par. Parciaki) – mianowany proboszczem parafii Parciaki

z dniem 1 września br.
Ks. Andrzej Chilicki – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Przytuły
Ks. mgr Krzysztof Dylewski (admin. par. Przytuły) – mianowany proboszczem parafii Przytuły

V. ZWOLNIENIA I NOMINACJE NA DZIEKANA I WICEDZIEKANA DEKANATU

z dniem 13 sierpnia br.
Ks. prał. Stanisław Sobotka – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu ostrowskiego Chrystusa Dobrego
Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej

z dniem 20 sierpnia br.
Ks. kan. mgr Jerzy Śleszyński – zwolniony z urzędu dziekana dekanatu szczuczyńskiego
Ks. mgr Robert Zieliński – mianowany dziekanem dekanatu szczuczyńskiego

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. kan. Eugeniusz Sochacki – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu łomżyńskiego św. Brunona
Ks. mgr lic. Tomasz Wilga – zwolniony z urzędu dziekana dekanatu czyżewskiego
Ks. kan. Eugeniusz Sochacki – mianowany dziekanem dekanatu czyżewskiego

VI. ZWOLNIENIA I NOMINACJE DEKANALNE

z dniem 16 stycznia br.
O. Krzysztof Groszyk OFM Cap. – zwolniony z funkcji ojca duchownego w dekanacie łomżyńskim
św. Michała Archanioła

z dniem 25 stycznia br.
O. Marcin Radomski OFM Cap. – mianowany ojcem duchownym w dekanacie łomżyńskim
św. Michała Archanioła

z dniem 1 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Wiesław Felka SDB – zwolniony z funkcji ojca duchownego w dekanacie krasnosielckim

z dniem 13 sierpnia br.
Ks. kan. Stanisław Sobotka - zwolniony z funkcji duszpasterza rolników w dekanacie ostrowskim Chrystusa Dobrego Pasterza
Ks. kan. mgr lic. Leszek Rukat – zwolniony z funkcji duszpasterza rodzin w dekanacie szepietowskim

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. kan. Eugeniusz Sochacki – zwolniony z funkcji duszpasterza rodzin w dekanacie łomżyńskim
św. Brunona
z dniem 1 września br.
Ks. mgr Roman Komaryczko – zwolniony z funkcji duszpasterza służby zdrowia w dekanacie
wysokomazowieckim
Ks. Andrzej Chilicki – mianowany duszpasterzem służby zdrowia w dekanacie wysokomazowieckim

VII. NOMINACJE I ZWOLNIENIA WIKARIUSZOWSKIE

A. Z m i a n y w i k a r i u s z o w s k i e

z dniem 4 marca br.
Ks. mgr lic. Jerzy Brzeziński – pomoc duszpasterska w parafii Andrzejewo

z dniem 1 kwietnia br.
Ks. mgr Tomasz Niemira - pomoc duszpasterska w parafii Ostrołęka (Nawiedzenia NMP)
Ks. mgr Artur Ryszewski – wikariuszem w parafii Ostrołęka (Zbawiciela Świata)

z dniem 24 czerwca br.
Ks. mgr lic. Bogdan Stokowski – zwolniony ze stanowiska wik. parafialnego w Kolnie (Chrystusa Króla Wszechświata)

z dniem 25 czerwca br.
Ks. mgr Antoni Wróblewski z Nowej Wsi – wikariuszem w parafii Łapy (Świętego Krzyża)
Ks. mgr Wojciech Bielicki z Łap (Świętego Krzyża) – wikariuszem w parafii Kołaki Kościelne
Ks. mgr Zbigniew Jaworski z Ostrołęki (św. Franciszka) – wik. w parafii Ostrołęka (NMP Królowej Rodzin)

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Zbigniew Borawski z Grajewa (św. Ojca Pio) –wik. w par. Wyszków (św. Wojciecha)
Ks. mgr Wojciech Choiński z Myszyńca – wik. w par. Małkinia (Nawrócenia św. Pawła Ap.)
Ks. mgr lic. Cezary Czarkowski z Łomży (Miłosierdzia Bożego)–wik. w par. Ostrołęka (Zbawiciela Świata)
Ks. mgr Artur Dobrzyński z Łap (św. Ap. Piotra i Pawła) – wik. w par. Łomża (NMP Częstochowskiej)
Ks. mgr lic. Grzegorz Karwowski z Zambrowa (św. Józefa) – wik. w par. Łapy (św. Ap. Piotra i Pawła)
Ks. mgr lic. Piotr Kazimierski z Kobylina – wikariuszem w par. Łomża (Miłosierdzia Bożego)
Ks. mgr lic. Zbigniew Kierzkowski z Małego Płocka – wik. w par. Grajewo (św. Ojca Pio)
Ks. mgr lic. Dariusz Kłosiński z Wyszkowa (św. Wojciecha) – wik. w par. Łomża (Bożego Ciała)
Ks. mgr Adam Kowalewski z Różana – wik. w par. Kolno (Chrystusa Króla Wszechświata)
Ks. mgr Michał Kowalczyk z Grajewa (Trójcy Przenajśw.) – pomoc duszp. w par. Zambrów (Ducha Św.)
Ks. mgr Krzysztof Krajewski z Kolna (św. Anny) – wikariuszem w par. Szumowo
Ks. mgr lic. Piotr Kurkowski z Łomży (św. Andrzeja Boboli) – wikariuszem w par. Nowa Wieś
Ks. mgr Cezary Lipski z Małkini (Nawrócenia św. Pawła Ap.) – wikariuszem w par. Rutki
Ks. mgr Roman Łempicki z Ostrołęki (św. Franciszka) – wikariuszem w par. Wyszków (św. Idziego)
Ks. mgr Janusz Malinowski z Olszewa-Borek – wikariuszem w par. Szelków
Ks. mgr lic. Andrzej Muzyczak z Kolna (Chr. K.W.) – wik. w par. Ostrów Maz. (Wniebowzięcia NMP)
Ks. mgr lic. Szymon Pieńkowski z Szumowa – wikariuszem w parafii Mały Płock
Ks. mgr Artur Rostkowski z Goworowa – wik. w parafii Kolno(Chrystusa Króla Wszechświata)
Ks. mgr lic. Jacek Rudawski ze Szczuczyna – wikariuszem w par. Myszyniec
Ks. mgr lic. Adam Sierzputowski z Ostrołęki (Naw. NMP) – wik. w par. Grajewo (Trójcy Przenajświętszej)
Ks. mgr Paweł Szabłowski z Kadzidła – wikariuszem w par. Ostrów Maz. (Wniebowzięcia NMP)
Ks. mgr lic. Adam Tomaszewski z Łomży (Krzyża Świętego) wikariuszem w par. Zambrów (św. Józefa)
Ks. mgr lic. Tomasz Tymiński z Ostrowi Maz. (Chrystusa DP) – wik. w par. Ostrołęka (Nawiedzenia NMP)
Ks. mgr lic. Andrzej Zieliński z Grajewa (MB Nieustającej Pomocy) – wik. w par. Rząśnik
Ks. mgr Marcin Zieziula z Szelkowa – wikariuszem w par. Ostrołęka (Nawiedzenia NMP)

B. N o m i n a c j e N e o p r e z b i t e r ó w

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Adam Izbicki – wikariuszem w parafii Myszyniec
Ks. mgr Bartłomiej Jaźwiński – wikariuszem w parafii Różan
Ks. mgr Paweł Kaczmarczyk – wikariuszem w parafii Goworowo
Ks. mgr Serafin Kaliszewski – wikariuszem w parafii Grajewo (MB Nieustającej Pomocy)
Ks. mgr Szymon Kurpiewski – wikariuszem w parafii Kolno (św. Anny)
Ks. mgr Łukasz Ładyżyński – wikariuszem w parafii Kobylin
Ks. mgr Łukasz Murawski – wikariuszem w parafii Wyszków (św. Wojciecha)
Ks. mgr Paweł Nocko – wikariuszem w parafii Łomża (Krzyża Świętego)
Ks. mgr Łukasz Oleksiak – wikariuszem w parafii Czyżew
Ks. mgr Wiesław Ołowski – wikariuszem w parafii Ostrołęka (Nawiedzenia NMP)
Ks. mgr Marcin Ołtarzewski – wikariuszem w parafii Kadzidło
Ks. mgr Kamil Marcin Paź – wikariuszem w parafii Łomża (św. Andrzeja Boboli)
Ks. mgr Grzegorz Pędzich – wikariuszem w parafii Ostrów Maz. (Chrystusa Dobrego Pasterza)
Ks. mgr Wojciech Porowski – wikariuszem w parafii Ostrołęka (św. Franciszka)
Ks. mgr Jacek Rowiński – wikariuszem w parafii Ostrołęka (św. Franciszka)

VIII. NOMINACJE KAPELAŃSKIE

z dniem 1 lutego br.
O. Jan Bońkowski OFM Cap. – mianowany kapelanem Hospicjum Świętego Ducha w Łomży

z dniem 4 lutego br.
Ks. mgr Adam Ulatowski – mianowany kapelanem Hufca ZHP w Kolnie

z dniem 22 marca br.
Ks. prał. mgr lic. Ryszard Niwiński – zwolniony z funkcji kapelana Polskiego Stowarzyszenia Patriotów
w „Solidarności” w Kostrach Podsędkowiętach (par. Wyszonki Kośc.)
Ks. mgr lic. Roman Kulasik – mianowany kapelanem Polskiego Stowarzyszenia Patriotów
w „Solidarności” w Kostrach Podsędkowiętach (par. Wyszonki Kośc.)

z dniem 20 kwietnia br.
Ks. dr Krzysztof Wierzchoń – mianowany kapelanem Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Płoniawy-Bramura

z dniem 20 sierpnia br.
Ks. kan. mgr Jerzy Śleszyński – zwolniony z funkcji kapelana Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Grzegorz Karwowski – zwolniony z funkcji kapelana Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej im. Bł. Marianny Biernackiej w Zambrowie
Ks. mgr lic. Adam Tomaszewski - mianowany kapelanem Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej im. Bł. Marianny Biernackiej w Zambrowie

z dniem 1 września br.
Ks. mgr Roman Komaryczko – zwolniony z funkcji kapelana Szpitala Ogólnego w Wysokiem Maz.
Ks. Andrzej Chilicki – mianowany kapelanem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Maz.

IX. DUSZPASTERSTWO NADZWYCZAJNE

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Zbigniew Borawski - zwolniony z funkcji kościelnego Asystenta Szkolnego Koła Caritas przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Grajewie, oraz z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Grajewskim
Ks. mgr Artur Dobrzyński – zwolniony z funkcji kościelnego Asystenta Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach
Ks. mgr lic. Łukasz Grabowski - zwolniony z funkcji kościelnego Asystenta Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Czyżewie oraz z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Czyżewskim
Ks. mgr lic. Grzegorz Karwowski - zwolniony z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Zambrowskim
Ks. mgr lic. Piotr Kazimierski - zwolniony z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Kobylińskim
Ks. mgr Adam Kowalewski - zwolniony z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Różańskim
Ks. mgr Michał Kowalczyk - zwolniony z funkcji kościelnego Asystenta Szkolnego Koła Caritas przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grajewie
Ks. mgr lic. Andrzej Muzyczak - zwolniony z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Kolneńskim
Ks. mgr lic. Jacek Rudawski - zwolniony z funkcji kościelnego Asystenta Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie oraz z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Szczuczyńskim
Ks. mgr lic. Adam Sierzputowski - zwolniony z funkcji kościelnego Asystenta Szkolnego Koła Caritas przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce
Ks. mgr Paweł Szabłowski - zwolniony z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Kadzidlańskim
Ks. mgr Tomasz Trzaska - zwolniony z funkcji kościelnego Asystenta Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Białobieli i I LO w Ostrołęce oraz z funkcji koordynatora Szkoły Animatora w Dekanacie Ostrołęckim

X. NOMINACJE I ZMIANY W PARAFIACH ZAKONNYCH

z dniem 14 stycznia br.
O. Adam Sobiech OFM Cap. - przeniesiony z Klasztoru OO. Kapucynów w Łomży

z dniem 15 stycznia br.
O. Jan Bońkowski OFM Cap. - skierowany do Klasztoru OO. Kapucynów w Łomży

z dniem 16 stycznia br.
O. Krzysztof Groszyk OFM Cap. - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. MB Bolesnej w Łomży
O. Marcin Radomski OFM Cap. – mianowany na urząd proboszcza parafii pw. MB Bolesnej w Łomży

z dniem 2 czerwca br.
O. Grzegorz Lachowicz CSsR – przeniesiony z Domu Zakonnego w Osuchowej
O. Andrzej Mikuć CSsR – przeniesiony z Domu Zakonnego w Osuchowej
O. Leszek Mitoraj CSsR – skierowany do Domu Zakonnego w Osuchowej
O. Ignacy Proszek CSsR – skierowany do Domu Zakonnego w Osuchowej

z dniem 17 czerwca br.
Ks. mgr lic. Franciszek Kamiński SDB - skierowany do Domu Zakonnego w Jaciążku

z dniem 11 lipca br.
O. Wojciech Kaczmarek OFM Cap. - skierowany do Klasztoru OO. Kapucynów w Łomży

z dniem 1 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Wiesław Felka SDB – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Jaciążek
Ks. mgr lic. Leszek Józef Gajewski SDB - mianowany proboszczem parafii Jaciążek
Ks. mgr Krzysztof Ryszard Gołębiewski FDP – skierowany do Domu Zakonnego w Brańszczyku

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. Wiktor Bąk SAC – przeniesiony z Domu Zakonnego w Hodyszewie
Ks. Mirosław Grabowski SAC - skierowany do Domu Zakonnego w Hodyszewie

XI. SKIEROWANI NA STUDIA SPECJALISTYCZNE

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Tomasz Borkowski z par. Ostrów Maz. (Wnieb. NMP) – studia z biblistyki na UKSW w Warszawie
Ks. mgr Łukasz Polkowski z parafii Myszyniec - studia z filozofii na KUL w Lublinie
Ks. mgr Grzegorz Suchta z par. Wyszków (św. Wojciecha) – studia z prawa kan. na UKSW w Warszawie

XII. URLOP
z dniem 4 marca br.
Ks. mgr Tomasz Niemira (wik. Andrzejewo) – urlop zdrowotny

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Mariusz Stolarski – urlop zdrowotny (rehabilitacyjny); rezydent w parafii Zambrów (Trójcy Przenajświętszej)

XII. KSIĘŻA ZMARLI W 2011 roku

Ks. kan. Ludwik Jaczyński, zm. 28.01.2011 r.
Ks. mgr Robert Idźkowski, zm. 17.08.2011 r.

*************************************************************

dnia 23 czerwca br.
Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek nadał tytuł Błogosławionego Papieża Jana Pawła II budującemu się kościołowi w Grajewie.
dnia 30 czerwca br.
Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek powołał Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach. Dyrektorem szkoły mianował Ks. mgr Antoniego Wróblewskiego, wikariusza par. Łapy (Świętego Krzyża) od dnia 1 lipca 2011 r.

dnia 15 lipca br.
Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek erygował kaplicę przy ul. Sadowej w Łomży dla Wspólnoty Zakonnej Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny.

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 2 sierpnia 2011 r.
N. 1487/2011

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: cz, 04 sierpnia 2011 11:02
Data upublicznienia: cz, 04 sierpnia 2011 11:09
Data przejścia do archiwum: 2012-01-26 18:54:07+01
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 31495 razy
Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi