Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" LINE 1: select * from bip_kategoria where kategoria = '' and dzial =... ^ in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 27 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/html/kuria.lomza.pl/admin/inc/function_menu.php on line 32 Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Diecezja Łomżyńska: Wystąpił błąd!

Strona główna »

Wystąpił błąd!

I. GODNOŚCI
z dniem 8 kwietnia br.
Ks. mgr Zygmunt Laskowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej

Ks. dr Antoni Tomkiewicz - mianowany Kanonikiem Honorowym Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej

Ks. Wacław Grzybowski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej

Ks. Józef Kacperski - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej

Ks. mgr Witalis Łapiński - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej

Ks. Jerzy Średnicki - mianowany Kanonikiem Honorowym Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej

II. NOMINACJE DO INSTYTUCJI CENTRALNYCH DIECEZJI
z dniem 12 stycznia br.
Ks. prał. mgr Ludwik Brzostowski - przedłużenie nominacji na urząd Wikariusza Biskupiego ds. Duchowieństwa na okres 3 lat

z dniem 5 lutego br.
Ks. mgr Dariusz Dąbrowski - koordynatorem diecezjalnym ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

z dniem 11 lutego br.
Ks. mgr Krzysztof Knajp - praca w Sądzie Biskupim w Łomży

z dniem 7 kwietnia br.
Zespół ds. Renowacji Katedry Łomżyńskiej:
Ks. prał. dr Tadeusz Bronakowski
Ks. kan. mgr Marian Mieczkowski
Ks. prał. mgr Ryszard Napiórkowski
Ks. prał. dr Tadeusz Śliwowski

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Krzysztof Konopka - mianowany Obrońcą Węzła Małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Łomży
Ks. mgr Krzysztof Knajp - mianowany drugim Notariuszem Sądu Biskupiego w Łomży

I. NOMINACJE NA DEKANALNYCH DUSZPASTERZY ROLNIKÓW
z dniem 14 stycznia br.
Ks. kan. Tadeusz Śliwowski - zwolniony z funkcji Dekanalnego Duszp. Rolników w Dekanacie Czyżewskim
Ks. kan. mgr Andrzej Kron - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Chorzelskim
Ks. kan. Tadeusz Podbielski - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Czyżewskim
Ks. Stanisław Bokiniec - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Jedwabińskim
Ks. kan. Bogdan Malinowski - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Kolneńskim
Ks. Antoni Mierzejewski - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Piątnickim
Ks. kan. mgr Bogdan Najda - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Ostrołęckim Nawiedzenia NMP
Ks. kan. Andrzej Golbiński - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Szepietowskim
Ks. kan. Jerzy Średnicki - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Wysokomazowieckim
Ks. Tadeusz Sołtysik - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Kadzidlańskim

z dniem 1 lipca br.
Ks. kan. mgr Jan Paweł Płoński - mianowany Dekanalnym Duszp. Rolników w Dekanacie Łomżyńskim Katedralnym

IV. NOMINACJE DZIEKAŃSKIE I WICEDZIEKAŃSKIE
z dniem 1 lipca br.
Ks. prał. dr Jan L. Grajewski, prob. par. pw. Trójcy Przenajśw. w Zambrowie - Dziekanem Dekanatu Zambrowskiego i Dziekanem Rejonowym Zambrowskiego Rejonu Duszpasterskiego
Ks. kan. Stanisław Uradziński, proboszcz par. św. Anny w Kolnie - Dziekanem Dekanatu Kolneńskiego i Dziekanem Rejonowym Kolneńskiego Rejonu Duszpasterskiego

z dniem 22 lipca br.
Ks. kan. Andrzej Golbiński, prob. par. Krasnosielc - Dziekanem Dekanatu Krasnosielckiego

z dniem 31 lipca br.
Ks. kan. ppłk rez. Jan Mrowca, prob. par. Rzekuń - Dziekanem Dekanatu Rzekuńskiego

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. kan. mgr Stanisław Szymborski, prob. par. Łyse - Wicedziekanem Dekanatu Myszynieckiego

z dniem 28 sierpnia br.
Ks. Zbigniew Jaroszewski, prob. par. Myszyniec - Dziekanem Dekanatu Myszynieckiego

z dniem 30 sierpnia br.
Ks. kan. Antoni Bardłowski, prob. par. Szepietowo - Dziekanem Dekanatu Szepietowskiego

V. PRZENIESIENI NA EMERYTURĘ
z dniem 1 lipca br.
Ks. prał. dr Henryk Gołaszewski, proboszcz parafii Trójcy Przenajśw. w Zambrowie (zam. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

z dniem 3 lipca br.
Ks. prał. Czesław Głowicki, proboszcz parafii Długosiodło (zam. w domu plebanijnym w Długosiodle)

z dniem 22 lipca br.
Ks. kan. Henryk Karwowski, proboszcz parafii Lubotyń (zam. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

z dniem 31 lipca br.
Ks. prał. Piotr Łada, proboszcz parafii Rzekuń (zam. w domu parafialnym w Rzekuniu)

z dniem 17 sierpnia br.
Ks. prał. mgr Stanisław Scech, proboszcz parafii Grabowo (zam.w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. kan. Józef Bagiński, proboszcz parafii Piekuty
Ks. kan. Bronisław Gąsecki, proboszcz parafii Rzewnie (zam. w domu parafialnym w par. św. J. Chrzciciela w Wysokiem Mazo-
wieckiem)
Ks. mgr Leszek Karczewski, proboszcz parafii Chlebiotki (zam. w Ełku)
Ks. kan. Tadeusz Zaleski, proboszcz parafii Zalas (zam. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

z dniem 28 sierpnia br.
Ks. prał. Zdzisław Mikołajczyk, proboszcz parafii Myszyniec (zam. w domu parafialnym w Myszyńcu)

z dniem 30 sierpnia br.
Ks. kan. Marian Czerwiński, proboszcz parafii Szumowo (zam. w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży)

VI. NOMINACJE I ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE
w dniach 7 lutego - 24 kwietnia br.
Ks. prał. mgr Józef Wyzner - administratorem par. Bokiny

z dniem 14 maja br.
Ks. Stanisław Dudek - zwolniony z urzędu proboszcza par. Bokiny

w dniach 14 maja -26 czerwca br.
Ks. Kanonik mgr Piotr Faltyn - administratorem par. Bokiny

w dniach 24 maja - 1 lipca br.
Ks. mgr Roman Łempicki - administratorem par. Puchały

z dniem 26 czerwca br.
Ks. Zdzisław Dylnicki, wik. par. św. Antoniego w Ostrołęce - proboszczem par. Bokiny

z dniem 1 lipca br.
Ks. prał. dr Jan L. Grajewski, prob. par. pw. św. Anny w Kolnie - proboszczem par. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie
Ks. kan. Stanisław Uradziński, prob. par. Zuzela - proboszczem par. św. Anny w Kolnie
Ks. mgr Jerzy Krysztopa, wik. par. Dobrzyjałowo - proboszczem par. Zuzela
Ks. Wojciech Stefaniak, prob. par. Dąbrowy - proboszczem par. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
Ks. mgr Jan Kisłowski, wik. par. św. Wojciecha w Wyszkowie - proboszczem par. Dąbrowy
Ks. mgr Jan Paweł Płoński, prob. par. Tabędz - proboszczem par. Puchały
Ks. Jarosław Olszewski, wik. par. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce - proboszczem parafii Tabędz

z dniem 3 lipca br.
Ks. kan. mgr Stanisław Marzec, prob. par. Szelków - proboszczem par. Długosiodło
Ks. Marek Rogowski, Dyrektor Domu Rekol. w Szelkowie - proboszczem par. Szelków

z dniem 19 lipca br.
Ks. Piotr Kapelański, kapelan szpitala w Ostrołęce - proboszczem par. Jasienica

z dniem 22 lipca br.
Ks. kan. Jan Rogowski, prob. par. Krasnosielc - proboszczem par. Lubotyń
Ks. kan. Andrzej Golbiński, prob. par. Kuczyn - proboszczem par. Krasnosielc
Ks. Jan Marek Wróblewski, prob. par. Krysiaki - proboszczem par. Kuczyn
Ks. kan. mgr Stanisław Szymborski, prob. par. Łyse, jednocześnie administratorem tymczasowym par. Krysiaki

z dniem 31 lipca br.
Ks. kan. ppłk rez. Jan Mrowca, prob. par. Wygoda - proboszczem par. Rzekuń
Ks. mgr Czesław Dygan, wik. par. św. Mich. Arch. w Łomży - proboszczem par. Wygoda

z dniem 17 sierpnia br.
Ks. mgr Janusz Kubrak, prob. par. Osowiec - proboszczem par. Grabowo
Ks. mgr Henryk Dąbrowski, wik. par. Rzekuń - proboszczem par. Osowiec

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. mgr Zbigniew Idzikowski, prob. par. Amelin - proboszczem par. Rzewnie
Ks. mgr Szczepan Borkowski, wik. par. Czyżew - proboszczem par. Amelin
Ks. Tadeusz Sołtysik, prob. par. Wach - proboszczem par. Piekuty
Ks. mgr Stanisław Sutkowski, wik. par. Łomża (św. Brunona BM) - proboszczem par. Wach
Ks. mgr Roman Ziemak, prob. par. Olszewka - proboszczem par. Zalas
Ks. mgr Tadeusz Kaczyński II, wik. par. Goworowo - proboszczem par. Olszewka
Ks. mgr Zbigniew Kuczewski, wik. par. Grajewo (Trójcy Przenajśw.) - proboszczem parafii Chlebiotki

z dniem 28 sierpnia br.
Ks. Zbigniew Jaroszewski, prob. par. Ciechanowiec - proboszczem par. Myszyniec
Ks. Jacek Schneider, prob. par. Łoje - proboszczem par. Ciechanowiec
Ks. mgr Remigiusz Krajewski, wik par. Zambrów (Trójcy Przenajśw.) - proboszczem parafii Łoje

z dniem 30 sierpnia br.
Ks. kan. Józef Żyłowski, prob. par. Szepietowo - proboszczem par. Szumowo
Ks. kan. Antoni Bardłowski, prob. par. Baranowo - proboszczem par. Szepietowo
Ks. Waldemar Heromiński, prob. par. Leman - proboszczem par. Baranowo
Ks. Grzegorz Polesiński, wik. par. Andrzejewo - proboszczem par. Leman

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. dr Janusz Aptacy, wik. par. Łomża (św. Mich. Arch.) - rektorem kościoła w Gadomskich (Wykrocie)

VII. NOMINACJE WIKARIUSZOWSKIE

A) Zmiany wikariuszowskie

z dniem 1 lipca br.
Ks. mgr Piotr Legacki z Kolna (św. Anny) - wikariuszem w Kolnie (Chrystusa Króla Wszechświata)
Ks. dr Dariusz Wizner z Łomży - wikariuszem w Dobrzyjałowie

z dniem 1 sierpnia br.
Ks. mgr Leszek Kamiński (Francja) - wikariuszem w Łomży (Krzyża Świętego)

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Franciszek Bieńkowski z Troszyna - wikariuszem w Kołakach Kościelnych
Ks. mgr Andrzej Choromański - wikariuszem w Zambrowie (Trójcy Przenajświętszej)
Ks. mgr Jacek Dąbrowski z Łap (Krzyża Św.) - wik. w Ostrołęce (św. Franciszka z Asyżu)
Ks. Krzysztof Dąbrowski z Ostrołęki (Naw. NMP) - wikariuszem w Łomży (Krzyża Św.)
Ks. Jan Domiński z Sokół - wikariuszem w Dąbrowie Wielkiej
Ks. mgr Krzysztof Dylewski z Ostrołęki (św. Franciszka z Asyżu) - wikariuszem w Łysych
Ks. Tadeusz Golon z Wizny - wikariuszem w Sokołach
Ks. Jarosław Gołaszewski z Łysych - wikariuszem w Rzekuniu
Ks. Gabriel Jastrzębski z Krasnosielca - wikariuszem w Zambrowie (Ducha Świętego)
Ks. mgr Jerzy Kaczyński z Ostrowi Maz. (Chrystusa Dobr. Past.) - wik. w Wysokiem Maz. (św. Jana Chrzciciela)
Ks. Zenon Kazimierczuk z Kulesz Kościelnych - wikariuszem w Płoniawach
Ks. mgr Krzysztof Konopka z Radziłowa - wikariuszem w Małym Płocku
Ks. Andrzej Kotarski z Kolna (św. Anny) - wikariuszem w Ostrołęce (św. Antoniego)
Ks. mgr Dariusz Kotarski z Wysokiego Maz. (św. Jana Chrzciciela) - wikariuszem w Lubielu
Ks. mgr Andrzej Kowalewski z Turośli - wikariuszem w Szumowie
Ks. mgr Mirosław Kozłowski z Andrzejewa - wikariuszem w Ostrołęce (św. Antoniego)
Ks. mgr Dariusz Krajewski z Kołak Kośc. - wikariuszem w Wysokiem Mazowieckiem (św. Ap. Piotra i Pawła)
Ks. mgr Piotr Kurkowski z Myszyńca - wikariuszem w Ostrołęce (św. Franciszka z Asyżu)
Ks. Stanisław Kuroś z Płoniaw - wikariuszem w Troszynie
Ks. Cezary Ladziński z Ostrołęki (św. Franciszka z Asyżu) - wik. w Kuleszach Kośc.
Ks. mgr Cezary Lipski z Łomży (Krzyża Św.) - wikariuszem w Ostrołęce (św. Antoniego)
Ks. mgr Piotr Ogrodowicz z Jelonk - wikariuszem w Ostrołęce (NMP Królowej Rodzin)
Ks. Stanisław Ołów z Chorzel - wikariuszem w Olszewie Borkach
Ks. mgr Robert Pękała z Łap (Krzyża Świętego) - wikariuszem w Wyszonkach Kościelnych
Ks. mgr Grzegorz Pęski z Ostrołęki (NMP Królowej Rodzin) - wikariuszem w Goworowie
Ks. mgr Zbigniew Prusiński - wikariuszem w Grajewie (Trójcy Przenajświętszej)
Ks. mgr Maciej Przygoda z Lach owa - wikariuszem w Kolnie (św. Anny)
Ks. mgr Artur Rostkowski z Olszewa Borek - wikariuszem w Chorzelach
Ks. mgr Artur Ryszewski z Wysokiego Maz. (św. Ap. Piotra i Pawła) - wik. w Łapach (Krzyża Świętego)
Ks. Piotr Sitkiewicz z Ostrołęki (św. Antoniego ) - wikariuszem w Łomży (św. Brunona BM)
Ks. mgr Grzegorz Stasiak - wikariuszem w Lachowie
Ks. mgr Krzysztof Stępczyński z Wyszonk Kościelnych - wikariuszem w Szelkowie
Ks. mgr Janusz Strzelczyk z Myszyńca - wikariuszem w Andrzejewie
Ks. mgr Artur Szurawski z Ostrowi Maz. (Wniebow. NMP) - wik. w Łomży (par. Katedralna)
Ks. mgr Robert Śliwowski z Wąsosza - wikariuszem w Ostrowi Maz. (Wniebowzięcia NMP)
Ks. mgr Grzegorz Śniadach z Piątnicy - wikariuszem w Zambrowie (Ducha Świętego)
Ks. Marek Średnicki z Jednorożca - wikariuszem w Wiźnie
Ks. Andrzej Święciński z Italii - wikariuszem w Łomży (Miłosierdzia Bożego)
Ks. mgr Dariusz Święcki z Zambrowa (Ducha Świętego) - wikariuszem w Wąsoszu
Ks. Adam Wasilewski - wikariuszem w Turośli
Ks. dr Krzysztof Wierzchoń z Łomży (Miłosierdzia Bożego) - wikariuszem w Piątnicy
Ks. mgr Adam Wiśniewski z Krasnosielca - wikariuszem w Łapach (Krzyża Świętego)
Ks. dr Dariusz Zakrzewski z Zambrowa (Ducha Świętego) - wikariuszem w Jelonkach
Ks. mgr Ryszard Żebrowski z Lubiela - wikariuszem w Andrzejewie

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. Stanisław Łapiński - pomoc duszp. w parafii Myszyniec
Ks. Stefan Pupek - zwolniony z funkcji wikariusza w Łomży (Miłosierdzia Bożego) - pomoc duszp. w par. Miłosierdzia Bożego w Łomży

B) Neoprezbiterzy
z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Sławomir Bartnicki - wikariuszem w Czyżewie
Ks. mgr Piotr Burzyński - wikariuszem w Ostrołęce (Nawiedzenia NMP)
Ks. mgr Łukasz Grabowski - wikariuszem w Jednorożcu
Ks. mgr Dariusz Izbicki - wikariuszem w Ostrołęce (św. Franciszka z Asyżu)
Ks. mgr Marek Kondratowicz - wikariuszem w Myszyńcu
Ks. mgr Dawid Rosiński - wikariuszem w Grajewie (MB Nieustającej Pomocy)
Ks. mgr Marcin Roszkowski - wikariuszem w Rzekuniu
Ks. mgr Grzegorz Stankowski - wikariuszem w Wyszkowie (Świętej Rodziny)
Ks. mgr Jarosław Truszkowski - wikariuszem w Radziłowie
Ks. mgr Tomasz Tymiński - wikariuszem w Ostrowi Maz.(Chrystusa Dobrego Pasterza)
Ks. mgr Marcin Loba - wikariuszem w Wyszkowie (św. Wojciecha)
Ks. mgr Jarosław Traczyk - wikariuszem w Krasnosielcu
Ks. mgr Jacek Rudawski - wikariuszem w Długosiodle

VIII. NOMINACJE KAPELAŃSKIE

z dniem 21 stycznia br.
Ks. prał. Zdzisław Mikołajczyk - mianowany kapelanem Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Myszyńcu

z dniem 28 lutego br.
Ks. Piotr Kapelański - mianowany kapelanem Hospicjum Domowego przy Prywatnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Beta" w Ostrołęce

z dniem 5 marca br.
Ks. mgr Wiesław Białczak - mianowany kapelanem Związku Kurpiów w Diec. Łomżyńskiej

z dniem 7 kwietnia br.
Ks. Krzysztof Ogrodnik - zwolniony z funkcji kapelana Hospicjum Św. Ducha w Łomży

z dniem 1 lipca br.
Ks. prał. dr Jan L. Grajewski - zwolniony z funkcji kapelana Szpitala Ogólnego w Kolnie

Ks. prob. Wojciech Stefaniak - mianowany kapelanem Szpitala Ogólnego w Kolnie

z dniem 31 lipca br.
Ks. kan. ppłk rez. Jan Mrowca - zwolniony z funkcji kapelana Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
Ks. mgr Czesław Dygan - mianowany kapelanem Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

z dniem 19 lipca br.
Ks. Piotr Kapelański - zwolniony z funkcji kapelana Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce
Ks. mgr Artur Michalak - mianowany kapelanem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce

IX. NOMINACJE I ZMIANY W PARAFIACH ZAKONNYCH

z dniem 26 czerwca br.
O. Marcin Radomski OFM Cap - skierowany do domu zakonnego Ojców Kapucynów w Łomży

z dniem 16 lipca br.
Ks. Tadeusz Szeszko - skierowany do domu zakonnego Księży Orionistów w Brańszczyku

X. SKIEROWANI DO PRACY DUSZPASTERSKIEJ ZA GRANICĄ

z dniem 17 lutego br.
Ks. mgr Grzegorz Stasiak - do Diecezji Grodzieńskiej (Białoruś)

z dniem 1 lipca br.
Ks. mgr Dariusz Kuligowski z Długosiodła - do Diecezji Charkowsko-Zaporozkiej (Ukraina)

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Andrzej Borkowski z Rzekunia - do Diecezji Brooklyn (USA)

XI. SKIEROWANI NA STUDIA SPECJALISTYCZNE

z dniem 1 lipca br.
Ks. mgr Robert Czarnowski z par. Ostrołęka (św. Antoniego Padewskiego) - w Rzymie
Ks. mgr Piotr Kownacki z par. Łomża (Krzyża Św.) - studia na Wydziale Teologicznym w Fuldzie z zakresu teologii pastoralnej

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Krzysztof Chodkowski z par Wyszków (św. Rodziny) - UKSW w Warszawie

XII. PRZYJĘCI DO DIECEZJI

z dniem 18 lutego br.
Ks. Andrzej Traczyk - skierowany do pracy duszp. w Diecezji Witebskiej (Białoruś)

XIII. URLOPY

z dniem 1 sierpnia br.
Ks. mgr Krzysztof Szakiel - roczny urlop zdrowotny

XIV. EKSKARDYNOWANI Z DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

Ks. mgr Mirosław Korenkiewicz - do Diecezji Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti (Italia) od dnia 8.04.br.

XV. ZMARLI W 2004 roku

Ks. kan. Kazimierz Bórawski, zm.18.01. br.
Ks. kan. Stanisław Falkowski, zm. 1.04. br.
Ks. kan. Adam Grodzki, zm. 24.05. br.
Ks. kan. Aleksander Brzozowski, zm.10.07. br.

dnia 30 maja br.
Konsekracja kościoła parafialnego pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce

dnia 1 lipca br.
Została erygowana parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

Ks. Jan Sołowaniuk
Wikariusz Biskupi
Łomża, dnia 16 lipca 2004 r., N. 1307/2004

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: pt, 24 grudnia 2004 22:54
Data upublicznienia: pt, 24 grudnia 2004 22:55
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 13556 razy
Drukuj
Copyright @ 2011 Kuria Biskupia w Łomży!
Wykonanie strony SPEEDi